Další rekordní rok pro fondy

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) zveřejnila minulý týden informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za celý rok 2016. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.12.2016 výše 1,273 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 431,99 miliard Kč.

Od začátku roku 2016 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 49,98 miliardy Kč, tj. o 13,08 % (z 382,01 mld. Kč k 31.12.2015 na 431,99 mld. Kč k 31.12.2016). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do smíšených fondů.

Asset Management:

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 31.12.2016 výše 1,273 bilionu korun a vzrostl během roku 2016 o 123 miliard Kč (z 1,150 bn Kč k 31.12.2015 na 1,273 bn Kč k 31.12.2016).  Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl během roku 2016 o 49,98 miliardy korun (tj. 13,08 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během roku 2016 o 15,52 miliard korun (tj. o 8,62 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 34,47 miliard korun (tj. o 17,06 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva akciových fondů, dluhopisových fondů, smíšených fondů, fondů fondů a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu a strukturovaných fondů.

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.12.2016 skupina České spořitelny (109,52 mld. Kč), skupina ČSOB (100,12 mld. Kč), skupina Komerční banky (60,59 mld. Kč), Conseq (29,85 mld. Kč) a skupina UniCredit Bank (27,42 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,273 bn Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.12.2016 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 99,91 mld. Kč

Custody:

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2016 bylo provedeno celkem 91.663 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12.2016 hodnoty 2,775 bn Kč, což znamená nárůst během roku 2016 o 387 miliard Kč (z 2,388 bn Kč k 31.12.2015 na 2,775 bn Kč k 31.12.2016).

 Zdroj: Tisková zpráva

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *