bool(false)

Další rekordní rok pro fondy

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) zveřejnila minulý týden informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za celý rok 2016. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.12.2016 výše 1,273 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 431,99 miliard Kč.

Od začátku roku 2016 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 49,98 miliardy Kč, tj. o 13,08 % (z 382,01 mld. Kč k 31.12.2015 na 431,99 mld. Kč k 31.12.2016). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do smíšených fondů.

Asset Management:

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 31.12.2016 výše 1,273 bilionu korun a vzrostl během roku 2016 o 123 miliard Kč (z 1,150 bn Kč k 31.12.2015 na 1,273 bn Kč k 31.12.2016).  Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl během roku 2016 o 49,98 miliardy korun (tj. 13,08 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během roku 2016 o 15,52 miliard korun (tj. o 8,62 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 34,47 miliard korun (tj. o 17,06 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva akciových fondů, dluhopisových fondů, smíšených fondů, fondů fondů a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu a strukturovaných fondů.

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.12.2016 skupina České spořitelny (109,52 mld. Kč), skupina ČSOB (100,12 mld. Kč), skupina Komerční banky (60,59 mld. Kč), Conseq (29,85 mld. Kč) a skupina UniCredit Bank (27,42 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,273 bn Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.12.2016 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 99,91 mld. Kč

Custody:

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2016 bylo provedeno celkem 91.663 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12.2016 hodnoty 2,775 bn Kč, což znamená nárůst během roku 2016 o 387 miliard Kč (z 2,388 bn Kč k 31.12.2015 na 2,775 bn Kč k 31.12.2016).

Sdílet:
{{ comments.toggle_text }}

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Tiskové zprávy

UNIQA slaví čtvrtstoletí svého působení na českém pojistném trhu

V těchto dnech uplynulo právě 25 let od založení Česko-rakouské pojišťovny „na zelené louce“. Za jejím zrodem stál zejména zájem největší rakouské pojišťovny Bundesländer proniknout co nejdříve na trhy východní Evropy po změnách, které přinesl rok 1989. Bundesländer byl hlavní složkou pozdějšího evropského …

Nejčtenější

Brigádníky nenaláká ani 150 korun na hodinu

Firmy už od konce dubna hledají brigádníky na nadcházející letní měsíce. Jenže zájem je malý, klesá. Lidé, kteří mají přece jen o brigády zájem, nedokáží zdaleka pokrýt všechna volná pracovní místa. Podle údajů …

Příští sčítání lidu chceme udělat co nejkomfortnější, říká statistik Robert Šanda

Rozhovor
Zapojit se do sčítání v roce 2021 bude mnohem jednodušší. Kromě toho, že si občané budou moci vybrat, jakou formou budou vyplňovat sčítací formuláře, nebudou o sobě muset uvádět citlivé údaje. „Například nebudeme nic zjišťovat o příjmech, majetku nebo zdravotním stavu,“ vysvětluje Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ (Český statistický úřad).
Rolovat nahoru