Evropská občanská iniciativa slaví letos v listopadu na pražském festivalu Korzo Národní 10. výročí své existence

V roce 2022 si připomínáme 10. výročí Evropské občanské iniciativy, nástroje participativní demokracie, který pomáhá občanům z celé EU zasazovat se za společnou věc a spoluutvářet evropskou politiku.
Evropská občanská iniciativa slaví letos v listopadu na pražském festivalu Korzo Národní 10. výročí své existence. Zdroj: Evropská občanská iniciativa

Chcete-li se dozvědět více, přijeďte do Prahy na akci Korzo Národní, kde budeme 17. listopadu 2022 u našeho stánku evropskou občanskou iniciativu prezentovat. Ambasadorka evropské občanské iniciativy pro ČR Barbora Genser z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM bude návštěvníkům vysvětlovat, k čemu evropské občanské iniciativy slouží. Dozvíte se též o těch nejnovějších občanských iniciativách, můžete se zúčastnit kvízu a prostřednictvím aktivit sdílet své nápady.

Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR: „Evropská občanská iniciativa umožňuje občanům EU iniciovat vznik nové evropské legislativy. Mohou tak stát při formulování politické agendy EU týkající se otázek, na kterých jim záleží. Účast na festivalu Korzo Národní v Praze je skvělou příležitostí, jak šířit povědomí o jedinečnosti tohoto nástroje.“

K čemu evropské občanské iniciativy slouží?

Evropská občanská iniciativa byla zavedena v roce 2012. Jde o první nástroj, který umožňuje občanům ze všech zemí Unie vyzvat orgány EU k provedení legislativních změn na úrovni Evropské unie v otázkách, které považují za důležité.

Od jejího vzniku se tak celkem angažovalo více než 800 organizátorů a bylo již zorganizováno 95 evropských občanských iniciativ, které po celé EU nasbíraly dohromady více než 17 milionů podpisů. V Česku se už nasbíralo nejméně 100 000 podpisů.

Organizátoři a signatáři iniciativ takto využili svého práva prezentovat na úrovni EU témata, která jim leží na srdci, aby tak podnítili diskusi, šířili o problematice povědomí a prosadili na politické úrovni konkrétní změnu.

Právo podpořit kteroukoli probíhající iniciativu nebo zorganizovat vlastní má každý občan EU. Občané EU se tak mohou přeshraničně angažovat v otázkách společného zájmu a posilovat nadnárodní občanskou společnost a demokracii.

Jak se iniciativám daří prosazovat skutečné změny?

Splnit hlavní podmínku, kterou je shromáždit od příznivců z alespoň sedm členských států minimálně jeden milion podpisů, jež poté prochází ověřením, se dosud podařilo organizátorům sedmi iniciativ. Na šest z nich již Evropská komise oficiálně reagovala. I když se sice ne všem iniciativám podaří dosáhnout cíle a prosadit legislativní změnu, všem se podařilo podnítit o daných tématech dialog.

V současné době shromažďuje podpisy 12 evropských občanských iniciativ. Týkají se různých témat: Ochrany zvířat, sportu, oděvního odvětví, obchodní politiky EU nebo například snížení dopadu změny klimatu. Dvě další byly zaregistrovány nedávno a jejich organizátoři brzy začnou shromažďovat podpisy na jejich podporu. Nejčerstvější údaje najdete vždy na těchto oficiálních internetových stránkách!

Jak se můžete do evropské občanské iniciativy zapojit i vy?

Na začátku každé evropské občanské iniciativy musí stát skupina organizátorů, kteří musejí pocházet nejméně ze sedmi různých členských států EU. Než na podporu své iniciativy začnou sbírat podpisy od sympatizantů, musejí nechat text iniciativy zkontrolovat, aby vyhovoval registračním kritériím. Po shromáždění a ověření jednoho milionu podpisů Evropská komise požadavky organizátorů posoudí a zveřejní oficiální odpověď, v níž uvede, zda a jaká opatření hodlá v reakci na iniciativu přijmout.

Spoluutvářet agendu Evropské unie prostřednictvím evropské občanské iniciativy mohou občané v řadě oblastí. Jedná se například o životní prostředí, zemědělství, klima, energetiku, sociální věci, zaměstnanost, vzdělávání, mládež, sport, humanitární pomoc, spravedlnost, bezpečnost, veřejné zdraví, ochranu spotřebitele a další.

Příklad úspěšné evropské občanské iniciativy

Poslední iniciativou, které se podařilo získat jeden milionu podpisů a která má být předložena Evropské komisi, je iniciativa Zachraňte včely a zemědělce: Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí. Její organizátoři vyzývají Komisi, aby navrhla právní akty, které do roku 2035 ukončí používání syntetických pesticidů a obnoví biologickou rozmanitost a které během tohoto procesu podpoří zemědělce. Organizátoři jsou pozváni na setkání s Komisí a na slyšení v Evropském parlamentu. Komise pak na tuto občanskou iniciativu musí oficiálně odpovědět do 7. dubna 2023.

Martin Dermine, jeden z organizátorů iniciativy „Zachraňte včely a zemědělce!“ popsal svou zkušenost takto: „I když jsme čelili kovidové pandemii a dalším nesnázím, podařilo se nám tuto evropskou občanskou iniciativu využít jako příležitost k posílení občanského hnutí proti pesticidům a ke zvýšení informovanosti občanů o tématu. Ano, celé je to dost náročné, ale pokud se do realizace zapojí silné organizace a dobře se připraví kampaň, stojí to za to!“

Chcete zorganizovat vlastní iniciativu?

K zahájení vlastní iniciativy je třeba minimálně sedm občanů EU z alespoň sedmi různých členských států ve věku opravňujícím je k hlasování ve volbách. Musíte předložit text obsahující cíle iniciativy, nechat ho Evropskou komisí zaregistrovat a poté shromáždit dostatečnou veřejnou podporu.

Pokud se vám během jednoho roku podaří shromáždit alespoň jeden milion podpisů z minimálně sedmi zemí EU, necháte počet a platnost podpisů ověřit orgány v členských státech. Pokud ty potvrdí, že se vám v jednotlivých zemích podařilo splnit i předepsané prahové hodnoty, iniciativa je zaslána Evropské komisi k posouzení.

Po pečlivém zvážení připraví Komise oficiální odpověď, v níž uvede, zda a jaká opatření v reakci na vaši iniciativu hodlá přijmout. Pokud se Komise rozhodne vytvořit na základě iniciativy legislativní návrh, učiní tak v souladu se zásadou subsidiarity, proporcionality a moderní tvorby právních předpisů. Ve většině případů pak bude muset návrh schválit i Evropský parlament a Rada.

Budoucnost demokratického procesu Evropské unie je tak i ve vašich rukou! O podporu a poradenství můžete rovněž požádat místní ambasadory evropských občanských iniciativ a pracovníky národního kontaktního místa ve vaší zemi. Kontakt na ně najdete zde.

Další informace o evropských občanských iniciativách najdete zde v infografice ECI 2022.

Tak na co čekáte? Propagujte evropskou občanskou iniciativu, podpořte svým podpisem probíhající iniciativy, a pokud chcete takto prosadit nějakou vlastní myšlenku, zorganizujte vlastní iniciativu!

Zavřít reklamu ×

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Tiskové zprávy

Nejčtenější

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB