Česká republika patří mezi pět evropských zemí s nejvyšší ochotou nakupovat

Během prvního čtvrtletí roku 2018 byla spotřebitelská nálada v Evropě poměrně stabilní. V březnu se však výsledky průzkumu GfK Consumer Climate za celou evropskou 28  snížily na hodnotu 20,6 bodu. V prosinci 2017 dosáhly 21,1 bodu. Pro rok 2018 GfK předpovídá zvýšení spotřebitelských výdajů domácností v Evropské unii ze 1,5 na 2 procenta.

Ukazuje se, že nálada evropských spotřebitelů byla v prvním čtvrtletí 2018 zřetelně méně optimistická než koncem loňského roku. Země, které v roce 2017 vykázaly významný nárůst bodů, je naopak ztratily. Ve všech zemích EU se ekonomická očekávání v březnu 2018 snížila v průměru na 15 bodů. To je o dva body níže než v prosinci 2017. Zejména ve Francii a v Rakousku se euforie těsně po volbách přechodně snížila. Spotřebitelé v České republice a v Belgii vidí ekonomický vývoj svých zemí mnohem  pozitivněji.

Příjmová očekávání napříč evropskými zeměmi i nadále rostla. Během prvních tří měsíců roku stoupla o 1,3 bodu a v březnu dosáhla hodnoty 16,3 bodu. Spotřebitelé ve Velké Británii a v Bulharsku byli optimističtí především v oblasti mezd a očekávali u tohoto ukazatele dvojciferný růst. Jasné snížení ukazatele bylo zaznamenáno ve Francii a Španělsku.

Ochota nakupovat klesla na začátku roku v celé EU průměrně o 1,3 bodu  a v březnu byla na úrovni 19,7 bodu. Tento indikátor vzrostl obzvláště výrazně v České republice (na rozdíl od většiny ostatních evropských   zemí) a potvrzuje celkově pozitivní náladu českých spotřebitelů.

Česká republika: ochota nakupovat nabírá na rychlosti

V České republice v prvním kvartálu všechny indikátory vzrostly. Ekonomická očekávání se v porovnání s prosincem 2017 zlepšila o 6,8 bodu a dosáhla 36,9 bodu.

Příjmová očekávání českých spotřebitelů oproti prosinci 2017 také stoupla, a sice o 3,4 bodu, takže v březnu dosáhl ukazatel hodnoty 45,1 bodu. Díky tomu se Čechům podařilo zmenšit rozdíl oproti Německu, kde momentálně tento indikátor dosahuje nejvyšší úrovně v celé Evropské unii.

Po určitém poklesu na konci roku se ochota nakupovat u českých spotřebitelů v prvním kvartálu významně zvýšila. V březnu 2018 dosáhl indikátor 25,2 bodu, což představuje nárůst o 11,2 bodu. Česká republika tak patří mezi pět evropských zemí s nejvyšší ochotou nakupovat.

Slovensko: příjmová očekávání se mírně zvyšují

Ekonomická očekávání slovenských spotřebitelů v březnu 2018 znovu prudce poklesla. Po krátkém období prvních dvou měsíců, kdy se indikátor dostal vysoko, spadl na konci kvartálu na 12,8 bodu a v porovnání s prosincem 2017 skončil o 4,2 bodu níže.

Naopak příjmová očekávání slovenských spotřebitelů se zlepšila, byť jen velmi mírně. S 24,5 bodu byla stále ještě o 1,7 bodu nižší nežli hodnota zaznamenaná v prosinci 2017.

Slovenská ochota nakupovat dosáhla také hodnoty nižší nežli na konci čtvrtého kvartálu 2017. V březnu 2018 dosáhl tento indikátor sedmi bodů, a to je o 0,9 bodu níže nežli v prosinci 2017.

Německo: stabilní spotřebitelská nálada

Ekonomická očekávání v Německu během prvního kvartálu 2018 mírně zeslábla, ale v březnu se opět ustálila na úrovni 45,9 bodu. To představuje v porovnání s koncem čtvrtého čtvrtletí 2017 nárůst o 0,7 bodu.

Díky pozitivní situaci na trhu práce, zůstávají příjmová očekávání německých spotřebitelů relativně konstantní. V březnu mírně stoupla na 54,9 bodu, oproti prosinci tedy o 0,6 bodu výše.

Ochota nakupovat vykázala v prvním čtvrtletí jasné zvýšení. Tento ukazatel byl v březnu na úrovni 59,1 bodu, což je o dva body více nežli na konci předešlého čtvrtletí.

Francie: nálada se opět zhoršuje

Po roce přetrvávajících velmi pozitivních ekonomických očekávání se zdá, že “Macronův efekt” slábne. V prvním čtvrtletí se tento ukazatel snížil oproti prosinci 2017 o 8,9 bodu a v březnu činil 34,5 bodu.

Úměrně tomu, jak klesají ekonomická očekávání francouzských spotřebitelů, se u nich projevuje  mnohem opatrnější názor na vývoj mezd. Poté, kdy v únoru byla příjmová očekávání nejpesimističtější (-31,8 bodu), první čtvrtletí skončilo na hodnotě -20,7 bodu, což představuje v porovnání s prosincem další pokles o 7,1 bodu. Tento ukazatel je nyní nejnižší od roku 2007.

Po krátkém zvýšení na konci roku 2017 se ochota nakupovat během prvního kvartálu ve Francii  snížila o 6,1 bodu a skončila na úrovni 16,1 bodu. To však znamená stále ještě podstatně lepší výsledek než v březnu 2017, kdy ukazatel dosáhl 8,4 bodu.

Velká Británie: příjmová očekávání zřetelně poskočila

Nálada spotřebitelů ve Velké Británii vykazuje i nadále pozitivní trend. Všechny tři ukazatele během prvního čtvrtletí rostly, přičemž ekonomická očekávání stoupala nejméně. Ukazatel skončil na hodnotě -16,6 bodu, tedy o dva body výše než v prosinci 2017.

Nejistota, která Brity ovládla po otřesech spojených s brexitem, poněkud ustoupila. Díky tomu byla příjmová očekávání během prvního kvartálu stále optimističtější. V březnu dosáhla 16,9 bodu a tím se dostala o 12,2 bodu výše než na konci loňského roku.

Ochota nakupovat je ve Velké Británii stále v záporných číslech, a sice na úrovni -2,7 bodu. Ale i tady lze pozorovat v posledních měsících rostoucí optimismus, takže indikátor dosáhl plus 4,2 bodu.

Itálie: politická nejistota oslabuje ekonomická očekávání

Ekonomická očekávání italských spotřebitelů byla v prvním čtvrtletí 2018 smíšená. Výsledek parlamentních voleb zjevně nedokázal zvednout náladu obyvatelstva. Ekonomická očekávání se tak opět ocitla na sestupné spirále, i když to bylo méně dramatické než v prvním čtvrtletí roku 2017. V současné době ukazatel činí -28,1 bodů. To je o 4,3 bodu níže než na konci roku 2017.

Příjmová očekávání se naproti tomu vyvíjela pozitivně. Během prvního čtvrtletí opět mírně stoupla. V březnu 2018 tak tento ukazatel dosáhl 4,4 bodu, zatímco během stejného měsíce loňského roku byl na hodnotě -8,9 bodu. Ve srovnání s prosincem 2017 si tak v prvním čtvrtletí polepšil o 5,5 bodu.

Ochota nakupovat se v prvním kvartáu 2018 znatelně snížila. V porovnání s prosincem 2017, kdy ukazatel dosáhl nejvyšší hodnoty, si tedy pohoršil o 5,4 bodu a na konci března 2018 činil jen 15,7 bodu.

Španělsko: značný propad příjmových očekávání

Pozitivní očekávání španělských spotřebitelů v prvním kvartálu 2018 poklesla. Poté, kdy na začátku roku zcela jasně vzrostla, v březnu tento ukazatel spadnul na 12,1 bodu. To je o 6,3 bodu níže než v prosinci 2017.

Podobný trend bylo možné zaznamenat u příjmových očekávání, která rovněž během prvních tří měsíců roku zeslábla. Nakonec se jim podařilo jen tak tak zůstat v kladných číslech na hodnotě 2,1 bodu. To odpovídá snížení o 9,5 bodu oproti konci předešlého kvartálu, což ve srovnání se zbytkem Evropy představuje významný pokles tohoto indikátoru.

Ochota nakupovat sklouzla během prvního čtvrtletí do záporné oblasti a nakonec dosáhla -2,1 bodu. To je o 2,3 bodu méně než na konci loňského roku.

Holandsko: ukazatele vykazují stabilní trend

Ekonomická očekávání v Holandsku jsou i nadále stabilní s tím, že na konci prvního čtvrtletí 2018 se projevil jejich mírný nárůst. Indikátor v březnu stoupl o 0,3 bodu a dosáhl 40,2 bodu.

Příjmová očekávání holandských spotřebitelů vykázala dokonce ještě pozitivnější vývoj a zejména koncem března se jasně zvýšila. Hodnota 17,2 bodu představuje oproti prosinci 2017 zvýšení o pět bodů a znamená nejvyšší hodnotu od roku 2002 (20,7 bodu).

Ochota Holanďanů nakupovat byla stabilní, i když také mírně oslabila. V březnu 2018 byla na 21,4 bodu, tedy o 1,7 bodu níže než v prosinci 2017.

Rakousko: nálada spotřebitelů je spíše opatrná

Jednoznačně pozitivní vývoj všech ukazatelů v Rakousku dosáhl vrcholu v prosinci 2017. V prvním čtvrtletí 2018 se snížila především ekonomická očekávání spotřebitelů. V březnu tento ukazatel dosáhl 37,6 bodu, což je o 7,2 bodu níže než v předchozím čtvrtletí.

Rakušané začali být skeptičtí ohledně vývoje mezd především na začátku roku. Vývoj tohoto ukazatele se sice během prvního čtvrtletí obrátil, ale přesto zaznamenal v porovnání s prosincem 2017 pokles o 5,3 bodu. V březnu 2018 dosáhl 32 bodů.

Ochota nakupovat se u rakouských spotřebitelů průběžně snižuje. Poté, kdy v prosinci 2017 dosáhla rekordní úrovně, snížila se v prvním čtvrtletí o 5,6 bodu a koncem března 2018 skončila na hodnotě 25,4 bodu.

Portugalsko: ochota nakupovat kolísá

Ekonomická očekávání portugalských spotřebitelů na začátku roku poněkud poklesla a v březnu dosáhla 32,2 bodu. To je o 0,9 bodu méně než v prosinci 2017.

Do určité míry se vyvíjela stejně i příjmová očekávání portugalských spotřebitelů. Na začátku roku byly hodnoty ukazatele opatrnější a v březnu dosáhl jen o 0,8 bodu méně než v prosinci 2017 – skončil na 29 bodech.

Přestože ochota nakupovat dokázala v únoru překonat rekord zaznamenaný v prosinci 2017, skončil tento ukazatel na konci prvního kvartálu o 3,1 bodu níže na hodnotě 10,7 bodu.

Belgie: optimistická ekonomická očekávání

Ekonomická očekávání a ochota nakupovat se v současné době v Belgii vyvíjejí opačným směrem. Při hodnocení ekonomického vývoje své země jsou Belgičané optimističtější než v prosinci 2017. Ekonomická očekávání tedy v prvním čtvrtletí vzrostla o 5,2 bodu na 29,6 bodu.

Pokud jde o vývoj mezd, Belgičané byli ve svém hodnocení váhaví: na konci února 2018 byl ukazatel na úrovni -13,9 bodu, což bylo podstatně níže než na konci loňského roku, ale začátkem jara se zdáli být spotřebitelé jistější. V březnu dosáhl indikátor 0 bodu, což je o 1,8 bodu více než v prosinci 2017.

Jedním z důvodů nevelké ochoty nakupovat tak může být nejistota ohledně mezd. Ta dosáhla v březnu 2018 13 bodů a dostala se tak o 6,8 bodu níže než v prosinci 2017.

Řecko: ukazatele opět klesají

Finanční a ekonomická krize i nadále ovlivňuje náladu řeckých spotřebitelů a znovu způsobila pokles všech ukazatelů.

Nejvíce se to odrazilo na ekonomických očekáváních, jež v březnu 2018 spadla na -20,6 bodu. To je ve srovnání s prosincem o 8,4 bodu níže. Pouze Italové vidí perspektivy ekonomického vývoje své země pesimističtěji.

Příjmová očekávání jsou u Řeků nejnižší ze všech evropských zemí. Oproti prosinci 2017 se v prvním kvartálu tento ukazatel zhoršil o šest bodů a klesl na – 27,7 bodu.

Ochota nakupovat činila v březnu 2018 -23,6 bodu, což je opět nejnižší hodnota v Evropě. V porovnání s prosincem 2017 to představuje pokles o jeden bod.

Polsko: mírné zvýšení všech ukazatelů

Polští spotřebitelé si zachovávají optimistický pohled na ekonomický vývoj v zemi. To vede ke stabilitě ukazatelů, eventuálně k jejich mírnému nárůstu. Ekonomická očekávání dosáhla v březnu 2018 hodnoty 35,5 bodu, což je o 1,1 bodu více než v prosinci 2017.

Příjmová očekávání v Polsku byla v prvním čtvrtletí na vzestupu a vzrostla o 3,4 bodu. V březnu 2018 dosáhl tento ukazatel 35 bodů.

Rovněž ochota nakupovat se v Polsku na začátku roku vyvíjela pozitivně. Na konci prvního čtvrtletí dosáhla 34,3 bodu, tedy o 2,5 bodu výše než v prosinci.

Slovinsko: ekonomická očekávání jsou vysoká

Slovinští spotřebitelé si zachovávají pozitivní náladu, jež vede k mírnému zlepšování všech indikátorů. Během prvního čtvrtletí zůstávala ekonomická očekávání téměř beze změny. Ukazatel dosáhl 37,1 bodu, což je o 2,4 bodu více než v prosinci 2017.

Ekonomická očekávání byla ve Slovinsku rovněž stabilní s tím, že ve srovnání s prosincem 2017 se zvýšila o 1,1 bodu a v březnu dosáhla 30,8 bodu.

Ochota nakupovat vzrostla o něco více a v prvním čtvrtletí skončila na úrovni 24,6 bodu. To je o 2,6 bodu výše než koncem roku 2017.

Bulharsko: příjmová očekávání výrazně vzrostla

Bulharští spotřebitelé měli na začátku roku méně optimistický názor na vývoj ekonomiky. Ve srovnání s prosincem 2017 se indikátor snížil o 1,6 bodu a dosáhl hodnoty 4,7 bodu.

Naopak mnohem optimističtěji se Bulhaři dívali na vývoj mezd. Příjmová očekávání zaznamenala v březnu oproti konci čtvrtého kvartálu 2017 dvojciferný růst o 10,7 bodu a dosáhla 22 bodů.

Ochota nakupovat se taktéž zlepšila. Během prvního čtvrtletí stoupla o 3,8 bodu na 26,7 bodu.

Rumunsko: příjmová očekávání a ochota nakupovat i nadále klesají

V prvním čtvrtletí 2018 nebyli rumunští spotřebitelé příliš optimističtí. I když ukazatele nevykazovaly rekordní ztráty jako v prosinci 2017, příjmová očekávání a ochota nakupovat znovu poklesly. Jedině ekonomická očekávání poněkud vzrostla, a sice o 2,7 bodu, takže skončila na hodnotě -16,6 bodu.

Příjmová očekávání rumunských spotřebitelů klesají. Ukazatel se opět propadal a v březnu dosáhl 4,1 bodu, což je o 2,6 bodu níže než v prosinci 2017. V březnu 2016 byl tento indikátor na úrovni 33,7 bodu.

Ochota nakupovat se vyvíjela podobně. V březnu klesla na -2,7 bodu, tedy o 2,5 bodu níže než v prosinci 2017.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Tiskové zprávy

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Do důchodu v 65 letech. Nebo bude všechno jinak?

Čím jsme starší, tím více vyhlížíme magickou hranici 65 let, kdy budeme moci začít čerpat starobní důchod. Finanční prostředky, které jsme každý měsíc či jednou za rok platili státu, se nám konečně začnou vracet a …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB
Rolovat nahoru