Největší podporu si podle Čechů zaslouží nemocné děti zdroj: Pixabay.com

Charita: Muži upřednostňují finanční podporu, ženy naopak materiální

Téměř dvě třetiny obyvatel ČR (62 %) v nedávném průzkumu agentury Ipsos uvedlo, že podporují aspoň jednu charitativní oblast. Nejvíce Češi podporují nemocné děti a zvířata v nouzi. Nejčastěji formou finančních příspěvků v rozmezí od 100 do 500 Kč za rok.

Výzkum se také ptal na to, které oblasti by podle lidí měly být podporovány a které ve skutečnosti oni sami podporují. Ukázalo se, že největší podporu si podle Čechů zaslouží nemocné děti, staří lidé a lidé s onkologickým onemocněním.

Zajímavé je, že ve skutečnosti lidé sice nejvíce podporují nemocné děti, ale na druhém místě je to podpora zvířatům v nouzi. Žebříčky se tudíž od sebe liší. Lenka Sazmová, Account Director Ipsos Public Affairs, k tomuto dodává: „Mezi těmi, kteří uváděli, že podporu si zaslouží především staří lidé, byli nejčastěji lidé ve věku 55-65 let, tedy lidé, kteří se blíží důchodovému věku, a tak v nich pravděpodobně rostou obavy o jejich budoucnost. Ve skutečnosti jim ale, jak je vidět, dostatečná podpora věnována není, ostatní lidé (mladší) mají totiž své preference o podpoře charitativních oblastí více rozptýlené.“

V žebříčku reálné pomoci tak na druhém místě staré lidi nahrazuje podpora zvířatům v nouzi. Tu jim častěji věnují ženy. A z hlediska pohlaví jsou to právě ženy, které obecně častěji nějakou podporu poskytují. Zajímavý však je i pohled na nižší příčky žebříčku. Například až na předposledním (16. místě) se umístilo přesvědčení, že důležitá je mezinárodní podpora, jako například adopce na dálku apod. Pro tuto formu podpory jsou pak především mladí lidé ve věku 18-24 let.

Výzkum se však nezabýval jen oblastmi podpory, ale i formou podpory. Ukázalo se, že 7 z 10 Čechů podporujících charitu poskytuje finanční příspěvky a více jak polovina materiální pomoc. Zajímavé je, že muži poskytují častěji finanční podporu a ženy naopak podporu materiální. Čtvrtina Čechů podporujících charitu poskytuje dokonce osobní pomoc.

Pokud lidé nějakou formu pomoci poskytují, je to v 73 % případů nepravidelně. V případě finančních příspěvků lidé nejčastěji ročně přispívají v rozmezí 100 až 500 Kč, přičemž vyšší částky častěji přispívají lidé s vyšším vzděláním a vyšším příjmem.

(red)

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *