Data governance? Více než pětina velkých českých firem neví, jak začít

Až 72 procent velkých českých firem v tuto chvíli prochází počátečními fázemi data governance. Zhruba pětina firem si uvědomuje její důležitost, ale neumí si s ní zatím poradit. Jen šest procent firem v tomto směru nepodniká žádné kroky.
Až 72 procent velkých českých firem v tuto chvíli prochází počátečními fázemi data governance. Zhruba pětina firem si uvědomuje její důležitost, ale neumí si s ní zatím poradit. Ilustrační foto: Pixabay.com

Vyplynulo to z průzkumu, který mezinárodní konzultační společnost Adastra uspořádala mezi top managery a C-level managementem z velkých českých firem napříč celým byznys spektrem. Téměř tři čtvrtiny velkých českých organizací (72 %) aktuálně procházejí počátečními fázemi data governance (plánování, dohled a kontrola nad správou a využitím firemních dat, pozn. red.).

Buď jsou ve stadiu přípravy konceptu (36 %), nebo už data governance implementují (36 %). Celá pětina v tuzemsku působících firem ví, že ji potřebuje, ale neumí si s ní zatím poradit (21 %). Celkem šest procent firem data governance nepotřebuje a neřeší.

· 36 % firem designuje koncept data governance
· 36 % firem ji implementuje
· 21 % firem ji potřebuje, ale neví jak na ni
· 6 % firem data governance nepotřebuje a neřeší ji

„Je dobře, že množství firem, které data governance neřeší, se významně snižuje. I tak jsem si vcelku jistý, že nejde o společnosti, které by ji reálně nepotřebovaly. Ze zkušenosti vím, že jde spíše o ty, které zatím nedospěly do vědomého stavu, že bez efektivní a řízené práce s daty to nepůjde,“ informoval redakci FAEI.cz David Kaláb z mezinárodní konzultační společnosti Adastra.

Mezi hlavní výzvy, které podle Kalába firmy v souvislosti s data governance řeší, patří omezené rozpočty, nedostatek lidských zdrojů a kapacity. To podle průzkumu firmy uvedla 34 procenta dotazovaných firem.

Dalších 30 procent upozorňuje na nedostatečné zapojení stakeholderů a top managementu. Společnosti trápí také problémy s datovou kvalitou a neochota sdílet data s dalšími odděleními či útvary. Obě tyto překážky shodně uvádí 16 procent společností.

· 34 % firem si stěžuje na omezené zdroje a rozpočet
· 30 % na nedostatečný zájem ze strany stakeholderů a top managementu
· 16 % firem upozorňuje na problémy s kvalitou dat
· 16 % firem čelí problémům se sdílením dat v izolovaných datových silech

Jak je z výzkumu patrné, řada firem upozorňuje na obtížnou komunikaci se stakeholdery a top managementem. Celkem 59 procent firem se věnuje jejich edukaci v oblasti data governance, ale chybí jim zkušenosti a know-how jak:

Jednoduše a srozumitelně vysvětlit, co je data governance (25 %), najít a vysvětlit konkrétní příklady, kde pomohla (19 %) a stanovit reálnou ROI (návratnost investice, pozn. red.) a další benefity pro organizaci (9 %).

Pouhá necelá pětina organizací (19 %) demonstruje přínosy data governance pomocí success stories. Návratnost investic do data governance dokáže vypočítat a prokázat jen devět procent velkých firem. Téměř polovina organizací (41 %) se evangelizaci a edukaci top managementu v oblasti data governance vůbec nevěnuje.

„Pozitivně vnímám fakt, že firmy v datech vidí hodnotu, o kterou je třeba se starat. Chápou, že kvalitní data governance jim pomůže být v silně konkurenčním prostředí úspěšnější,“ sdělil David Kaláb.

Jiří Mojžíš, technický ředitel společnosti Analytics Data Factory v této souvislosti naší redakci sdělil, že pro společnosti všech velikostí napříč trhem může být problémem, že „uchovávají data v různých zdrojích, aplikacích, na webových stránkách nebo v databázích a neumí nebo technologicky nedokáží zajistit jejich propojení“.

„Nasazení naší nové služby Neodata ukázalo, že tento problém je možné vyřešit. Služba navíc v reálném čase umí získaná data pokročile zpracovat a vyhodnocovat, a firma je tak může efektivně využít k dalšímu rozvoji svého podnikání,“ dodal Mojžíš.

Služba byla podle něj nasazena ve velkém průmyslovém podniku, který využíval zastaralé IT technologie a nestandardní systémy a databáze bez jakékoliv dokumentace. Dodávání veškerých dat tak probíhalo se zpožděním a v nízké kvalitě. Implementace nového řešení proběhla bez přerušení chodu firmy.

Neodata je nástroj, který dokáže v řádu milisekund propojit surová data z různých zdrojů, zachytit anomálie, ale i vzorce a trendy, a na základě automatického vyhodnocení v reálném čase poskytnout zákazníkovi potřebné výstupy. Zároveň dokáže replikovat a distribuovat data a události do různých systémů v jeden okamžik.

Díky tomuto řešení tak firmy mohou snadno zachytit podvodné finanční transakce, předpovídat chování zákazníků, nebo zrychlit a automatizovat své interní procesy. Pro využití není třeba žádný dodatečný hardware nebo licence, vše je poskytováno formou služby a tehdy, kdy to zákazník skutečně potřebuje.

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB