Kdo je viník a kdo oběť? Poválečný odsun pohledem přímých účastníků

Rozhovor
Masové vysídlení původního německého obyvatelstva z Československa v letech 1945 až 1948 zůstává nadále jedním z citlivých bodů česko-německých vztahů a také českého výkladu vlastní historie. Právě o této etapě moderních dějin pojednává nový unikátní dvoudílný dokument Odsun-Vertreibung, který vznikl v česko-německé spolupráci.
I po 75 letech patří poválečný odsun k nejcitlivějším událostem česko-německého soužití. Foto: Archív M. Štinglové a V. Poláčka

„Zaznívají v něm hlasy těch, kteří byli perzekuováni za války i po ní, výpovědi odsunutých, odsouvajících i těch, kteří proti své vůli odsunuti nebyli, ale jejich perzekuce pokračovala v padesátých letech,“ říkají v rozhovoru pro FAEI.cz kreativní producentka České televize Markéta Štinglová a scenárista Vít Poláček.

Proč jste si vybrali právě toto téma? Nejde už o uzavřenou kapitolu dějin?
Štinglová: Vysídlení původního německého obyvatelstva z poválečného Československa je kapitolou dějin, která byla otevřena relativně nedávno a připadá mi, že obecné povědomí o tématu není velké, ve školách jsme tuto kapitolu neprobírali a možná i proto nemáme téma dostatečně zpracované a je diskutováno emocionálně.
Nucený odchod se týkal bezmála tří milionů lidí, což je obrovské číslo, které představuje téměř jednu třetinu současné populace v Česku. Vyhnání původních obyvatel mělo zákonitě velký dopad na místa i krajinu, kde žili a hospodařili po několik generací. Mnohé oblasti Sudet jsou tímto masovým odchodem obyvatel dodnes poznamenané a nepodařilo se je ani po tři čtvrtě století zcela zahojit. To je další aspekt filmu, který se dotýká současnosti.
Poláček: Téma sice bylo už dříve několikrát zpracováno, ale nikdy v česko-německé spolupráci, takže motivace byla poznat perspektivy té druhé strany, vést o nich dialog a hledat společnou řeč při vyprávění tohoto traumatického období. Při práci se navíc ukázalo, že je to téma stále živé a palčivé.
A z mého pohledu Čecha většinovou společností nezpracované. Když jsem slýchával, že musím pochopit, že po tom, čím lidé za války prošli, měli právo na násilí vůči Němcům, tak mi běhal mráz po zádech. Taková perspektiva totiž úplně logicky dává obětem právo se stát pachatelem, a tím je staví na roveň nacistům.

To je poměrně častý argument, obhajující poválečný odsud, ale i násilí na německém obyvatelstvu: Oni si přece začali, tak co po válce čekali?

Scenárista Vít Poláček. Foto: Archív V. Poláčka

Poláček: Dobře to podle mě řekl v rozhovoru pro Československý rozhlas vedoucí československého vyšetřovacího týmu pro válečné zločiny Bohuslav Ečer, když byl dotazován, co by za mlhavé odpovědi udělalo Karlu Hermannu Frankovi gestapo. Ečer se ohradil, že není žádným gestapem, ale justicí civilizovaného demokratického státu. Obhajování poválečného násilí tu civilizovanost popírá.
Druhý rozměr pak je ten konkrétní čin. Jedna věc je teoretické právo na to někomu ublížit a druhá je, když někdo jde a znásilní dítě, upálí kluka v uniformě nebo plechovým kbelíkem k smrti umlátí starce. Takže z tohoto pohledu je asi pořád potřeba toto období otevírat a ptát se, jak to bylo možné.
A pak ještě jedna důležitá věc – takzvaní Sudetští Němci si sice v roce 1935 zvolili většinově Henleinovu SdP, ale jako první na našem území udělali zkušenost s totalitním státem. Myslím, že s naší historickou zkušeností špatných voleb asi není úplně moudré požadovat pro voliče špatných stran tak drakonické tresty.

Jak dlouho film vznikal?

Kreativní producentka České televize Markéta Štinglová. Foto: Archív M. Štinglové

Štinglová: Od myšlenky až po dokončení filmu uplynuly zhruba dva roky. I když na toto téma vzniklo již několik filmů, je to – jak už bylo řečeno – první česko-německá koprodukce na toto téma. Obě strany od počátku usilovaly o spolupráci otevřenou, oboustranně německo-českou a česko-německou.
Podařilo se nám sestavit česko-německý scénáristický tým ve složení českého scenáristy Víta Poláčka a německého autora Matthiase Schmidta, kteří vedle vlastní odbornosti využili konzultace a rozsáhlých archivů s neziskovými organizacemi – vedle spolku Antikomplex šlo především o Paměť národa a podobné rešerše probíhaly i na německé straně.
I když jsme zpočátku nevěděli, jestli taková spolupráce může dobře fungovat, ukázala se volba česko-německého týmu, kdy se konfrontují odlišné úhly pohledu, pro konečný výsledek jako klíčové a velmi obohacující rozhodnutí.
Poláček: Pro mě bylo nejtěžší krátit a krátit. Příběhy pamětníků, nuance, historické souvislosti, archivní záběry, to všechno by vydalo na několik komplexních filmů a my jsme samozřejmě měli omezený prostor.

Kdo všechno ve snímku vystupuje a vzpomíná, podle jakého klíče jste tyto lidi vybírali?
Štinglová: Místo černobílého vidění světa jsme zvolili multiperspektivní přístup, kdy ve filmu sledujeme příběhy zástupců všech dotčených skupin obyvatel, sudetských Němců odsunutých z Československa, příběhy Čechů, kterým před očima mizeli jejich sousedé; příběhy nových obyvatel Sudet, kteří se buď organizovaně, nebo na vlastní pěst vydali osidlovat vylidněné pohraničí, často nelichotivé příběhy místních „organizátorů odsunu“, příslušníků revolučních gard, ale také příběhy neodsunutých Němců, kteří chtěli Československo dobrovolně opustit, ale nemohli.
Kromě pamětníků vystupují ve filmu také čeští, němečtí a rakouští odborníci a historici, kteří osobní příběhy zařazují do historických souvislostí.
Poláček: S výběrem pamětníků nám pomáhali Paměť národa a Antikomplex. My jsme hledali, co nejširší spektrum lidí. Pamětníky, kteří zažili poválečnou dobu jako členové odboje, revolučních gard, české studenty, kteří byli na brigádách v pohraničí, lidi, kteří osidlovali opuštěná místa, Němce, kteří museli odejít do Východního i Západního Německa, do Rakouska. Sociální demokraty, ty, jejichž rodiny měly s nacistickým režimem problém, i ty, které ho podporovaly.
Mou ambicí bylo najít německé pamětníky, kteří by dokázali vysvětlit, co je na sudetoněmecké straně, Hitlerovi a nacismu tak fascinovalo a čím je k jejich volbě přesvědčil. Bohužel většina pamětníků, s nimiž jsme mluvili, byla v době nástupu Henleinovy strany a NSDAP v Německu velmi mladá, nebo to byly děti.
Generace, která by o tomhle mohla vyprávět, už bohužel zemřela. Některé vzpomínky tohoto typu jsou ale naštěstí uloženy v databázi Paměti národa, což je skvělé. Zpět ale k Vaší otázce: chtěli jsme prostě dobré vypravěče, kteří nám poskládají z různých perspektiv obraz odsunu a toho, co mu předcházelo a co následovalo.

I po 75 letech patří poválečný odsun k nejcitlivějším událostem česko-německého soužití. Foto: Archív M. Štinglové a V. Poláčka

Jaký konkrétní osud vás nejvíce oslovil, zapůsobil na vás, a proč?
Štinglová: Je těžké vybrat jeden jediný osud, ale hodně na mě zapůsobily vzpomínky pamětníků, kteří byli vysídleni do tehdejší NDR, kde nesměli o své minulosti a původu až do pádu železné opony vůbec mluvit.
Poláček: Každé vyprávění pamětníků bylo velmi zajímavé a já jsem považoval za štěstí, že jsem mohl tomu vyprávění naslouchat. Mnozí pamětníci byli navíc skvělí vypravěči, které byla sama o sobě radost poslouchat. Když jsem slyšel například vyprávění Ireny Ondruchové v Ostravě, úplně jsem viděl jednotlivé obrazy toho, jak bylo město bombardováno, jak se přes jejich dům přehnala fronta. A z vyprávění o tom, jak na Hamberku chodili v zimě tancovat, mě ještě nyní zebou nohy.
Nejvíc se mě ale dotkl příběh Hartmuta Moškoře ze Staříče u Frýdku-Místku. Pan Moškoř na konci války přišel drastickým způsobem o oba rodiče a následně byl nasazen jako šestnáctiletý na nucenou práci do dolů. Nikdy nebyl odsunut a svůj život prožil v místech, kde se odehrála tragédie jeho rodiny. V okolí, kde se pohybovali nepotrestaní vrazi jeho otce a matky.
Do filmu se z příběhu vešlo jen málo, ale pan Moškoř o svém životě napsal hodně syrovou knihu Kdo seje vítr… sklízí bouři. Tváři v tvář jeho osudu jsem si uvědomil, jak jsou všechna teoretická ospravedlnění násilí na jiných lidech vratká, nesmyslná a krutá.

„Vyhnání původních obyvatel mělo zákonitě velký dopad na místa i krajinu, kde žili a hospodařili po několik generací. Mnohé oblasti Sudet jsou tímto masovým odchodem obyvatel dodnes poznamenané,“ říká Markéta Štinglová. Foto: Archív M. Štinglové a V. Poláčka

Jaký má film ambice? Chcete jen připomenout dobu, osudy konkrétních lidí, nebo si od dokumentu slibujete něco víc? Co přesně?
Štinglová: Jednak chceme prostřednictvím příběhů konkrétních lidí připomenout historické události, od nichž letos uplyne 75 let. Zároveň je film vyprávěním o ztrátě: Ztrátě domova, identity, milovaných osob, majetku i všech práv. V tom je jeho poselství univerzální, a i dnes aktuální. Je to příběh o osudu lidí na útěku tehdy jako dnes.
Poláček: Ambicí každého filmu je vyprávět příběh. Naším cílem bylo ho pojmout z velké šíře, z různých perspektiv. Pro české diváky bude určitě nové sledovat, jaké bylo zacházení a jaké byly osudy odsunutých Němců v samotném Německu, pro německé publikum zase meziválečný kontext soužití Čechů a Němců v Československu, i určitý pohled na předválečné angažmá prezidenta Beneše v česko-německých vztazích.
Dobrý příběh má ale vždycky v sobě i určité zobecnění, otázky, které si stojí za to položit. Já se třeba ptám, jak málo stačilo, aby obě národnosti mohly v klidu žít vedle sebe. Zajímavý je také pohled na to, jak se velká hospodářská krize podepsala na okrajových regionech, v té době německy mluvících. S pohledem na mapu současné České republiky je určitá ignorace tamních problémů až povědomá.

Hodláte se podobným tématům věnovat i v budoucnu? Chystáte už něco dalšího?
Štinglová: Ano, v současné době připravujeme projekt na téma česko-německé hranice a železné opony.
Poláček: S Matthiasem Schmidtem se bavíme o další spolupráci, ale jestli se podaří, je vždy souhrou více faktorů, zvlášť u komplikovaných koprodukcí. Česko-německých témat, která jsou překvapivá a o nichž se toho mnoho neví, je ale určitě více. A nemusí být ani tak drastická, jako byl odsun.

PSALI JSME:
Jako dítě přežil Osvětim i pokusy doktora Mengeleho

×
 1. Možná by bylo dobré i zdokumentovat vyhnání Čechů z pohraničí během té nevinné volby Němců ,linčování českých (ale i Německých)rodin ,četnictva atd ,na ty se zapomnělo úplně . Zdokumentovat například vraždy zajatých zahraničních vojáků těmito hodnými lidmi . Možná i proto byly odsunutí. Ale nejsem režisér abych mohl posuzovat historii.

  • To co zde uvádíte je pravda až na tu poslední větu. Vražda zůstene vrždou a genocida – genocidou a můžete to omlouvat jak chcete a to co se dělo němcům při odsunu nás postavilo na stejnou úroveň s nacisty a jejich vraždění. Já osobně jsem hrdý občan sudet a má rodina zažila všechny historické události té doby . Jsem rád že se tomto tématu točí česko- německé dokumenty .

   • Mylíte se,co se týká stejné úrovně. My jsme nechtěli vyhladit germány a koncentráky jsme taky nestavěli.

   • Kdo se je vítr, sklízí bouří. Válka je jako pranice mezi kluky. Na rány odpovídají ranami. Zde vítězi silnější.

   • Vy jste blázen nebo podplacený? Jednak žádné Sudety tu nejsou, ty skončily koncem druhé světové války, a především – celý „sametový“ převrat byl jen začátkem devastace této země. Nejen že nám (nejen) germáni rozkradli stát, a např. převzetím Škodovky za hubičku zlikvidovali svou nebezpečnou konkurenci, nejen že se prolomením Benešových dekretů připravuje další kolo zlodějin, ale ještě se přepisují dějiny – z viníků se mávnutím proutku stali oběti, a z obětí viníci. A jen pro zajímavost – popisem lháře havla pod tzv. česko-německou deklaraci o „usmíření“ jsme se „dobrovolně“ vzdali cca 330mld., které nám Německo ještě mělo vyplatit coby válečné reparace. Možná ani nevíte, že si naši britští „spojenci“ si nechali „ocenit“ naše vyzbrojení , výcvik a výstroj na cca 100mil, které po nás po válce vymáhali, přestože nás v Mnichově zradili?

  • máte pravdu. Co nám tady pořád suděťáci podsouvají. Havloidní pomatenci a trollové budou chtít se OMLOUVAT a já nevím co ještě. Němčouři si začali a mnocnosti rozhodli. Oni ti havloidní pomatenci a pražská kavárna by chtěli zrušení Benešových dekretů. O to jim JDE.

   • A co byste čekal? Musí splnit svůj dluh za finanční i morální pdporu. Již Beneš varoval před přepisováním této nešťastné dějinné události.

   • Přesně tak pane Tichý. Obsadili nás vojensky, nutili na práce v Německu, popravovali mladé , vyhlazovali v koncentrácích, prováděli pochody smrti a teď chtějí být v roli ukřivděných. Napřed se celé Německo omluví za zvěrstva, včetně frau Merkel a pak musí příjít válečné REPARACE za ukořistěné zbraně, ekonomické škody v průmyslu a odškodnění za lidské životy. Ne ta kosmetická úprava, co proběhla za Havla.

    • Ahoj…Moje máma mi vyprávěla:Jo,pamatuju si,když odjížděli…Křičeli na nás:Jen počkejte vy svině český,však my se vrátíme!….No,měli pravdu,dneska jim doslova zobeme z ruky.A pro jejich peníze ohýbáme svou hrdost

  • když vítězné mocnosti rozhodly o likvidaci oněch nechvalně se projevivších pátých kolon věděly na základě svých obrovských obětí že to dělají pro budoucnost klidu v evropě. měly pravdu. kromě jugoslávie kde k oddělení různě smýšlejících komunit nedošlo je v evropě klid.

   • Ex post se všechno lehce hodnotí a myslím, že objektivně ji než těsně po válce, kdy rány byly čerstvé. Dá se to pochopit, avšak nikoliv omluvit. Ale napadlo někoho, jak by vypadala situaceo r. 1989. Československo 18 mil.obyvatel. 10 ilionu Čechů, 5 ilionu Slováků a zbytek Němců, příp. Maďarů
    Jak by vypadal rozpad Csr? Český stát, Slovenska republika, Německa země nebo připojení k SRN? Anebo úplně jiná varianta, konflikt jako v Jugoslávii? Vše je možné.

 2. Už se těším až Němci konečně zaplatí Česku válečné reparace.I s úrokem z prodlení to bude balík a náš stát hodně zbohatne.Pokud mají Němci prachy na živení milionů ekonomických migrantů tak už mohou konečně začat platit Česku svůj dluh.

  • Jseš uplně mimo ,o jakých reparacích mluvíš?Reparace byla jejich vyhnání,zabrání pudy ,majetku ,je to málo?A to že neumíme dodneška pohraničí pozvednout na tehdejší uroven ,je náš problém.

   • Pařížskou úmluvou, které jsme signatáři, jsme se přihlásili k reparacím a byli nám odsouhlasené, dnes by to bylo, tuším, kolem 3 bilionů. Vy spíš popisujete situaci Polska, které získáním původního německého území, a na zákrok SSSR, se už k reparacím nepřihlásilo. Pohraničí bylo od nepaměti českým územím, tak nevím, za co by jsme jako měli platit reparace odsunutým.

     • Ktere byly konfislovany českým lidem v sudetech německými fašisty.

     • ..Kdo jim bránil ve staletém spolužití s Čechy?Přeložili jim snad Češi stéblo přes cestu?Nejste schopen pochopit že za odsun mohou poděkovat jen svým zločinným soukmenovcům v Německu a svému padnutí na kolena před Vůdcem kdy se stali stejnými?

    • Zkonfiskovaný majetek a nevyplacené pohledávky českého státu(penze) činí k dnešnímu dni částku zhruba 5 bilionů Kč.

   • P. Luděk, vy jste mimo. Vyhnali z domovů prvně naše obyvatele a zabrali půdu i domy, napadali policejní stanice. Je Vám to málo?

 3. To je pořád kolem dokola…Přitom hromadný odsun bylo rozhodnutí vítězných velmocí, na hlavu Čechů padají jednotlivé excesy. Soudit to z dnešního pohledu je jednoduché a zavádějící..

 4. píšete o vyhnání původních obyvatel – Němců – ALE zapoměli jste na vyhnání rovněž původních oyvatel -ČECHU v roce 1938 z pohraničí, které museli opustit bez majetku – skoro nazí.Pište všechno, ne jenom to co se Vám hodí.

  • Nevím ,ale Češi měli na vybranou ,obvzlášt smíšená manželství a pak odcházeli státní zaměstnanci,policie ,železničáři ,poštáci ,ale těch bylo pár tisíc oproti 3 milonum.Je pravda že Praha ve třicátých letech na pohraničí kašlala ostatně jako dnes.

   • German zůstane germánem.Vyhrát ten JEJÍCH Ada,tak tady nejsme ani jeden.
    Zrádci Anglie Francie -Itálie k tomu není co dodat.Havloidi a spol je to same.

    • Plně s vámi souhlasím. U Němců vždy zvítězí touha po moci, v naši zemi se vždy najde dostatek zrádců, ještě se jim každý budeme omlouvat za vysídlení, tak jak to udělal Václav.

  • Od dob, kdy král Karel IV. pozval německé novoosídlence (řemeslníky, obchodníky, učence a další), se Němcům žádná příkoří neděla. Naopak měli více práv, jak Češi v Českém království (viz Universita Karlova). Vždy se cítili být Němci, a tudíž národem vyvoleným a nadřazeným ostatním. Hospodářská krize semlela za I.republiky všechny (Čechy a Němce). Bohužel sedli na lep Ádovi, který v Německu,po získání moci, začal zbrojit a Německo se vzpamatovávalo. A na to slyšelo hodně Sudeťáků a to byla voda na mlýn Henleina a K.H.Franka, kteří ČSR bytostně nenáviděli od jejího vzniku. Vítězné mocnosti umožnili Němcům jejich přání Heim ins Reich, a tak je poslali domů. České excesy určitě nevyvážily německé řádění od roku 1938 do roku 1945. Parrradoxně Němci jsou příčinou toho, co se dělo následně po válce a po Únoru 1948. Nebýt války, tak jsme byli premianti Střední Evropy. Hlavně žádné sebemrskačství kvůli Sudeťákům, už toho bylo dost od ostudných Havlových omluv !!!! Proč nám toto „dílo“ ČT, za peníze nucených koncesionářů, cpe ???!!!!

   • Výborně napsáno, plně souhlasím – ano, už žádné trapné sebemrskačství a hlavně je třeba být obezřetní v souvislosti s hlubším důvodem tohoto flagelantství. Mám pocit, že se na nás opět chystá něco nepěkného a patrně to začne opětovným osidlováním našeho pohraničí německou populací, možná německými muslimy, to by bylo fakt hustý.

 5. Moje matka se narodila r.1935 ve Svoru u Nového Boru,jako dcera železničáře ,když byl odsun do vnitrozemípár Němcu dětem dalo jídlo na cestu,byli to vlastně kamarádi jejich dětí ,neházejme všechny dojednoho pytle nás je taky dost viz r.1968-stačilo málo a vraždili bychom se navzájem.

  • Ahoj…Máma mi vyprávěla:Měli jsme sousedy sudeťáky…Já i brácha jsme se kamarádili s jejich synem…Bylo to divný,jak se měnili…Brácha se z legrace s tím klukem pral…Byla to nevinná zábava…Táta toho kluka byl u toho…Najednou tomu klukovi „ruplo v bedně“,povalil ho a začal ho tlouct a rvát mu trávu do pusy se slovy:Nažer se,ty svině česká!…A táta toho kluka se tomu smál!…

 6. Nesouhlasím s násilím na odsouvaných Němcích, ale nedovolím si soudit lidi, kteří v té době žili v každodenním strachu o život.

 7. Po válce bohužel zaplatí většinou bezbranní. Proč si myslíme, že mezi Čechy nebyli vrazi a sadisti? Bohužel , výzvy presidenta Beneše k vypořádání s německým obyvatelům spíše exesům vybízely, než by požadovaly spravedlivé prošetření. Celý televizní pořad spíše prosazuje pohled odsunutých a málo ukazuje na oboustrannou spolupráci v bývalých Sudetech.

 8. Asi nemohu být úplně objektivní,ale jako pamětník(85 roků,reálka a VŠ tedy na konci války 10 roků) mám zcela jiné pohledy.Protože otec jako člen Sokola byl v r.1942 zatčen a přes Kladno(gestapo),Terezín zahynul v plynové komoře v Osvětimi – jaro 1943.Sledujeme,jak se vyvíjí celý problém.Po osvobození naše matky a většina obyvatelstva odsuzovalaNěmce jako národ (bývalo heslo Dobrý Němec,mrtvý Němec ).Pak postupně že jen členové nacistické strany,potom jenom že členové gestapa a SS,pak že východní Němci byli ti dobří,co celou válku stříleli jen do vzduchu až po dnešní dobu,že vše vlastně zavinili Češi,protože v Sudetech byla větší nezaměstnanost a Češi je utiskovali atd.jak ve filmu říká Hitler.To by mesely být ve filmu akázky,jak v těch místech,kde ti Čeští Němci bydleli vítali soukmenovce a s hesly: Heim ins Reich děkovali Hitlerovi.A hajlovali.Jiří Soutor

 9. Zradili ČSR, chodili se s dětmi dávat na popravy českých vlastenců do KK, Po válce byli spravedlivě odsunuti. Německých odpůrců fašismu se to netýkalo. Nenávist k nim byly po válce veliká. Těsně po válce nemohla pracovat policie i armáda, které by excesům vůči civilnímu obyvatelstvu zabránilo. Byl do důsledek války, kterou vyvolali.

 10. Měly by se zeptat lidí (českých), kteří žili v „Sudetech“ když tzv. voliči co „omylem volili špatnou stranu“, se chovali jak prasata, hajlování, strhávání českých nápisů, okrádání lidí a vyhánění z domovů, bití apod. Děda s babičkou o tom vyprávěli a nebylo to hezké. Takže co čekali odsunovaní, po válce se k nim lidé chovali tak, jako oni k Čechům před válkou a ve válce. A zabitých českých civilistů je mnohonásobně více než zabitých německých civilistů (kteří žili v Čechách/sudetech).

 11. 1. 99% sudetských Němců volilo Henleina a stalo se Pátou kolonou a záminkou Hitlera pro zabrání ČR a likvidaci českých demokratů., proto bylo logické rozhodnutí vítězných velmocí o jejich odsunu….
  2. Zločinů na odsunovaných se mnohdy dopouštěli kolaboranti (kamarádi sudeťáků a nacistů za protektorátu) , kteří se tak chtěli narychlo rehabilitovat a zahladit svoje zločiny za protektorátu…

 12. Chudáci němci oni chtěli jenom vyvraždit slovany,židy a jiné rasy. A hle když my jsme je jenom vysidlili tak jsme větší nevidí jako oni. Můžou být rádi, že je nepostrileli jak to dělali oni.

  • No,ono se málo ví,že jsme po židech měli být vyhlazeni my…Jednak námi Adolf z duše pohrdal:Čech je jako cyklista,nahoře se hrbí a dole šlape!…Nebo Heidrichovo:Vyženeme ten český ksindl z Evropy!….Sakra,co se to s námi stalo!…To nám ten „Mnichov“ tak ohnul hřbet?

 13. Kdo je viník a kdo oběť? Co to je za stupidní otázku? Co si zasloužili, to dostali! Není o čem mluvit.

 14. Film byl podivnost nejen že zapoměl umyslně co němci dělali přesd válkou a zejména v pohraničí ale také za války !! To byl hnus samotní protagonisté Padevět tušková a další svědčí o nacistické propagandě a revanši . prostě ukázka lži a manipulace !!

 15. Jsem svým způsobem také pamětník, v 45roce mě byly 4 roky. Můj otec byl německý voják /padl v r. 43 na Ukrajině/ a já s mámou Češkou se po válce ocitl v Pohořelicích s hrozbou odsunu. Naštěstí se tak nestalo. Schvalováni bití a vražd není dobře. Odsun jinak byl spravedlivý.

 16. Po „Mnichovu“ byl v Říši aplikován zákon, že kdo z Čechů měl v Sudetech domovské právo k 27.10.1918 dostal automaticky říšskou příslušnost a nikam odcházet nemusel. V Sudetech zůstalo po 1.říjnu 1938 na 300 tisíc Čechů a odešlo 150 tisíc.

 17. 1. Odsun jsme navymysleli my.
  2.Byl proveden v době kdy se vraceli lidé z koncentráků.
  3. Ty koncentráky a všechny zvěrstva a válku vymysleli Němci ne nacisté, Němci. Když se mluví o excesech vysidlování mluví se o Češích ne o Rudých gardách. Tedy ne nacisté, ale NĚMCI – 99% Němců.
  4) Vadí mně když se dnes relativisuje vina Němců a vyzvedává třebas hrdinství německých letců.Je rozdíl – bojovali za porobení, nesvobodu, za koncentráky pro Hitlera.Naši letci byli opravdu hrdinové- bojovali za SVOBODU.

 18. Němci během války, kterou rozpoutali,odsunuli mimo jiné národy, šest milionů židů.Kam je přesídlili,ví dnes každý.Myslím,že nedopadli až tak zle.

 19. Rozdíl je v tom, že Němci čechy zabíjeli „legálně“ a na sudetských Němcích docházelo ke státem neorganizovaným vraždám, které nebyly spravedlivě potrestány. Snad to jediné lze nám jako národu vyčíst. Jak říkali pamětníci: „Za války udávali Čechy a po válce zabíjeli sudeťáky“ A jak se mělo vypořádání řešit? Pokud se přihlásili k německému občanství, patřili do Německa: Jako českým občanům by mnohým za jejich činy hrozil trest smrti, nebo doživotí.

 20. Nechte to generaci, která to prožila.
  Opravdu si myslíte, že kdyby Němci vyhráli válku – tak by po tolika letech takto rozebíral příčiny a důsledky vyhnání českých lidí ze sudet – já říkám NE, protože by už obyvatelé naší kotliny ani nevěděli co znamená slovo ČECH.

 21. Tak o tomto byo natočeno mnoho a nic se na tom nezmění. Němci byli fašisti, obsadili nás, sudetští němci provolávali slávu Hitlerovi a ještě dnes by chtěli, aby jsme se jim omlouvali. Prd a znovu prd…. Co chtěli, to měli a někteří se holt „svezli“ s koncem války. To se stává a vysvětlujte tomu z té Arménie, že Náhorní Karabach není jeho, ale že patří tomu z toho Ázerbájdžánu anebo naopak. Jak říkal můj děd, kterého odvezli do koncentráku – Němec zůstane Němcem a Německo je největší zlo lidstva

 22. Odsun zachránil tisícům Němců život! Nebylo v silách státu zabránit pomstě příbuzných obětí německých vražd. Někdy už prakticky v době, kdy se podepisovala kapitulace. Dovede se autor vžít do pocitů otců, kterým 7.9. ve Velkém Meziříčí zavraždili syny? Předpokládá ideální andělské vlastnosti lidí. Vy mi zabijete děti a já se nebudu mstít. Četl jsem vyjádření propuštěného vězně z koncentráku: „v první chvíli jsem měl pocit, že musím zabít každého Němce, na kterého narazím. Přešlo mě to postupně, ale za dost dlouho“. Takže odsun zarazil pomsty, které probíhaly v prvních dnech po válce. Němci nemají co skuhrat. Bylo za co se jim mstít a odsun je zachránil! Pomsta je jeden ze základních lidských pocitů už od pravěku. Němcům se stala miliontina toho, co provedli Evropě! Miliony mrtvých, vyloupené a zničené státy. K tomu i tak stovky tisíc nepotrestaných masových vrahů, členů komand, která vraždila židy na východě, dozorci koncentračních táborů a členů Wermachtu, kteří upalovali vesničany na východě ve stodolách. Kdyby se Evropa měla pomstít oko za oko, bylo by Německo poloprázdné. Odsun byl tak jen SYMBOLICKÝ trest a jak říkám, tisícům Němců zachránil život!

  • A nacisti byli Ufoni, že? Němci vždy byli a budou pro náš národ neštěstím a smrtelnou hrozbou. Za Hitlera měli v plánu připravit nás o naši vlastní zemičku a nás samotné vyhubit a dnes to samé zkoušejí zase. Chtějí naši zemi rozpustit v euroříši a nás znovu vyhubit a to ještě neskutečně odporným způsobem, když nás nutí abychom přijímali tmavé migranty s obrovskou natalitou. Ten jejich cíl je zase zřejmý.

 23. Ano,byli odsunuti viníci druhé světové války,která stála 50 milionů životů, byli odsunuti na základě velice odůvodněné a pro svět potřebné dohody několika vítězných mocností,která dodnes zaplatbůh platí,i když se pár sudetoněmeckých pohrobků snaží o sprostou revizi a zkrucování historických faktů……!!!!

 24. Zdravím všechny diskutující, všichni máte svůj názor i svůj malý kousek pravdy, ale většinou jste, ve vší úctě, vedle jak ta jedle. O odsunu nerozhodoval president Beneš ani Češi, bylo to rozhodnutí tzv. velmocí, a k těm jsme nepatřili. Podstatou odsunu nebyla etnická čistka nebo nějaké volání po odplatě a historické spravedlnosti za asi 360 000 zmařených českých životů, ale zoufalá potřeba kvalifikovaných pracovních sil pro poválečnou obnovu Německa. Miliony německých vojáků padlo, přeživší zajatci a totálně nasazení na práci v říši se vrátili domů a tak přece nenecháme takovou vysoce kvalifikovanou pracovní sílu navíc znalou němčiny a německých standardů a zvyklostí pracovat na poválečné obnově Stalinova východního bloku. Nakonec někdo ty Turky zaučit musel. A o tom to je, aby vlci se nažrali a kozy zůstaly celé a česká společnost dostala na čerstvou otevřenou válečnou, která se dodnes úplně nezahojila, ránu alespoň nějakou náplast.

 25. Opovrženihodný,zavádějící komentář:Za prvé-za odsun s průvodními jevy si mohou Sudeťáci jen a jen sami,mohou poděkovat svým soukmenovcům v Německu za to co způsobili a jak se oni s frenetickým řevem k národnímu socializmu a nacizmu přidali.
  Argument č.2- v r. 1938 bylo z dospělé populace Sudetských Němců 92%,DEVADESÁTDVA procent!Členy Henleinovy nacistické,s Hitlerem unizono řvoucí SdP.Mimo přestárlých fakticky všichni.Tento úzkostlivě zatajovaný údaj mluví za vše!-Takže-nespravedlivý odsun anebo vykopíní nácků a fašounů z vlasti?

 26. Jako obvykle jde o zmanipulovanou historii – odsun je jedna věc, ale veliké procento Němců odešlo DOBROVOLNĚ a o tom nepadlo ani slovo.

 27. Odsunutých Němců mi líto vůbec není! Je mi moc líto všech zavražděných „henleinovci“ a tvz. Freikorpsem…….

  P.S. Němec bude pořád Němcem!!!!!!!!

 28. Dostali co chtěli „Heim ins Reich“ a nejsou za tím tzv. Benešovy dekrety, to je třeba si uvědomit!!! Odsun obyvatel německé národnosti je a byl dán Postupimskou dohodou mezi vítěznými mocnostmi a tato dohoda stále platí!!!!! Nehledě na dosud nezaplacené válečné reparace se není Němcům zač omlouvat. Ochmelka VH a jemu podobní by potřebovali nakopat do řiti (budiž mu země lehká) a odsunout jako jejich „soukmenovci“. Němec zůstane hajzlem i kdyby byl v rouše beránčím. Čechy Čechům!!!!!!!!

 29. Dostali co chtěli „Heim ins Reich“ a není to o Benešových dekretech!! Odsun obyvatelstva německé národnosti z osvobozených území byl a je dán tzv. Postupimskou dohodou vítězných mocností, která zaplať Pán Bůh stále platí. Beneš svými dekrety pouze naplnil znění dohody – to je třeba si uvědomit!!!! Excesy které při odsunu neodbytně musely vzniknout (jak ty mě, tak já tobě) si soukmenovci musí připsat na své konto!! Ochmelka VH (ať je mu země lehká) a jemu podobní přisluhovači by zasloužili nakopat do řiti a odsunout ke svým chlebodárcům. Proč se němec stále touží vrátit do toho kousku bývalého Československa, proč nechce zpátky Prusko, proč neprudí na Poláky, proč nechce Alsasko??? Neptat se – EU nám to vrátí!!!! Nehledě na dosud nezaplacené válečné reparace nemá dnes němec v Sudetech co pohledávat, chtěls do Říše tak tam táhni a zůstaň si tam. Němec zůstane Němcem, válečným štváčem a dobyvatelem i kdyby byl oblečen v roucho beránčí!!!!! Mdm. Makrel a Německem řízená EU je toho zářným příkladem. Nešlo to pomocí válečných zločinů a koncentračních táborů, tak to zkusíme z duhé strany – budeme mazat med okolo huby. („Heydrich: Českýmu ksindlu cukr a bič“). Chudáci účinkující!! Co si mohou z té doby asi pamatovat? Možná jim někdo z RG sežral jejich oblíbeného králíčka. Divíte se? Excesy dala doba, mohli si za ně sami (jak ty mě, tak já tobě). Neplatilo a neplatí „Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem“!!!!!!! Němec zůstane Němcem!!! Čechy Čechům!!!!!!!!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Lidé a společnost

Covidová opatření hloubí mezi Čechy propast

Covidová krize, jejíž roční výročí vychází právě na nynější dny, stále více rozděluje českou společnost. Toto rozdělování tuzemské veřejnosti umocňují vládní opatření. Ta na jedné straně nahrávají například …

Nudíte se? Nekupujte si mývala, ani štěně

Nudíte se? Kupte si medvídka mývala! Možná se touto radou Bohumila Hrabala teď řídí ten, komu covidová omezení sebrala oblíbené aktivity. Třeba se přidávají i rodiče s výchovným nápadem, že domácí mazlíček odvede …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB
Rolovat nahoru