Každý druhý domov důchodců je bez evakuačního výtahu

Polovina poskytovatelů pobytových sociálních služeb (domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou apod., pozn. red.) ve vícepodlažních budovách nemá k dispozici evakuační výtah, který by splňoval zákonné podmínky. Zhruba 44 procent pečovatelských zařízení s kapacitou nad 50 lůžek pak nemá instalovanou elektronickou požární ochranu, ačkoliv to pro ně bude od prosince 2024 povinné.
V zahraničí je podle zjištění analýzy Moore Advisory CZ kladen větší důraz na častější školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany, a zejména pak na nácvik evakuace obdobných zařízení. Ilustrační foto: Depositphotos.com

Vyplývá to z analýzy, kterou zpracovala poradenská skupina Moore Advisory CZ pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. Větší důraz na požární ochranu v pobytových zařízeních sociálních služeb může pomoci předcházet tragickým událostem, jako byl například požár v alzheimer centru v Roztokách u Prahy, ke kterému došlo loni v červnu.

Na zadání MPSV zpracovali experti z Moore Advisory CZ komparativní analýzu praxe v oblasti požární ochrany a řešení krizových situací v zařízeních pobytových sociálních služeb komunitního a ústavního charakteru.

„Cílem projektu bylo zmapování současného stavu v oblasti ochrany u poskytovatelů vybraných druhů pobytových sociálních služeb, jako jsou domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením či chráněné bydlení,“ informoval redakci FAEI. cz Petr Štětka, senior manažer společnosti Moore Advisory CZ.

„Při analýze jsme porovnávali také situaci v zahraničí: V Německu, Rakousku, Polsku a na Novém Zélandě. V zahraniční praxi je podle našich zjištění kladen větší důraz na častější školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany, a zejména pak na nácvik evakuace obdobných zařízení,“ uvedl Štětka.

Stav oblasti požární ochrany byl zjišťován prostřednictvím dotazníkového šetření u téměř 800 poskytovatelů výše uvedených služeb. „Z analýzy vyplynulo, že 49 procent poskytovatelů, kteří službu poskytují ve vícepodlažních budovách, nemá k dispozici výtah, který by splňoval podmínky pro evakuační výtah,“ konstatoval manažer.

Problematické jsou podle jeho názoru rovněž kontroly stavu požární ochrany ze strany hasičů a nácviky evakuace klientů. Celá pětina zařízení dokonce vůbec není obeznámena s metodikou MPSV na řešení požární ochrany. „Dále jsme zjistili, že 44,2 procenta poskytovatelů, kterých se to bude týkat, nemá instalovanou elektronickou požární signalizaci (EPS),“ sdělil Petr Štětka.

Povinnost zavedení EPS se bude k 1. 12. 2024 týkat všech budov poskytujících pobytové sociální služby s více než 50 klienty na lůžku. Zlepšování stavu požární ochrany v českých pečovatelských domech je však podle Štětky ztíženo obtížnou finanční situací, se kterou se zařízení potýkají.

„Vzhledem k tomu, že ve velké většině jde o příspěvkové organizace zřízené kraji a městy, ve svých rozpočtech přímo prostředky na investice nemají. Obecně pak na poskytovatele dolehla situace s cenami energií a zvyšujících se nákladů na provoz.“

Požáry v zařízeních sociálních služeb si v uplynulých letech vyžádaly několik obětí na životech. V červnu 2022 zemřely dvě osoby při požáru alzheimer centra v Roztokách u Prahy. Osm lidí pak zemřelo při požáru ve Vejprtech v roce 2020. „Věříme, že na základě naší analýzy vznikne komplexní přístup k požární ochraně a řešení krizových situací v pečovatelských domech,“ uvedl Petr Štětka.

Ilustrační foto: Depositphotos.com

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB