Krok za krokem: Jak postupovat po živelních škodách

V minulých dnech byly zejména některé regiony v ČR postiženy silnými a trvalými srážkami, které vedly k rozvodnění toků a k bleskovým povodním. Vzhledem k aktuální situaci a vyhlídkám lze předpokládat, že situace může dále eskalovat.
Některé regiony Česka byly v minulých dnech postiženy silnými a trvalými srážkami, což vedlo k rozvodnění toků a k bleskovým povodním. Ilustrační foto: Pixabay.com

Proto redakce Finančních a ekonomických informací (faei.cz) ve spolupráci s pojišťovnami Generali Česká a Uniqa přináší přehled doporučení a instrukcí, jak v případě zasažení živlem postupovat a jak co nejrychleji a jednoduše obdržet pojistné plnění v případě vzniklých škod na majetku.

„Přiměřeně platí totéž i pro živelní škody jiného druhu, zejména na automobilech,“ sdělila redakci faei.cz tisková mluvčí Uniqa pojišťovny Eva Svobodová.

Prevence. Než dorazí velká voda

„Sledujte média a snažte se provést co nejvíce preventivních opatření k ochraně zdraví i materiálních hodnot ještě před kulminací. Průběžně sledujte zejména internetové zpravodajství i lokální stránky Vaší obce. Uposlechněte pokynů a doporučení vydaných v souvislosti s povodní jak centrálních, tak i na místní úrovni,“ doporučuje Svobodová.

„Důležité osobní dokumenty (rovněž pojistné smlouvy, pozn. aut.), doklady a cennosti uložte na bezpečném místě. Rovněž tak doklady o pořízení dražších předmětů, elektroniky apod. Snažte se co nejvíce materiálních hodnot uchovat tak, aby na ně voda nemohla,“ radí tisková mluvčí.

Minimalizování škod

„Pokud to jde, je třeba zabezpečit poškozenou věc tak, aby nedošlo k rozšíření stávající škody nebo ke vzniku dalších škod,“ informoval redakci faei.cz tiskový mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek.

„I během povodně nebo záplavy se snažte minimalizovat vznik nebo šíření škody, ale pouze je-li to v dané situaci bezpečné. V případě zatopení sklepních prostor změřte úroveň hladiny zaplavení objektu a postiženou plochu,“ dodává Eva Svobodová.

Jak správně postupovat po povodni

„Jakmile voda opadne, zajistěte co nejrychleji odčerpání vody a odstranění bahna a trosek z objektu a jeho okolí. I přitom dbejte maximálně na svoji bezpečnost a hygienické normy. Zničené a poškozené věci shromažďujte pro pozdější prohlídku ze strany likvidátora. Dovolí-li to hygienické podmínky, nic nevyhazujte,“ říká mluvčí Uniqa pojišťovny.

Jinak totéž zformuloval mluvčí Generali České: „Umožňuje-li to situace, je třeba uschovat poškozené věci pro případnou prohlídku pracovníkem pojišťovny.“ Do oprav škod je podle něj možné se pustit ihned, jakmile má klient zdokumentovaný rozsah všech škod a byla provedena fotodokumentace.

Fotodokumentace/video

Postižení by měli pořídit co nejpodrobnější fotodokumentaci místa škody. Jan Marek z Generali České doporučuje nafotit nebo natočit všechny poškozené věci ještě před příchodem mobilního technika, až poté odstraňovat následky škody. „Čím více záběrů bude nasnímáno, tím lépe. Fotografie či video musí být co nejostřejší,“ říká a dodává: „Je vhodné pořídit také celkový snímek vzniklé škody.“

Příprava podkladů pro pojišťovnu

Je důležité vytvořit pro pojišťovnu seznam zničených a poškozených věcí s uvedením jejich ceny, shromáždit pořizovací nebo jiné doklady k těmto věcem – např. faktury, účtenky či jiné pořizovací doklady a dále zkompletovat fotodokumentaci vzniklých poškození.

„U pojištěných firem bude pojišťovna potřebovat i účetní evidenci zasažených věcí a stavy majetku před povodní, včetně zásob na skladě,“ vysvětluje Eva Svobodová.

Pro hlášení škody si připravte tyto podklady: Číslo pojistné smlouvy nebo osobní údaje, podle nichž lze smlouvu dohledat (rodné číslo, adresa apod.), kontaktní údaje na osobu (ideálně mobilní telefon), která bude na místě škody přítomna, popřípadě kde jinde ji lze zastihnout za účelem prohlídky místa škody, číslo účtu, kam má pojišťovna poukázat pojistné plnění.

Oznámení škody pojišťovně

„Škodu je vhodné nahlásit prostřednictvím formuláře na webu pojišťovny. Je to nejrychlejší a nejefektivnější způsob. Stačí uvést jen své jméno a příjmení, e-mail a rodné číslo,“ vysvětluje Jan Marek.

Všechny ostatní údaje si systém pojišťovny doplní do formuláře za klienta sám. Při nahlášení škody stačí uvést jméno a příjmení, e-mail a rodné číslo – není nutné znát číslo pojistné smlouvy. „Operátor klientské linky pak vše potřebné sám dohledá,“ doplňuje mluvčí Generali České. Po nahlášení škod klient získá její unikátní číslo, pod nímž se celá záležitost bude vyřizovat.

Také Eva Svobodová z Uniqa doporučuje pro nahlášení škody využít on-line formuláře na webu pojišťovny. „Vyplnění on-line hlášení je nejrychlejší cestou, jak pojišťovnu informovat,“ doplňuje s tím, že součástí tzv. škodního hlášení by měl být i seznam zasažených věcí s uvedením stáří, rozsahu poškození a cenou.

Telefonické hlášení škody

Další možností hlášení škody je telefonicky na čísle vaší pojišťovny nebo na jakékoli její pobočce či poradenském místě. Nutné je podrobně předat informace o tom, kdy, kde a jak došlo ke škodě, a rovněž nahlásit přibližný odhad výše vzniklé škody. „Chybou není ani spojit se správcem vaší pojistné smlouvy (pojišťovacím poradcem) a o postupu se poradit s ním,“ navrhuje Jan Marek.

Jak probíhá likvidace škody z povodní v pojišťovně

Mluvčí Uniqa popisuje, jak probíhá další postup v pojišťovně: „Po oznámení škodní události klienta kontaktuje likvidátor nebo mu je zaslána SMS, e-mailem, případně jinak zpráva s kontaktem na příslušného likvidátora a technika pojišťovny.“

Podle typu a rozsahu škody je buď dohodnuta prohlídka škody na místě, nebo klient obdrží dopis s vyžádáním dokumentů. „Škodní událost může být řešena i kombinací obou postupů,“ vysvětluje a doplňuje: „Při prohlídce škody předložte účet, kam má být zasláno pojistné plnění, pokud jste to neudělali už při hlášení škody.“

Po doložení všech potřebných dokumentů likvidátor pojišťovny posoudí nárok na pojistné plnění a vyčíslí škodu. „O ukončení průběhu likvidace škodní události je klient informován dopisem, kde je mu sdělena výše pojistného plnění, které mu Uniqa odeslala na účet,“ říká Svobodová.

Záloha na pojistné plnění

Menší škody je podle Honzy Marka možné kompletně vyřešit bez návštěvy pracovníka pojišťovny přímo během hovoru s likvidátorem na klientské lince: „V některých případech klient obdrží zálohu na pojistné plnění. Záleží vždy na konkrétních okolnostech.“

„Vyžaduje-li to situace a pomůže-li to rychlejší obnově, požádejte ihned pojišťovnu o zálohu na pojistné plnění. Do žádosti napište číslo účtu, kam peníze poslat,“ radí Svobodová a dodává: „V každém případě dbejte pokynů, které dostanete od likvidátora při prohlídce škody a při telefonickém kontaktu s pojišťovnou.“

Průměrně vyřízení 95 procent škod z majetkového pojištění zabere dva až čtyři dny od dodání všech potřebných podkladů. „Ve více než 30 procentech případech majetkových škod je Generali Česká pojišťovna uzavře a pojistné plnění za ně vyplatí ještě v den jejich nahlášení,“ uvádí tiskový mluvčí Marek.

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB