ČOI: Prodejci účtovali jiné ceny, než byly uvedené na tabákových nálepkách

Česká obchodní inspekce se v rámci kontrolních akcí uskutečněných v roce 2016 zaměřila i na kontrolu nabídky, prodeje a skladování tabákových výrobků. Především se jednalo o dodržování zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

V roce 2016 provedli inspektoři ČOI 3 845 kontrol. Porušení zákona o spotřebních daních zjistili ve 36 případech, kdy nejčastěji prodejci účtovali jiné ceny, než byly uvedené na tabákových nálepkách. Dále byl zjištěn prodej neznačených cigaret a byl porušen zákaz vázat prodej cigaret k prodeji jiných předmětů. „Lze tedy konstatovat, že kontrolní akce ČOI zaměřená na tabákové výrobky byla, mimo jiné, ovlivněna i změnou sazby spotřební daně od 1. ledna 2016. Poté, co v prvním čtvrtletí došlo ke změně sazby spotřební daně a doprodeji výrobků označených tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně, které byly prodávány spolu s výrobky označenými nálepkou odpovídající nové sazbě daně, se situace zlepšila. V  této oblasti stále dochází k porušování zákona, a proto bude pozornost České obchodní inspekce i nadále zaměřena na monitorování a kontrolu této rizikové oblasti trhu,“ řekl ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 provedla celkem 3 845 kontrol. Cílem bylo prověřit plnění obecně závazných právních předpisů upravujících nabídku, prodej a skladování tabákových výrobků. Inspektoři kontrolovali především dodržování zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. V rámci této akce byl prověřován i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Celkem bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů v 1 843 případech (tj. 47, 93 %), z toho porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, bylo zjištěno v 36 případech.

Zjištěné nedostatky

Porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních bylo zjištěno ve 36 případech, z toho:

ve 4 případech došlo k porušení povinnosti prodeje cigaret v neporušeném jednotkovém balení (§ 107)

ve 4 případech byla spotřebiteli účtována cena nižší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce (§ 110 odst. 1)

ve 2 případech byl porušen zákaz vázat prodej cigaret k prodeji jiných předmětů, konkrétně ke krabičce sirek a zapalovači (§ 110 odst. 3)

ve 24 případech byla spotřebiteli účtována cena vyšší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce (§ 112)

ve 2 případech došlo k prodeji neznačených cigaret (§ 114)

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele bylo prokázáno celkem v 2 395 případech:

v 1 122 případech porušil prodávající povinnost seznámit spotřebitele s cenami nabízených výrobků (§ 12)

v 541 případech se jednalo o porušení zásad poctivosti prodeje (§ 3)

ve 322 případech bylo zjištěno nevydání dokladu o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj spotřebitel požádal, nebo vydání dokladu bez potřebných náležitostí (§ 16)

Dále docházelo k porušení těchto zákonů a nařízení:

č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci ve 107 případech (§ 9)

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v 97 případech

č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů v 18 případech

č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ve 2 případech, konkrétně se jednalo o porušení § 5 odst. 1, kdy v obou případech byl zjištěn prodej žvýkaček napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků, což je zákonem zakázáno

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken ve 30 případech

porušení jiných právních předpisů ve 20 případech

Uložená opatření

V roce 2016 bylo ČOI pravomocně uloženo 1 769 pokut v celkové hodnotě 9 368 700 Kč. Za porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, bylo uloženo 31 pokut v celkové hodnotě 719 000 Kč. Dále to byly 3 sdružené pokuty v souhrnné výši 14 000 Kč, které byly uloženy za porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy byl uložen zákaz prodeje 5 595 ks výrobků v celkové hodnotě 247 361 Kč. Inspektoři také vydali zákaz používání na 186 ks neověřených měřidel.

Spotřební daně se v České republice užívají od 1. ledna 1993. Předmětem spotřební daně jsou tzv. vybrané výrobky, kterými jsou včetně tabákových výrobků, minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty. Jejich režim byl nejprve upraven zákonem č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů., který byl mnohokrát novelizován. Cílem bylo sbližování právní úpravy spotřebních daní platných v České republice s právním režimem Evropské unie. Postupně se zpřesňovaly definice předmětu spotřebních daní, sazby spotřebních daní se přibližovaly minimálním sazbám platným v Evropské unii, upravoval se režim osvobození od daně a podobně. Posledním krokem ve sbližování právní úpravy spotřebních daní v České republice s právní úpravou Evropské unie bylo přijetí zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, který platí dodnes.

Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Tiskové zprávy

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Do důchodu v 65 letech. Nebo bude všechno jinak?

Čím jsme starší, tím více vyhlížíme magickou hranici 65 let, kdy budeme moci začít čerpat starobní důchod. Finanční prostředky, které jsme každý měsíc či jednou za rok platili státu, se nám konečně začnou vracet a …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru