Finanční ředitelé hrají hlavní roli v řízení digitálních investic, zjistil nejnovější výzkum společnosti Accenture

Finanční ředitelé (CFO) hrají klíčovou roli v řízení digitální disrupce v rámci firem, jak zjistil nový výzkum společnosti Accenture. Dnešní finanční ředitelé už zastávají více než jen svou finanční funkci. Stávají se důležitými hráči v řízení celopodnikových digitálních investic a ovlivňují jejich ekonomické přínosy a dopady.

Zpráva z výzkumu nazvaná The CFO Reimagined: From Driving Value to Building the Digital Enterprise (Nová koncepce práce CFO: od řízení hodnot po budování digitálního podniku) zjistila, že práce finančních ředitelů se už neomezuje jen na tradiční finanční funkce, ale přesouvá se do oblastí, které mají širší dopady na celou organizaci. Více než osm z deseti CFO (81 %) vidí jako jednu ze svých hlavních funkcí identifikaci nových hodnot a zaměření na tuto oblast. Tři čtvrtiny (77 %) z nich uvádějí, že do jejich kompetence patří řízení transformace v rámci byznysu.

„Role CFO se v posledních několika letech posouvá od role účetního pro obchodní partnery k úloze strategického poradce pro celý podnik. Další důležitou funkcí je monitorování plánovaných výsledků digitálních investic,“ prohlásil Steve Culp, výkonný ředitel a globální lídr sekce řízení financí a rizik v Accenture. „Kromě toho se finanční ředitelé stávají digitálními správci svých organizací. Pro lepší interpretaci dat, která jsou důležitá pro klíčová obchodní rozhodnutí, používají prediktivní analýzu a umělou inteligenci. To jim umožňuje řídit hodnoty, zlepšovat efektivitu a zavádět strategie, které přesahují hranice tradiční finanční role.“

CFO jako hybatelé digitálních investic

Finanční ředitelé se stávají hnací silou digitální agendy organizace, přičemž 77 % z nich usiluje o zlepšení výkonnosti přijetím digitálních technologií. Stejných 77 % zkoumá, jak mohou být disruptivní technologie přínosem pro jejich organizaci a ekosystém byznysu. CFO díky automatizaci plní své úkoly rychleji a lépe. A nejen to – stále více se zabývají „digitalizací“ jiných funkcí a hledají nové způsoby používání technologií, které mění obchodní modely a otevírají tak nové zdroje příjmů.

CFO a jejich funkce při správě a analýze dat

Standardní seznam úkolů CFO se přesouvá směrem ke strategickému plánování, poradenství a k analytickým rolím, přičemž pokračují v automatizaci rutinního účetnictví, kontroly a oblasti compliance. Automatizace těchto úkolů umožňuje finančním ředitelům zaměřit se na nové a náročnější výzvy, a být tak podporou vedení firmy, které se potom může zaměřit na poznatky získané z analýzy dat. V současné době technologie zastávají 34 % finančních úkolů; do roku 2021 by automatizace měla převzít téměř polovinu (45 %) těchto povinností.

CFO využívají data i z jiných oblastí byznysu. Výsledkem je, že se budou muset více zabývat transformačními technologiemi, jako je AI a analytika, zavádět digitalizaci v širším měřítku, vytvářet nové obchodní modely a získávat tak nové zdroje příjmů,“ řekl  Dr. Christian Campagna, výkonný ředitel a CFO Accenture Strategy. „Finanční ředitelé, kteří budou o krok dále a budou tyto příležitosti využívat, se stanou skutečnými správci celé organizace.“

Hledají se budoucí talenty

Vzhledem k tomu, že se role CFO stále vyvíjí, vyvíjejí se i dovednosti potřebné k výkonu této funkce. Finanční ředitel musí mít širokou škálu schopností a dovedností, od vizualizace dat po flexibilní myšlení. Většina (76 %) CFO si uvědomuje, že se oblast jejich působení bude dále posouvat od klíčových finančních znalostí k pokročilým digitálním, statistickým a provozním dovednostem a podpoře spolupráce. A více než tři čtvrtiny (78 %) říkají, že změna musí být rychlá a radikální, protože jejich tradiční role už brzy bude minulostí.

Největší výzvou pro CFO bude nábor a školení talentů. Je důležité, aby tito lidé pochopili, jak shromažďovat data a jak z těchto dat získávat poznatky. Osm z deseti CFO souhlasí s tím, že interpretace dat je nezbytnou dovedností dnešního finančního profesionála. Tito experti musejí být otevřenější a měli by umět účinně spolupracovat a sloužit jako strategičtí poradci manažerů v jiných obchodních funkcích.

„Posun v chápání dovedností potřebných pro budoucí finanční ředitele můžeme charakterizovat takto: kontrola účetnictví versus strategická finanční role partnera vedení firmy,“ vysvětluje Chris Weber, CFO a výkonný viceprezident Halliburton Company. „Domnívám se, že postupem času se budeme posouvat spíše k té druhé roli, i v případě, že by to znamenalo, že kandidát nemá účetní vzdělání.“

RADY BUDOUCÍM CFO

  • Buďte „chytrým senzorem“ změn na trhu. Povaha konkurenceschopnosti a prostředky potřebné pro její udržení se neustále mění. Finanční ředitelé musí umět posoudit disrupci, inovace, udržitelnost a hodnoty ekosystému pro celou organizaci, aby byla konkurenceschopná.
  • Nezaměřujte se na proces. Výsledky jsou to, co se počítá! Finanční aktivity musejí být propojeny s obchodními výsledky. Zapomeňte na P2P, O2C, R2R – proces je automatická černá skříňka.
  • Naučte se interpretovat data. Správná interpretace dat je jednou z klíčových dovedností finančního profesionála. Analýza a správa dat musí dobře fungovat, abyste na jejich základě mohli provádět správná rozhodnutí. Výkonní finanční manažeři budou také hrát klíčovou roli v oblasti vzdělávání, koučování a komunikace dat akcionářům a vedení firmy.
  • Rozšiřujte své dovednosti i v jiných oblastech než jsou finance. Týmy se formují a mění podle toho, jaký řeší problém, projekt, připravují akci, a jejich členové přispívají svými dovednostmi z různých oblastí. Je čas přesáhnout hranice finanční oblasti a hledat nové způsoby alokace zdrojů, měření výsledků a využívání dovedností.
Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Tiskové zprávy

V tendru na PR komunikaci ING Bank uspěl Havas

ING Bank na základě výsledků tendru na PR služby v České republice svěřuje nově podporu PR komunikace agentuře Havas. Spolupráce zahrnuje oblast public relations a propojení na další komunikační disciplíny, zejména sociální média, CSR a pořádání eventů.

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Nejčastěji škodí voda. Češi podceňují pojištění svých domovů

Analýza
Podpisem pojistné smlouvy považujeme věc za uzavřenou na mnoho let. Tak vypadá klasický scénář spojený s pojištěním nemovitosti a domácnosti. Češi zapomínají své pojistné smlouvy pravidelně kontrolovat, čímž riskují, že pojistné částky po čase již nemusí stačit na krytí případných škod. Jak tedy správně pojistit svůj domov a kdy pojistnou smlouvu aktualizovat?

Investice s vůní benzínu

Kouzlu vozů z dob minulých podléhá stále více lidí, kteří shánějí hlavně socialistické veterány. V tom jim už rok …

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru