Jak má vypadat pracovní inzerát a co prozradí o firmě hledající nové lidi

Pracovní inzerát je nejčastější formou, kterou používají firmy při hledání nových pracovníků. Jeho podoba napoví mnohé o firmě samotné i o tom, jak dobré místo nabízí.

Největší výběr pracovních inzerátů v současnosti nabízejí internetové servery, u některých pozic se stále používá dříve nejrozšířenější inzerce v tištěných médiích. Velký boom zažívají sociální sítě, jako jsou Facebook a LinkedIn. Někdy firmy inzerují volné pracovní pozice v rádiích, na plakátovacích plochách a v rámci velkých kampaní nachází uplatnění také televize.

Čtení pracovního inzerátu je pro potenciální pracovníky často prvním kontaktem s firmou hledající nové lidi. Možným zaměstnancům leccos napoví. Pokud je plný gramatických chyb a není jasně formulován, vypovídá to mnoho negativního o fungování společnosti.

Důležité je, aby inzerát dobře vystihl, co bude hledaná osoba v práci dělat a aby podal dost informací o daném oddělení. „Kupříkladu inzerát hledající manažera logistiky, který v náplni práce uvádí, že se jedná o práci při vedení týmu logistiky, není moc vypovídající. Vhodnější je v inzerátu vyjmenovat, co vše do oddělení spadá, jak velký je tým i objem práce,“ říká Tomáš Surka, výkonný ředitel personálně-poradenské společnosti McROY pro střední a východní Evropu.

Inzerát má obsahovat také znalosti a schopnosti, které jsou pro vypsanou pozici důležité. Častou chybou bývá požadavek na perfektní angličtinu, když ji pak pracovník téměř vůbec nevyužije. „Je také dobré popsat, jak bude výběrové řízení probíhat. Platí totiž, že čím přesnější jsou informace v inzerátu, tím více na něj odpoví uchazečů, kteří se na pozici opravdu hodí,“ uvádí Tomáš Surka.

Když je inzerát formulován příliš obecně, lidé na něj moc nereagují, a firma tak může kvůli špatnému inzerátu přijít o dobré adepty. Inzerát většinou vzniká v personálních odděleních firem, u menších společností jej vytvářejí přímo lidé, kteří hledají pracovníky do svého týmu.

Mnoho lidí očekává v pracovním inzerátu informaci o nabízeném platu. Někdy však marně. Výška mzdy může zvýšit počet reakcí na inzerát a zároveň ušetří čas při práci s těmi, kteří mají výrazně vyšší platovou představu.

Pro firmy však zveřejňování platů přináší určitá úskalí. „Mnohé společnosti nechtějí zveřejňovat svou platovou politiku anebo mají nějaké rozmezí, v jehož rámci chtějí plat konkrétnímu zájemci nabídnout. Podle toho, jak je na konkurzu zaujme. Určitě je vhodné v inzerátu uvést všechny nabízené benefity,“ uzavírá Tomáš Surka, výkonný ředitel personálně-poradenské společnosti McROY pro střední a východní Evropu.

Zdroj: Tisková zpráva

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *