Ministerstvu nejsou připomínky partnerů k zákoníku práce vhod

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravuje několik změn v Zákoníku práce, které se nepříjemně dotknou činnosti agentur práce. V rámci těchto příprav navíc ministerstvo učinilo vše pro to, aby se do budoucí podoby tohoto klíčového právního předpisu nemohly promítnout připomínky těch, kdo jsou oprávněni je vznášet.
Ministerstvo učinilo vše pro to, aby se do budoucí podoby zákoníku práce nemohly promítnout připomínky těch, kdo jsou oprávněni je vznášet. Ilustrační foto: Czech Wikipedia user Packa – Vlastní dílo, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2506254

Patří mezi ně také Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Jde především o dobu opakovaného přidělení zaměstnance stejnému uživateli, pokud už je vyčerpáno tříleté maximum práce pro něj. Dále jde o (výpovědní) dobu předčasného ukončení pracovněprávního vztahu zaměstnance u uživatele, který byl sjednán na dobu určitou.

Tyto změny jsou obsaženy v § 307b odst. 2 a v § 307c Zákoníku práce. Snažili jsme se text změn poněkud změkčit. V paragrafu 307b jsme usilovali o zkrácení doby uplynutí od výkonu práce u téhož zaměstnance pod tři roky, u 307c pak o snížení doby, kdy nesmí pracovněprávní vztah skončit z dříve než nejméně 14 kalendářních na sedm dní.

V prvním případě se říká, že ‚Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce u téhož uživatele nepřesáhlo dobu tří let v rámci období pěti let. Pro účely posouzení doby tří let se jednotlivé doby dočasných přidělení sčítají. To ale neplatí, jestliže od skončení předchozího dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce u téhož uživatele uplynula doba tří let.

Ve druhém pak najdeme toto ustanovení: Je-li pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti mezi agenturou práce a zaměstnancem, jejíž součástí je ujednání o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli, sjednána na dobu určitou, která je vymezena dobou dočasného přidělení zaměstnance k uživateli, a má-li dočasné přidělení skončit předčasně, nesmí pracovněprávní vztah skončit dříve než nejméně 14 kalendářních dnů po dni, v němž bylo jeho skončení oznámeno zaměstnanci.

Ministerstvo ale návrhy na změny ze strany AMSP ČR nevzalo v potaz. A nejen to. V rámci vypořádání připomínek novely zákona o zaměstnanosti jsme se setkali s negativním přístupem ze strany MPSV.

V případě vypořádání připomínek, kdy mají být předkladatel návrhu zákona a připomínkové místo – tedy AMSP ČR – vzájemně partnery, kteří se domluví na kompromisním řešení, jsme se setkali se zcela opačným přístupem.

MPSV si uvědomuje postavení současné vládní koalice, která disponuje většinou v Poslanecké sněmovně, a ministerstvo takřka není ochotné k jakýmkoliv kompromisům, neboť to takzvaně „protlačí silou“.

Vrcholem „vypořádání připomínek“ bylo oznámení o zkrácení termínu o dva dny, tedy ze středy na pondělí do konce pracovní doby MPSV. Toto zkrácení by bylo možné se skřípáním zubů akceptovat, ale ne pokud je tato skutečnost oznámena v sobotu ve 13:20 a stanovisko není vyžadováno hned v pondělí.

Tento přístup ministerstva a jeho zaměstnanců považuje AMSP ČR za nevhodný a chápe jej jako pohrdání sociálními partnery v rámci připomínkového řízení, neboť zaměstnanci ještě před započetím jednání znají jeho výsledek.

Dokládá to email, z vedení MPSV, kdy bylo AMSP ČR sděleno: „Ostatně z našeho ústního projednání dne 1. 2. 2023 bylo krajně nepravděpodobné, že bychom nějaký z rozporů odstranili.“ Doufám, že tento „vypořádávací šum“ se nám podaří odstranit, abychom dospěli ke kompromisům, které jsou v případě tak důležitého zákona, jakým zákon o zaměstnanosti nepochybně je, nutné.

Autor je manažer pro legislativu AMSP ČR
(Redakčně upraveno)

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB