Čistá energie pro všechny Evropany

Aktuální balíček „Clean Energy for All Europeans“ („Čistá energie pro všechny Evropany“) zveřejněný Evropskou komisí jen několik týdnů poté, co vstoupila v platnost Pařížská dohoda, je důležitou součástí legislativního rámce nutného k dosažení EU - a globálních klimatických cílů v rámci Energetické Unie. Zemní plyn nabízí důležitá řešení k výzvám zmiňovaným v balíčku.

Ať již jde o navrhovanou koncepci trhu s elektřinou, efektivitu energetických procesů, obnovitelné zdroje či energetickou efektivitu budov, zemní plyn a plyn z obnovitelných zdrojů jsou tím správným klíčem pro nákladově efektivní řešení,“ objasňuje Beate Raabe, generální tajemník sdružení Eurogas. „Například při využití zemního plynu namísto uhlí při výrobě elektřiny lze ihned snížit emise oxidu uhličitého o 50 %, a to i v kritických letech, než téhož budou schopny dosáhnout obnovitelné zdroje. Současně s tím je podporován zvyšující se podíl elektřiny generované z obnovitelných zdrojů, opírající se o vysokou efektivitu dosahující až 90 % (v případě využití tepla) – je přitom zajištěna nezbytná flexibilita k vyrovnání určitých obnovitelných zdrojů. Existují zřejmé příležitosti pro výrazné využívání zemního plynu“, uvádí Beate Raabe dále.

Co se týče koncepce trhu s elektřinou, výkonnostní emisní standard pro kapacitní mechanismy, ten je principiálně dobrý jak pro klima, tak také pro zemní plyn. Většina maloobchodních témat vyzvednutých v balíčku, jakými jsou například práva spotřebitelů, problematika tzv. smart meteringu („inteligentní měření“), téma zpracování dat a manipulace s nimi, problematika dynamické cenotvorby atd., jakož i samotná distribuce, jsou principiálně tématy známými i u zemního plynu resp. tématy, jež mají z povahy věci se zemním plynem úzkou souvislost.

Sdružení Eurogas vítá nástup důležitých technologií tvořících přirozenou styčnou plochu mezi elektřinou a zemním plynem, jež jsou schopny nalézt uplatnění v dobře fungujících energetických systémech a jež jsou rovněž předmětem aktuální diskuse. Například díky využití technologie „Power-to-Gas“ lze transformovat přebytečnou elektrickou energii generovanou z větrných či slunečních zdrojů na syntetický zemní plyn, který lze následně uskladňovat či přepravovat v plynárenských soustavách. Palivové články či mikro-kogenerační jednotky lze ideálně využívat v obdobích, kdy je elektřina z ne vždy stabilních obnovitelných zdrojů spíše vzácná a ceny elektřiny jsou tak vysoké. Lokálně vyráběný bioplyn a biomethan mohou rovněž významnou měrou přispět k naplnění požadovaných cílů.

V návrzích vznesených ke Směrnici o energetické účinnosti („Energy Efficiency Directive“) je principiálně obsažen závazek, že členské státy EU sníží primární energetický faktor „PEF“ („primary energy factor“) u elektřiny z 2.5 na 2.0 za současného předpokladu, že veškerá výroba elektřiny v EU bude realizována při účinnosti (efektivitě) 50 %.  To by však mohlo vést k elektrifikaci bez zřetelných benefitů pro životní prostředí. Faktor „PEF“ by měl přitom reflektovat aktuální konverzní účinnost elektrického systému a neměl by být založen na prognózách. „Je třeba vyvinout nezbytné úsilí, aby se se zemním plynem a jeho vysokou efektivitou a obnovitelným potenciálem zacházelo stejně, jako se zachází např. s obnovitelnými zdroji“, doplňuje Beate Raabe. „To platí pro výrobu elektřiny, a to ať již centralizovanou, či decentralizovanou v lidských obydlích, jakož i pro oblast vytápění či dopravy.“

Maje na zřeteli Směrnici o energetické účinnosti („Energy Efficiency Directive“), vítá sdružení Eurogas návrh podporující vyšší míru uznání zemního plynu v tom smyslu, že také zemní plyn může být obnovitelný. Z důvodu rizika narušení přirozené stability trhu se sdružení Eurogas staví za uplatňování moudrého a obezřetného přístupu ke schématům na podporu obnovitelných zdrojů. Je třeba jasně deklarovat, že všude tam, kde je tato podpora poskytována pro odvětví elektřiny generované z obnovitelných zdrojů, je nezbytné počítat také s „obnovitelným“ plynem.

Celkově lze konstatovat, že návrhy Evropské Komise jsou významným krokem směrem k dosažení smluvních cílů ohledně klimatu v rámci Energetické Unie s širokou podporou napříč EU. Zevrubné reflektování potenciálu plynu zajistí, že energetický přechod, k němuž v současnosti dochází, bude bezpečný, konkurenceschopný a udržitelný.

Český plynárenský svaz (ČPS) vítá postoj sdružení Eurogasu, který je v naprostém souladu s postupy ČPS zejména při diskusi v rámci přípravy významných legislativních dokumentů, jakými jsou (s neformálními pracovními názvy) „antifosilní“ zákon resp. zákon o „uhlíkové“ dani. ČPS se domnívá, že v souvislosti s postupným omezováním fosilních paliv by mělo být rozhodnuto o přednostním omezování těch fosilních paliv, které nejvíce poškozují životní prostředí. ČPS také plně podporuje rozvoj výroby biomethanu, jako jednoho z obnovitelných zdrojů vedoucích ke snížení produkce CO2.

Sdílet:
{{ comments.toggle_text }}

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Další z rubriky Tiskové zprávy

Škody v zahraničí rostly rychleji než počet českých turistů

Počet škod roste ještě rychleji, než počet zahraničních cest. V loňském roce ERV Evropská pojišťovna evidovala 40% meziroční nárůst škod a jejich výše vzrostla dokonce o 64 %. Průměrná výše škody z cestovního pojištění stoupla o 10 % na 10 997 korun. O třetinu přibylo velkých škod nad 100 tisíc korun. Jejich …

Šéfové tápou v motivaci a hodnotách zaměstnanců

Nové cíle, členové týmu různých typů, změna rolí, struktury a odpovědnosti, které jsou dnes v práci běžnou realitou, vytvářejí stres, konflikty a další problémy v pracovních vztazích na všech úrovních. Vedení firem a manažeři často nerozumí tomu, proč se zaměstnanec chová, jak se chová, co ho k tomu vede.

ESSOX posiluje ve financování „zelených projektů“

Společnost ESSOX významně posílila svou orientaci na financování komplexních projektů v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie. Právě ve schopnosti financovat komplexní projekt – tedy od poradenství a zpracování projektu, přes nákup technologií a jejich instalaci, až po doplňkové služby, jako je pojištění – …

Nejčtenější

Investiční životní pojištění: Selhání státu využívá česká vyčůranost

Téma týdne
Investiční životní pojištění (IŽP) to schytává zleva i zprava, jako špatně trénovaný boxer v ringu. Navíc postupně získalo pověst podrazáka, který ten zápas bez skrupulí prodal. Za svou momentální mizernou formu ani vnímání ze strany veřejnosti ale tento produkt nemůže a nezavinili je ani jeho „trenéři“, tedy pojišťovny působící na českém trhu. Na vině je promotér, tedy stát, jeho chaotický přístup využívá …
Rolovat nahoru