Developerská společnost versus drobný stavebník

V posledních letech je v Česku silný stavební boom, ve větších městech vznikají stále další nové bytové komplexy. V Praze je nyní ve výstavbě okolo 120 rezidenčních developerských projektů, ve kterých vznikne zhruba 13 tisíc bytů. Téměř 60 procent těchto bytů staví desítka největších developerských společností, o zbytek se dělí drobní stavebníci, kterých v Praze působí na čtyři stovky.

O pozemky určené k bytové výstavbě se ucházejí také jednotliví stavebníci. Nabízí se tedy otázka, zda je lepší prodat pozemek jako celek silné developerské skupině, která má za sebou několik realizací, nebo ho rozparcelovat jednotlivým stavebníkům.

Developer ví jak a ví proč

Zkušený developer má jasnou urbanistickou koncepci a architektonickou vizi, jak bude celý projekt řešit a jak ho začlení do stávající zástavby a krajiny. Má potřebné know-how, disponuje dostatečným kapitálem a koordinuje v čase všechny kroky, a to od projekční přípravy přes realizaci stavby a realizaci potřebné infrastruktury včetně doplňkových staveb se službami až po finální úpravy okolí.

„Developer musí při plánování projektu zohlednit jak urbanistické, tak architektonické řešení, neboť díky jeho projektu přibude do dané lokality několik set až tisíc nových obyvatel a ti potřebuji nejen bydlet, ale i dostatečnou infrastrukturu. Nelze se při plánování omezit pouze na předmětný pozemek a stavbu, ale také na budoucí rozvoj okolí a dané městské části. Je nutné analyzovat charakteristiky prostředí nové výstavby potřebami jejích obyvatel a zohlednit občanskou vybavenost a dopravní obslužnost včetně městské hromadné dopravy,“ popisal Tal Grozner, ředitel společnosti Star Group, co všechno by měl dobrý developer zohlednit při plánování projektu.

V developerských společnostech pracují specializovaní odborníci, takže všechny činnosti zajišťují na nejvyšší úrovni. Postupují v souladu s legislativou a dodržují právní a technické normy pro bezchybné zabezpečení výstavby. Zainteresované strany městských částí a místní samosprávy navíc jednají s jediným subjektem. Jeden developer se může snáze domlouvat se zástupci občanů nebo místní samosprávy a úřady než mnoho drobných stavebníků. Developer navrhuje proaktivní řešení a snaží se je zakomponovat do projektu a v jeho rámci je realizovat.

Individuální stavebník má individuální zájmy

U drobných stavebníků chybí dobře vyřešená koncepce celého území s přesahem začlenění do stávající lokality. Individuální stavebník nemá vyšší zájem na infrastruktuře a občanské vybavenosti městské části, v níž svůj investiční záměr realizuje, jehož je součástí. Maximálně je ochoten podílet se na přípojkách a na komunikaci napojující jeho pozemek k obecní silnici. To proto, že kromě investic nemá ani potřebnou odbornost a zkušenosti, aby viděl provázanost celé lokality, v níž si staví rodinný nebo bytový dům.

Nejednotnost a nekoordinovanost kroků jednotlivců výstavbu prodlužuje a jejich účast ve společných stavebních řízeních často končí ve slepé uličce nepochopení, neochoty a neshod.

„U drobných stavebníků vzniká nová výstavba víceméně nahodile, bez jasně stanovené koncepce a doplňkových staveb či infrastruktury vznikající rezidence,“ upozornil Tal Grozner na nevýhody působení individuálních stavebníků v jedné lokalitě.

Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Tiskové zprávy

Atopická dermatitida není pouhá vyrážka

Startující projekt zaměřený na podporu osvěty o atopické dermatitidě upozorňuje na tíživé životní situace lidí s výskytem tohoto chronického onemocnění. Prostřednictvím krátkých videí se široká veřejnost seznámí se …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Do důchodu v 65 letech. Nebo bude všechno jinak?

Čím jsme starší, tím více vyhlížíme magickou hranici 65 let, kdy budeme moci začít čerpat starobní důchod. Finanční prostředky, které jsme každý měsíc či jednou za rok platili státu, se nám konečně začnou vracet a …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru