bool(false)

ČOI: Prodejci účtovali jiné ceny, než byly uvedené na tabákových nálepkách

Česká obchodní inspekce se v rámci kontrolních akcí uskutečněných v roce 2016 zaměřila i na kontrolu nabídky, prodeje a skladování tabákových výrobků. Především se jednalo o dodržování zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

V roce 2016 provedli inspektoři ČOI 3 845 kontrol. Porušení zákona o spotřebních daních zjistili ve 36 případech, kdy nejčastěji prodejci účtovali jiné ceny, než byly uvedené na tabákových nálepkách. Dále byl zjištěn prodej neznačených cigaret a byl porušen zákaz vázat prodej cigaret k prodeji jiných předmětů. „Lze tedy konstatovat, že kontrolní akce ČOI zaměřená na tabákové výrobky byla, mimo jiné, ovlivněna i změnou sazby spotřební daně od 1. ledna 2016. Poté, co v prvním čtvrtletí došlo ke změně sazby spotřební daně a doprodeji výrobků označených tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně, které byly prodávány spolu s výrobky označenými nálepkou odpovídající nové sazbě daně, se situace zlepšila. V  této oblasti stále dochází k porušování zákona, a proto bude pozornost České obchodní inspekce i nadále zaměřena na monitorování a kontrolu této rizikové oblasti trhu,“ řekl ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 provedla celkem 3 845 kontrol. Cílem bylo prověřit plnění obecně závazných právních předpisů upravujících nabídku, prodej a skladování tabákových výrobků. Inspektoři kontrolovali především dodržování zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. V rámci této akce byl prověřován i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Celkem bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů v 1 843 případech (tj. 47, 93 %), z toho porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, bylo zjištěno v 36 případech.

Zjištěné nedostatky

Porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních bylo zjištěno ve 36 případech, z toho:

ve 4 případech došlo k porušení povinnosti prodeje cigaret v neporušeném jednotkovém balení (§ 107)

ve 4 případech byla spotřebiteli účtována cena nižší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce (§ 110 odst. 1)

ve 2 případech byl porušen zákaz vázat prodej cigaret k prodeji jiných předmětů, konkrétně ke krabičce sirek a zapalovači (§ 110 odst. 3)

ve 24 případech byla spotřebiteli účtována cena vyšší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce (§ 112)

ve 2 případech došlo k prodeji neznačených cigaret (§ 114)

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele bylo prokázáno celkem v 2 395 případech:

v 1 122 případech porušil prodávající povinnost seznámit spotřebitele s cenami nabízených výrobků (§ 12)

v 541 případech se jednalo o porušení zásad poctivosti prodeje (§ 3)

ve 322 případech bylo zjištěno nevydání dokladu o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj spotřebitel požádal, nebo vydání dokladu bez potřebných náležitostí (§ 16)

Dále docházelo k porušení těchto zákonů a nařízení:

č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci ve 107 případech (§ 9)

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v 97 případech

č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů v 18 případech

č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ve 2 případech, konkrétně se jednalo o porušení § 5 odst. 1, kdy v obou případech byl zjištěn prodej žvýkaček napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků, což je zákonem zakázáno

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken ve 30 případech

porušení jiných právních předpisů ve 20 případech

Uložená opatření

V roce 2016 bylo ČOI pravomocně uloženo 1 769 pokut v celkové hodnotě 9 368 700 Kč. Za porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, bylo uloženo 31 pokut v celkové hodnotě 719 000 Kč. Dále to byly 3 sdružené pokuty v souhrnné výši 14 000 Kč, které byly uloženy za porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy byl uložen zákaz prodeje 5 595 ks výrobků v celkové hodnotě 247 361 Kč. Inspektoři také vydali zákaz používání na 186 ks neověřených měřidel.

Spotřební daně se v České republice užívají od 1. ledna 1993. Předmětem spotřební daně jsou tzv. vybrané výrobky, kterými jsou včetně tabákových výrobků, minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty. Jejich režim byl nejprve upraven zákonem č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů., který byl mnohokrát novelizován. Cílem bylo sbližování právní úpravy spotřebních daní platných v České republice s právním režimem Evropské unie. Postupně se zpřesňovaly definice předmětu spotřebních daní, sazby spotřebních daní se přibližovaly minimálním sazbám platným v Evropské unii, upravoval se režim osvobození od daně a podobně. Posledním krokem ve sbližování právní úpravy spotřebních daní v České republice s právní úpravou Evropské unie bylo přijetí zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, který platí dodnes.

Sdílet:
{{ comments.toggle_text }}

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Tiskové zprávy

Zamést si před vlastním dispečinkem

Zavolal jsem si před půlnocí taxi. Prostřednictvím dispečinku zónové služby, která nahrává rozhovory v zájmu zvýšení kvality služeb. Přišla mi sms s cenou, trasou, identifikací vozu i stanovený čas jeho přistavení. …

Nejčtenější

Brigádníky nenaláká ani 150 korun na hodinu

Firmy už od konce dubna hledají brigádníky na nadcházející letní měsíce. Jenže zájem je malý, klesá. Lidé, kteří mají přece jen o brigády zájem, nedokáží zdaleka pokrýt všechna volná pracovní místa. Podle údajů …
Rolovat nahoru