Průzkum Barometr naděje od roku 2009 každoročně pořádá švýcarská Asociace pro budoucí studiezdroj: timesofmalta.com

Evropský „průzkum naděje“. Zúčastníte se? Čas je do konce listopadu

Psychologický ústav Masarykovy univerzity nabízí do konce listopadu všem uživatelům českého internetu (doslova) možnost zúčastnit se anonymně mezinárodního (evropského) výzkumu s názvem Barometr naděje, který si klade za cíl zmapovat náladu a budoucí očekávání populace České republiky a porovnat výsledky s několika dalšími evropskými národy.

Průzkum Hope Barometer (Barometr naděje) od roku 2009 každoročně pořádá švýcarská Asociace pro budoucí studie (Swiss Future), která existuje od roku 1970. Loňského „průzkumu naděje“ se zúčastnilo více než 30 tisíc Evropanů, téměř třetinu účastníků přitom představovali obyvatelé Švýcarska.

Vedoucím projektu barometru je Dr. Andreas Krafft, který přednáší na univerzitě v St. Gallen
Vedoucím projektu barometru je Dr. Andreas Krafft, který přednáší na univerzitě v St. Gallen

Vedoucím projektu „barometru“ je předseda asociace Dr. Andreas Krafft, který přednáší na univerzitě v St. Gallen, na české straně je odpovědnou osobou docentka Alena Slezáčková z brněnské Masarykovy univerzity. Vedle zmíněných dvou vysokých škol se Barometru naděje účastní ještě další tři univerzity a jejich profesoři a lektoři ze tří evropských států: Malty, Francie (Rennes) a Polska (Bydhošť).

Barometr naděje, kterého se můžete zúčastnit zde, klade respondentům otázky z řady oblastí života. Snaží se například zjistit, co bude pro lidi v příštím roce důležité v osobním a pracovním životě, z čeho čerpají naději pro svůj život, jak k životu přistupují a jak si myslí, že v něm dokážou obstát.

Pokud kliknete na odkaz průzkumu, připravte se na několik set dalších kliknutí myší a na další desítky minut, pokud budete chtít na všechno odpovědět poctivě. Odpovědi na otázky současně v mnoha případech nabídnou účastníkům průzkumu i jakousi inventuru jejich přístupu k životu. Odpovědi je dobré si předem promyslet, protože dotazník např. neumožňuje vrátit se zpět.

To ale není zdaleka jediný „technický“ nedostatek průzkumu. Pokud byste např. už na jeho začátku očekávali věkovou kontrolu nebo jiné věkové omezení, jste mimo. Vědci prostě přemýšlejí jinak, takže u některých odpovědí třeba chybí ta možnost, která odpovídá vaší situaci. Třeba pokud jste rentiér nebo podnikatel.

Tou nejzásadnější technickou výtkou ale je, že zvolený systém průzkumu umožňuje, aby z jedné IP adresy odpovídal jeden respondent vícekrát, aniž by byl reálně ověřen jeho věk, nebo aby mu byla odepřena vícečetná účast v průzkumu.

První výsledky průzkumu budou známy na přelomu roku. Výsledky podle tiskové zprávy brněnské univerzity mimo jiné odhalí, co pro splnění svých přání a potřeb děláme, jak souvisí naděje se zdravím, co zvyšuje štěstí a harmonii v životě a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy.

(red)

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *