Další hospodářsky úspěšný rok pro ŘLP ČR, s. p.

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky dosáhl za rok 2015 hrubého zisku v celkovém objemu 407 milionů korun a to při celkových výnosech 3.707 milionů korun. Současně byl dosažen a výrazně překročen plánovaný výsledek hospodaření a podnik tak splnil všechny svoje závazky vůči zakladateli (Ministerstvo dopravy ČR), zaměstnancům, dodavatelům a ostatním obchodním partnerům.

ŘLP ČR, s.p. je financován z vlastních zdrojů plynoucích z výnosů za poskytované služby a hospodářský výsledek podniku je předmětem daně z příjmů. Stejně jako v předchozích letech byla finanční situace ŘLP ČR, s.p. v roce 2015 stabilní a podnik byl schopen se vyrovnat se všemi závazky, které souvisely se zabezpečením jeho činnosti a se všemi závazky vůči státnímu rozpočtu.

Do pozitivních hospodářských výsledků podniku se významně promítla dobrá kondice mezinárodní letecké dopravy. V roce 2015 bylo v českém vzdušném prostoru zaznamenáno 782 000 pohybů, doprovázené zvýšeným počtem proletěných kilometrů (177 000 000 km) a hmotností nasazených strojů (77 000 000 tun). Mimořádně příznivou skutečností bylo také oživení letového provozu na letištích v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech, kde došlo poprvé od roku 2008 k obratu dosavadních vývojových trendů.

Hlavním zdrojem příjmů podniku v roce 2015 bylo poskytování letových navigačních služeb. Tyto výnosy představovaly 94,1 % z celkových výnosů podniku. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely výnosy z traťových navigačních – 2 978 milionů korun (80,3 % z celkových výnosů). Druhou nejvýznamnější výnosovou položkou byly výnosy z letištních a přibližovacích služeb (13 % celkových výnosů). Poslední součástí této skupiny byly výnosy z cvičných letů ve výši 2,0 mil. Kč.

Významnou výnosovou položkou jsou komerční aktivity podniku ve výši 77 milionů korun, konkrétně činnost Letecké školy ŘLP ČR, s. p. (obchodní jméno CANI – Czech Air Navigation Institute). Poptávka zahraničních klientů dynamicky rostla po nabídce činností kalibrační letky podniku, která dlouhodobě působila u zákazníků v zemích bývalého Sovětského svazu.

„Dlouhodobě se snažíme rozvíjet naše komerční aktivity a nespoléhat v případě výnosů pouze na naši hlavní činnost. Aktivně sledujeme proces liberalizace trhu letových provozních služeb v Evropě a v případě výcviku licencovaného letového personálu v naší dceřiné společnosti CATC (Czech Aviation Training Centre) podnikáme nebo připravujeme řadu obchodních kroků u našich tradičních zákazníků a také na dynamicky se rozvíjejících asijských trzích,“ uvedl při této příležitosti generální ředitel ŘLP ČR, s. p., Ing. Jan Klas.

V souladu s mezinárodními předpisy bude dosažený zisk použit zejména na další rozvoj letových provozních služeb v České republice. Dobré hospodářské výsledky poslouží jako základ pro další strategický rozvoj podniku a udržení jeho silné pozice jako technologické špičky v regionu. Současně také vytváří podmínky pro naplnění požadavků ministerstva dopravy v rámci čerpání prostředků z fondu zakladatele.

Hlavními uživateli služeb ŘLP ČR, s. p., byly v roce 2015 následující letecké společnosti: Lufthansa, Emirates, Turkish Airlines, Qatar Airlines, Air Berlin, British Airways, České aerolinie, Travel Servis, Swiss International Airlines, Austrian Airlines a další.

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *