Česká republika na 20. místě v žebříčku 41 vyspělých zemí v kvalitě života dětí

Výzkumné centrum UNICEF (Dětského fondu OSN) ve Florencii zveřejnilo 15. června 2017 obsáhlou studii, která přináší přehled rozdílů v životní úrovni dětí v 41 členských zemích Evropské unie a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), včetně České republiky, ve vztahu k deseti vybraným Cílům udržitelného rozvoje. Žebříček vedou skandinávské země, naopak na posledních místech jsou Bulharsko a Chile, v poslední pětici jsou také Spojené státy americké. Česká republika se ve výzkumu umístila na 20. místě.

Studie s českým názvem Budování budoucnosti: Děti a Cíle udržitelného rozvoje, je vůbec první analýzou, která zkoumá život dětí ve vyspělých zemích měřítkem úspěšnosti dosahování Cílů udržitelného rozvoje, stanovených OSN v roce 2015. Výzkumné centrum Innocenti ve Florencii vydává tyto rozsáhlé studie každoročně, letošní zpráva je v pořadí již čtrnáctá. Ze závěrů studie mimo jiné vyplývá, že každé páté dítě žije v relativní chudobě a jedno z osmi dětí žije v domácnosti, která má problémy se zajištěním dostatečného množství jídla.

„Závěry Report Card 14 jednoznačně ukazují, že ekonomický růst v žádném případě automaticky nezlepšuje situaci dětí, a naopak může některé nerovnosti prohloubit“ uvádí ředitelka centra Innocenti Sarah Cook a dodává: „Vyspělé státy by se měly soustředit na snížení rozdílů a prostřednictvím systémových opatření zajisti zlepšení životních podmínek těch nejzranitelnějších.“

„Souhrnná data vycházejí z 25 indikátorů pro jednotlivé Cíle udržitelného rozvoje, které jsou pro situaci dětí nejvýznamnější. Celkové výstupy studie poskytují porovnatelný obraz životní úrovně dětí ve vyspělých zemích světa. Na získávání reprezentativních dat za Českou republiku se významně podílela HBSC studie realizovaná na Univerzitě Palackého v Olomouci,“  říká Michal Kalman, hlavní koordinátor studie v ČR.

VÝSLEDKY ČR V JEDNOTLIVÝCH UKAZATELÍCH

V rámci deseti posuzovaných Cílů dosáhla Česká republika nejlepšího výsledku (celkově 6. místo) v ukazateli „Mír, spravedlnost a silné instituce“. Nejnižší umístění má ČR v dosahování cíle „Méně nerovnosti“, v němž je na 31. pozici.

Cíl 1: Konec chudoby

V relativní chudobě žije v ČR 14,7 % všech dětí, což je osmé nejlepší skóre ze všech zkoumaných zemí. Celých 38 % českých dětí nicméně postihuje multidimenzionální chudoba. Sociální transfery snižují příjmovou chudobu o 43 %, což řadí ČR v tomto ukazateli na celkové 17. místo.

Cíl 2: Konec hladu

ČR je v tomto ukazateli na 16. místě – v domácnosti, která má potíže se zajištěním dostatečného množství jídla, žije 8,9 % českých dětí, obezitou v ČR trpí 14,7 % dětí.

Cíl 3: Zdraví a kvalitní život

V této oblasti patří ČR 25. místo. Novorozenecká úmrtnost je v ČR pátá nejnižší – 1,6 úmrtí na 1 000 živě narozených dětí. V počtu sebevražd mezi mladistvými (15–19 let) je ČR s počtem sebevražd 6,6 na 100 tisíc mladistvých na 21. místě. Ve věkové skupině 11–15 let trpí 27,4 % dětí nejméně jednou týdně dvěma nebo více psychologickými symptomy a 8,7 % dětí se za poslední měsíc nejméně jednou opilo. Oba tyto ukazatele jsou vyšší než u ostatních zemí ve skupině. Počet mladistvých matek (věk 15–19 let) je v ČR 9,7 na 1 000 dívek (v roce 2005 to bylo 11,2/1000).

Cíl 4: Kvalitní vzdělání

ČR je v tomto ukazateli v prostřední třetině zkoumaných zemí – patří jí 22. pozice. Požadované kompetence ve čtení, matematice a přírodních vědách dosáhne 70 % patnáctiletých, před nástupem do školy absolvuje 99,8 % dětí rok předškolního vzdělávání. ČR je pod celkovým průměrem při srovnání podílu dětí ve věku od 3 let, které chodí každý týden alespoň hodinu do školky – takových dětí je v ČR 76 %.

Cíl 5: Rovnost mužů a žen

Procento žen (věk 18–29 let), které zažily před 15. rokem věku sexuální násilí, je v ČR relativně nízké, konkrétně 2 %. Výsledky v této oblasti nejsou zahrnuty do celkové tabulky níže.

Cíl 8: Důstojná práce a ekonomický růst

Ve věkové skupině 15–19 let nechodí do školy 3,2 % českých dětí, což je čtvrté nejnižší skóre ze všech zemí. V domácnostech, kde ani jeden z dospělých nemá práci, žije 10,3 % všech nezletilých. Celkově je ČR v tomto ukazateli na 13. místě.

Cíl 9: Méně nerovnosti

ČR se v tomto ukazateli umístila v poslední třetině (na 31. místě). 10 % nejbohatších domácností s dětmi vydělává dohromady stejně jako 40 % nejchudších domácností. Rozdíl v příjmu 10 % nejchudších domácností je oproti mediánu 45,7 %, což ČR řadí přibližně doprostřed analyzovaných zemí. Rodinné socioekonomické prostředí velmi výrazně určuje úspěšnost dětí (věková skupina 15 let) v porovnávacích testech ze čtení, matematiky a přírodních věd. Tento vliv je vyšší už pouze v jedné zkoumané zemi.

Cíl 10: Udržitelná města a obce

Koncentrace pevných prachových částic je v českých městech v průměru 11,8 mikrogramu na metr krychlový, přičemž celosvětově se za bezpečnou hranici považuje koncentrace 10 mikrogramů. Tyto výsledky řadí ČR do spodní třetiny, na 26. pozici.

Cíl 11: Odpovědná výroba a spotřeba

V této oblasti patří ČR 24. místo – 58,5 % patnáctiletých má povědomí o alespoň pěti problémech, které zasahují životní prostředí.

Cíl 12: Mír, spravedlnost a silné instituce

ČR má mezi zkoumanými státy 15. nejnižší počet dětských obětí vražd – 0,28 na 100 tisíc. Míra šikany ve skupině 11–15 let je pátá nejnižší – nejméně dvakrát měsíčně zažívá šikanu 5,5 % dětí. Celkově je ČR v tomto ukazateli na 6. místě.

Celá studie je od 15. 6. ke stažení na stránkách výzkumného centra UNICEF Innocenti: https://www.unicef-irc.org/

×

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky

Zbavovat se dolaru zatím není třeba

Před týdnem jsme se zaměřili na zhodnocení výkonnosti měn během prvního pololetí letošního roku. Přestože nejvíce nakaženou zemí covidem-19 a zemí s největším počtem úmrtí jsou Spojené státy, dolar hrál roli …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB

Proč Chorvatsko a Norsko, jako jediné v Evropě, nemají žádné zlato

Analýza
V Evropě jsou jen dvě země, které nedrží ve svých měnových rezervách žádné zlato. Jednou z nich je Norsko, které své rezervy ve výši 33,5 tuny prodalo v roce 2004 za 450 milionů dolarů. Dnes by za ně dostalo dvě miliardy dolarů, ale jak píše web Global Gold News, moc na tom nesejde, protože Norsko je jednou z nejbohatších zemí Evropy a každý Nor tak odporně bohatý, že by se Norsko mohlo nazývat zemí ropných milionářů.
Rolovat nahoru