GSK potvrzuje svou roli inovátora nejen na poli farmaceutického průmyslu, ale také v oblasti HR

Rovné příležitosti nebo zájem o kvalitu osobního života zaměstnanců. To jsou jen některé z oblastí HR, ve kterých společnost GSK vyniká nejen ve světě, ale i v České republice. Na příklady dobré praxe upozorňují výsledky auditu rovných příležitostí, který u jednoho z nejvýznamnějších hráčů na poli farmaceutických firem provedla nevládní nezisková organizace Gender Studies, o. p. s.

Z výsledků vyplývá, že GSK patří mezi firmy s velmi dobrou politikou rovných příležitostí, která aktivně řeší jak genderové zastoupení žen a mužů, tak jejich věkové složení. Rovnost příležitostí je zakotvena jako princip ve většině strategických dokumentů a je skutečně aplikována v každodenní praxi. I proto v současné době zastávají 70 % všech vedoucích a 67 % manažerských pozic ženy, což je na české poměry velmi neobvyklé. „Už při náboru pracujeme od určité úrovně řízení s genderově vyrovnanými shortlisty, kdy do dalších kol postupují jak nejlepší kandidáti z řad mužů, tak nejlepší uchazečky,“ vysvětluje HR Country Manager GSK pro Českou republiku Pavla Bučilová. Z výsledků průzkumu mezi zaměstnanci firmy vyplynulo, že při výběru nových lidí do týmu nehraje roli, zda jde o ženu nebo muže.

„Uvědomujeme si, že životní role žen a mužů, včetně rolí pracovních a rodinných, jsou do velké míry stále ovlivňovány zažitými stereotypy, které dnes mnohdy neodpovídají realitě. Politiku rovných příležitostí proto považujeme za nutnou a logickou reakci a zároveň ji vnímáme jako jeden ze základních kamenů našich úspěchů,“ uvádí Emmanuelle Boishardy, generální ředitelka české pobočky GSK. Zaměstnankyně s malými dětmi se do firmy zpravidla vracejí dříve, než po uplynutí 3 leté rodičovské dovolené a firma se jim snaží vyhovět úpravou pracovní doby. „Díky dobrým vztahům na pracovišti a kontaktům s nadřízenými k tomu nepotřebujeme ani žádnou speciální směrnici,“ dodává Emmanuelle Boishardy. Přístup podporující rodinný život je podle ní klíčovým faktorem, který má vliv na angažovanost a loajalitu zaměstnanců.

Mezi nástroje slaďování osobního a pracovního života patří v GSK zejména flexibilní pracovní doba, práce z domova, spolupráce během mateřské a rodičovské dovolené a bohatá škála benefitů. Auditorský tým zaujalo například to, že práce z domova není umožňována pouze rodičům s malými dětmi, ale všem, kteří o tuto možnost požádají a jejichž charakter práce to umožňuje. Z domova pracují i lidé na vedoucích místech, a dávají tak jasný signál, že je možné tento způsob práce aplikovat i na nižších pozicích „Jsme rádi, že v našem případě nejde jen o plané řeči a nikdy nerealizované teorie. To, že vycházíme vstříc jejich potřebám, potvrdilo 89 % dotázaných zaměstnanců bez ohledu na jejich pracovní zařazení,“ komentuje výsledky personální ředitelka Pavla Bučilová.

Stejně tak v GSK nepodléhají ani stereotypům vztahujícím se k věku. Gender Studies pozitivně hodnotí orientaci na nábor absolventů bez předchozích pracovních zkušeností a zároveň, že na úkor toho nedochází ke znevýhodňování starších lidí. Společnost naopak reflektuje délku působení ve firmě pomocí řady benefitů. Jde například o dny dovolené navíc za odpracovaná léta, případně finanční odměny k pracovním výročím či při odchodu do důchodu. Podle auditorů může GSK díky těmto svým aktivitám sloužit jako příklad dobré praxe pro ostatní firmy i pro státní správu.

Genderová analýza firemní politiky a audit rovných příležitostí s důrazem na skupinu lidí 30+, žen vracejících se z mateřské dovolené a zaměstnanců v terénu byly realizovány v rámci projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost MPSV. Potěšující je, že závěry českých odborníků z Gender Studies potvrzují globální nastavení a směřování společnosti, která v roce 2017 obsadila osmou příčku indexu FTSE 100, jakožto firma s nejvyšším poměrným zastoupením žen v představenstvu. Celkové zastoupení žen na vedoucích pozicích dosahuje v GSK na globální úrovni 44 % a firma se do dalších let zavázala ke zvyšování tohoto poměru.

Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Tiskové zprávy

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Část domácností se řítí do finanční propasti

Hospodaření některých českých domácností je dlouhodobě jen těžko udržitelné. Ačkoli se majetková a finanční situace za poslední dvě dekády celkově zvedla, je tu i jeden hodně rizikový faktor: v porovnání s výší mezd …

Letos maximálně 362 mrtvých na silnicích? Nereálné

Analýza
Podle dlouhodobé Národní strategie bezpečnosti silničního provozu by letos na českých silnicích mělo zemřít maximálně 362 lidí a těžce zraněných by mělo být 2 222 osob. Tento cíl není příliš reálný. I vzhledem k počtu usmrcených a těžce zraněných v uplynulém roce.

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru