Černé skládky na chodníku, plasty v popelnici

Kam s tím? Už klasická otázka týkající se likvidace odpadu v průběhu jarního úklidu. Chcete se zbavit předmětu, který se nevejde do popelnice ani kontejneru a do sběrného dvora je daleko?
Zaměstnanci svozových společností nemají v popisu práce uklízet odpad kolem nádob na tříděný či směsný odpad. Ilustrační foto: Depositphotos.com

Pak se zřejmě rozhodujete, zda je pro vaše svědomí lehčí umístit odpad na chodníku vedle popelnice, v příkopu za městem nebo na kraj lesa či pole. Tušíte, že správně není ani jedna varianta, ale už vám patrně nedojde, že se v té chvíli na vás vztahuje zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.), který platí od roku 2021.

Tato legislativa se týká především obcí, protože odpady se stávají povinností obce od chvíle, kdy je jich občané zbaví na určeném místě.

Obec se tím stává vlastníkem odpadu, což je jakákoli movitá věc, které se kdokoli chce nebo musí zbavit, případně se už zbavuje.

Prioritou však není samotné odklízení odpadu, ale prevence jeho vzniku.

Kdo odpad vytvořil, tedy občané, firmy, instituce apod., musí jej podle zákona třídit, předávat pouze oprávněným osobám či platit zákonem stanovené poplatky.

Z obce na občany

Za odpad jsou sice odpovědné především obce, ty však z pochopitelných důvodů část své odpovědnosti převádějí na občany a firmy žijící či podnikající v jejich působnosti.

Obce mají možnost kontrolovat, zda občané nakládají s odpady pouze v souladu se zákonem o odpadech, zda podnikatelé využívající obecní systém nakládání s odpady mají smlouvu s obcí a jestli ti nezapojení v systému odpadového hospodářství obce zajišťují využití či odstranění odpadů v souladu se zákonem.

Obecní úřad se stará také o projednávání přestupků, kterých se dopustili občané i podnikatelé nedodržováním povinností nastavených obecním systémem.

Služby za poplatek

Obecní úřad stanovuje místní poplatek, který zohledňuje skutečné množství odloženého odpadu buď podle objemu či hmotnosti, nebo kapacity nádob na odpad. Toto kritérium se nedá kombinovat, obec zvolí pouze jedno z nich a během roku nesmí zvolený způsob měnit.

Tento poplatek hradí fyzická osoba, která má v nemovitosti bydliště, nebo vlastník nemovitosti, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba, případně společenství vlastníků jednotek. V případě SVJ se celkové náklady rozpočítávají mezi jednotlivé členy podle počtu osob obývajících bytovou jednotku, nikoli podle velikosti podlahové plochy bytu.

Černá skládka u popelnice

Obec může vyhláškou určit, že občané jsou mj. povinni zajistit si odpovídající sběrné nádoby a plnit je tak, aby odpad z nich při manipulaci nevypadával. Nesmějí do sběrných nádob odkládat jiné složky odpadů, než pro jaké jsou určeny, udupávat či zhutňovat odpad. A mají za povinnost přistavit sběrné nádoby na směsný komunální odpad v určené dny a doby na určená místa.

Zaměstnanci svozových společností nemají v popisu práce uklízet odpad kolem nádob na tříděný či směsný odpad. Odložení odpadu vedle popelnice či kontejneru je považováno za černou skládku, jejíž původce může dostat pokutu až 50 000 korun.

Co když si někdo zřídí černou skládku na vašem pozemku? Máte za povinnost to nahlásit příslušné obci, která se pokusí najít vlastníka odpadu. Když se jí to nezdaří, musíte skládku do 30 dní odstranit sami, případně obec požádat o součinnost.

Kam co patří?

Směsný a tříděný odpad, velkokapacitní kontejnery, sběrné dvory – kam co patří? Za špatné umístění hrozí už dnes firmám a OSVČ až milionové pokuty, občané jsou zatím motivováni spíše pozitivně. Nabízíme několik příkladů, které mohou při rozhodování pomoci.

Nápojový karton může být tříděn do papíru i plastu, nejlépe do speciálního kontejneru. Voskovaný papír dávejte do směsného odpadu, z bublinkové obálky je vhodné před umístěním do modrého kontejneru odtrhnout folii. Použitelné boty v páru lze dát do kontejneru s textilem, do směsného odpadu nepatří kovy.

Do kontejneru vkládejte skleněné lahve jen nezálohované, případně rozbité. Zbytky jídla přijdou do bioodpadu a ve větším množství do sběrného dvora, kam náleží také nebezpečný odpad. Ten by navíc měla obec organizovaně svážet minimálně dvakrát ročně.

Co nás asi nemine?

Nový zákon o odpadech v nejbližších letech výrazně změní odpadové hospodářství směrem k zelenému ideálu, což nepochybně zatíží obecní poklady a následně i naše peněženky.

Legislativa mj. ukládá zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů na nejméně 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů a do let 2030 a 2035 o dalších pět, resp. deset procent.

Od roku 2035 bude možné ukládat na skládku maximálně deset procent a energeticky využívat maximálně 25 procent z celkového množství komunálních odpadů vyprodukovaných v České republice.

Ilustrační foto: Depositphotos.com

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB