ČOI: Zákon o ochraně spotřebitele platí i na použité zboží

Spotřebitel, který se rozhodne pro nákup použitého zboží v bazaru nebo zastavárně, může uplatňovat stejná práva jako u nákupu zboží nového. Inspektoři České obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje provedli dvě kontroly v oblasti výkupu a prodeje použitých výrobků. V obou případech zjistili porušení zákona o ochraně spotřebitele.

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje uskutečnila dvě kontroly v bazarech a zastavárnách, které byly zaměřené na správnost účtování, vydání dokladu o zakoupení na vyžádání s vyznačením informace, že se jedná o použitý výrobek. Dále inspektoři kontrolovali informační povinnosti spojené s prodejem použitých výrobků.

V obou případech bylo zjištěno porušení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V jednom případě nebylo v dokladu o zakoupení výrobků vyznačeno, že se jedná o použitý výrobek a zároveň spotřebitel nebyl informován o vlastnostech a způsobu použití a údržbě výrobků a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Oba obchodníci nesplnili informační povinnost uplatnění práva dané zboží reklamovat. Výše uvedená porušení byla v obou případech řešena pokutou ve formě Příkazu na místě.

O rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (tj. reklamace) má prodávající povinnost i u použitého zboží spotřebitele řádně informovat. Rozsah odpovědnosti prodávajícího stanoví občanský zákoník (§§ 2165-2174 zák. č. 89/2012) u spotřebního zboží obecně na 24 měsíců. Při koupi použitého spotřebního zboží se prodávající může se spotřebitelem dohodnout, že se tato lhůta zkracuje na polovinu. Zkrácenou dobu trvání odpovědnosti za vady je však třeba vyznačit v dokladu o koupi, stejně jako případné vady nebo nedostatky, s nimiž byl kupující předem seznámen.

Zdroj: Tisková zpráva

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *