Mírnější pravidla pro dlužníky? Češi nesouhlasí. Opravdu?

Polemika
Většina Čechů nesouhlasí s tím, aby se zmírnila pravidla pro splácení dluhů. Vychází to z průzkumu, který si u agentury STEM/MARK nechala vypracovat České asociace věřitelů. Odborníci na dluhovou problematiku z Platformy za reformu exekucí se ovšem ohradili, že průzkum je manipulativní.
Jsou české předpisy vůči dlužníkům příliš přísné, nebo naopak vstřícné? Ilustrační foto: Depositphotos.com

Poslanecká sněmovna se bude brzy zabývat návrhem, který má zmírnit pravidla pro splácení dluhů. Česká asociace ale přišla s aktuálním průzkumem, podle něhož to většina veřejnosti odmítá. Rozeslala zprávu s hlavním oznámením: „Češi nesouhlasí s dalšími úlevami pro dlužníky. Splácet by měli tak dlouho, dokud nezaplatí celý dluh, myslí si.“

A odkázala se na závěry průzkumu, který na přelomu února a března na reprezentativním vzorku populace vypracovala na objednávku asociace agentura STEM/MARK.

Češi si podle něj například myslí, že osobní bankrot je už nyní příliš mírný, s jeho navrhovaným zkrácením na tři roky by souhlasila jen zhruba desetina dotázaných. Převážná část lidí by prý neměnila ani fungující pravidla exekucí – 78 procent považuje za správné, že je možné prodat dlužníkův movitý majetek, většina by zachovala i svobodnou volbu exekutora a možnost vymáhat dluh tak dlouho, dokud ho dlužník nesplatí.

Peníze pro věřitele

Podle většiny Čechů (82 %) by měl stát podle průzkumu pomocí zákonů zajistit, aby se věřitel dostal ke svým penězům. Naopak pouze necelých osm procent si myslí, že by zákonodárci měli dlužníkům dluhy odpustit.

PSALI JSME:
Rok koronaviru: Už polovina Čechů přišla aspoň o část svých příjmů

Za neodpustitelné lidé považují všechny typy dluhů od výživného přes odměnu za práci až po hypotéky, spotřebitelské úvěry či poplatky za energie. Vstřícnější by byli u půjček příbuzným či přátelům.

Pouze 16 procent lidí považuje za správné, že současná pravidla osobního bankrotu umožňují, aby byly dlužníkovi dluhy smazány i v případě, kdy z nich splatí méně než 30 procent. Ještě méně lidí (10,5 %) by podpořilo další zmírnění podmínek oddlužení v podobě jeho zkrácení z aktuálních pět let na tři roky, jak navrhuje vláda.

Mezi lidmi dále převažuje názor (56 %), že by věřitel měl mít možnost dluh vymáhat až do té doby, dokud ho dlužník nesplatí. S omezením vymáhání na dobu tří let, jak navrhuje projednávaná novela exekučního řádu, by souhlasilo pouze 12 procent lidí. Tam, kde by splácení dluhu formou srážek ze mzdy trvalo příliš dlouho, by podle většiny respondentů (78 %) měla být zachována možnost, aby exekutor provedl mobiliární exekuci a prodal dlužníkův zbytný movitý majetek.

Dluhy se mají platit

Podle prezidenta České asociace věřitelů Pavla Staňka průzkum jasně ukazuje, že většina lidí si stále myslí a trvá na tom, že dluhy se mají platit. „Výsledky se prakticky neliší od průzkumu, který na toto téma STEM/MARK realizoval před dvěma lety, a to navzdory aktuální nelehké situaci. V odpouštění dluhů by lidé dnes dokonce byli ještě o něco přísnější,“ konstatoval Staněk.

PSALI JSME:
Většina Čechů už má neplatičů plné zuby. Další úlevy dlužníkům odmítá

Dodal, že postoje občanů jsou v drtivé většině případů odlišné od legislativních změn, které stát v posledních letech zavádí. „Je zřejmé, že pohled zákonodárců je v této věci velmi výrazně zkreslen zájmy a názory hrstky bojovníků za práva dlužníků, kteří jsou bohužel na rozdíl od běžných občanů a věřitelů velmi aktivní v médiích a na sociálních sítích,“ poznamenal Staněk.

Pokud by se lidé sami ocitli v pozici věřitele, bylo by pro většinu z nich (86 %) zásadní, aby se domohli zaplacení dluhu v co nejkratším čase a s co nejmenšími náklady. Pouze 6,5 procenta lidí by souhlasilo s tím, aby věřitel musel před započetím exekuce zaplatit exekutorovi nevratnou zálohu, jak navrhuje novela ministerstva spravedlnosti.

„Odměna exekutora by podle většiny lidí měla být odvislá od toho, jak dobře vykonává svoji práci. Vzhledem k tomu, že jsou v kvalitě i úspěšnosti exekutorů velké rozdíly, považuje také převážná část lidí za správné, aby měl věřitel i nadále právo zvolit si exekutora, kterému vymáhání dluhu svěří,“ uzavírá Staněk.

Kritika Exekutorské komory

Před dalším změkčováním pravidel varuje rovněž Exekutorská komora. Skupina poslanců například předložila návrh zákona, který má exekuce opět zásadně omezit. Obsahuje zákaz provádění mobiliárních exekucí, tedy exekucí prodejem movitých věcí, až do 30. června 2021. Podle Exekutorské komory jsou však takzvaná mobiliární exekuce kolikrát jediným nástrojem, jak se věřitel ke svým prostředkům může dostat.

PSALI JSME:
„Dlužníka v činžáku nejde ani vyvěsit na nástěnku,“ říká právnička svazu bytových družstev

Podle Exekutorské komory zůstávají opomenuti především drobní věřitelé, kteří bývají na vymožení svých pohledávek často existenčně závislí. Organizace připomněla, že věřitel zákonodárcům nepřijde natolik důležitý, aby mu věnovali pozornost – ať již jde o zaměstnance, živnostníka, obchodní korporaci nebo třeba společenství vlastníků jednotek.

„Pokud návrh projde, půjde již o třetí protiústavní zásah do výkonu exekuční činnosti. Stát na jednu stranu tvrdí, že chce chránit povinné v exekucích vedených soudními exekutory, na druhou stranu veškeré jím vedené exekuce, prováděné stejnými prostředky finanční správou, celní správou a podobně, probíhají i nadále bez jakýchkoli omezení,“ uvedl prezident komory Jan Mlynarčík.

Manipulativní průzkum

Proti průzkumu, podle něhož většina Čechů nesouhlasí s dalšími úlevami pro dlužníky, se důrazně uhradila Platforma za reformu exekucí. Jejími členy jsou například organizace jako Charita ČR, Rubikon Centrum či Institut prevence a řešení předlužení, ale také zástupci zaměstnavatelů a někteří podnikatelé, výzkumníci a akademici a organizace zabývající se právním poradenstvím, jako je Frank Bold.

PSALI JSME:
Vymáhání dluhů pod ochranou státu

Sdružení varovalo před zkreslováním exekučních a insolvenčních dat a manipulací veřejného mínění za účelem zablokování těchto jednání ve Sněmovně, k nimž podle ní v posledních týdnech dochází čím dál častěji. Navíc upozornilo, že zpráva z průzkumu dezinterpretuje aktuálně projednávané legislativní úpravy. Novely exekučního řádu a insolvenčního zákona se změnou pravidel tak, jak je popisuje průzkum a následně i závěrečná zpráva, totiž vůbec nepočítají.

Platforma upozornila rovněž na to, že v mnoha případech se průzkum, který si zadala Česká asociace věřitelů, dopustil zásadních sociologických přešlapů. Několik otázek je zcela jasně sugestivních a kapciózních (klamavá, úskočná – pozn. aut).

Průzkum se například ptá, zda „souhlasí s tím, aby stát snížil vymahatelnost dluhů, čímž by mohlo dojít ke zdražení některých služeb“. Jde o učebnicovou ukázku návodné otázky, kdy se předpokládá, že respondent neodpoví jinak než souhlasně. Na Twitteru návodnost otázek kritizoval také sociolog Daniel Prokop.

Například otázka: „Je podle Vás správné, že současné zákony umožňují, aby byly dlužníkovi dluhy smazány i za situace, kdy z nich splatí méně než 30 procent?“ podle něj manipuluje respondenty, protože nezmiňuje, že k tomuto odpuštění dochází po pěti až šesti letech v tvrdém procesu insolvence, v němž jim výrazně klesají příjmy, a případně je jim zabaven majetek. Ani to, že dlužníci často už před vstupem do insolvence splatili část dluhů, které obsahují rovněž často vysoká příslušenství – sankce, úroky či náklady vymáhání.

PSALI JSME:
Neplatiči už nemusí vrátit ani korunu a dům jim stejně zůstane. Máme nové protiexekuční paragrafy

Tlak proti novelizaci

Podobně zkreslující informace, jako ty z průzkumu, se podle Platformy za reformu exekucí objevují v poslední době čím dál častěji. Mohou za to podle nich silná lobby proti novelizaci exekučního řádu i insolvenčního zákona zejména z řad organizací, jako je právě Česká asociace věřitelů. „Tato snaha zvrátit přijetí potřebných změn nemůže přicházet více nevhod – blíží se další vlna exekucí v souvislosti se současnou ekonomickou krizí,“ uvedla platforma.

Jen za rok 2020 narostla nezaměstnanost o dvě pětiny na čtyři procenta, v lednu už to bylo 4,3 procenta. Od března do konce září 2020, tedy pouze za první vlnu pandemie, sklouzlo podle údajů Českého statistického úřadu nově na 55 tisíc lidí v produktivním věku mezi ekonomicky neaktivní.

Nárůst počtu zahájených exekucí bude mít podle odborníků stejně jako během krize v roce 2008 oproti ekonomickým dopadům zpoždění jeden až tři roky. Novou exekuční vlnu tak můžeme podle nich očekávat koncem roku 2021. Systém je třeba na to co nejvíce připravit.

„Novelizace exekučního a insolvenčního zákona představují příležitost odstranit významnou část zátěže z minulosti zastavením nevymahatelných exekucí a napravit absurdity současného systému do budoucna ještě před hlavním náporem nově zahajovaných exekucí,“ konstatovala Platforma.

PSALI JSME:
Stát chrání před exekucemi už i „šmejdy“

Zavřít reklamu ×
  1. S odpouštěním nesplacených dluhů po pěti letech oddlužení nesouhlasím, dluh se má vrátit věřiteli celý – odpustil bych pouze úrok z prodlení, pokud dlužník pět let řádně splácel. Ovšem jistinu a náklady nalézacího řízení ať splácí do konce života, i z důchodu !!

    • Máte stejné pocity ohledně dluhů z druhotné platební neschopnosti? Představte si, že byste musel splácet dluh, který vlastně ani není Váš, přišel byste kvůli tomu o všechno, na co jste celý život dřel, zatímco člověk, který by Vás do této hypotetické situace dostal, by byl vysmátej jak jojo, protože po jeho nesplacených závazcích vůči Vám by exekutor v zájmu VAŠEHO věřitele nešel, a teď by Vám ještě nějakej rozumbrada chtěl sebrat i tu poslední možnost se z toho do konce života vyhrabat, a třeba i dohnat toho parchanta – prvotního dlužníka, co za všechno může – ke spravedlnosti. Ptám se, protože ve svém „spravedlivě rozhořčeném“ příspěvku takovéto a podobné situace neodlišujete.

  2. Já s tím souhlasím.Věřitel si má v první řadě zjistit,komu půjčuje a zda je schopen splácet.Jenže každý počítá s tím,že dlužník splácet nebude schopen a věřitel vydělá další peníze na úrokách.Nebo zabaví movitý majetek,který pod cenou prodá kamarádíčkům a dlužníka ještě okrade.Věřitel si má o dlužníkovi zjistit majetkové poměry a ne bezhlavě půjčovat s výhledem nesplaceného dluhu.A Patrikovi přeji,aby do toho kolotoče brzy spadl a poznal zlodějské praktiky exekutorů a věřitelů!Jenže on asi půjčuje,nebo je exekutor.

  3. Kdo v tom umí chodit tak tak mírnější podmínky nepotřebují.Tady mám dlužníka co „bydlí“ na obecním úřadě,přitom bydlí u přítelkyně na hromádce,auto má psáno na předchozího majitele,s takovou podmínkou toho Jeepa kupoval,že přepis žádný nebude,pán je stále evidován na pracáku a dělá pouze brigády za hotovost mimo nějakou evidenci,půjčuje si vesele dál kde jen může.Jen mě a pár lidem z okolí,které znám tak dluží kolem 100 tis. kč.

  4. Jenom zmetek úmyslně nesplácí své dluhy. A že takových zmetků je a stejní zmetci se jich zastávají. Vrána k vráně … Někdo to má, jako životní styl. Dluhy se musí platit. V plné výši.

    • Ne každý dlužník je zmetek, který úmyslně nesplácí své dluhy a který si nezaslouží určitou úroveň legislativní ochrany.

  5. To je dobře že stát chce zkratit dobu oddlužení osobního bankrotu na tři roky aspoň si věřitele hnedka rozmysli komu půjčovat peníze. Bude to velká úleva pro dlužníky byl jsem taky v insolveci a pět let sem platil je to příliš dlouhý jsem rád že to bude na tři roky.

Napsat komentář: Uschowitz Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Právo

Strašák jménem datová schránka

Pro statisíce malých spolků či OSVČ to je zlý sen. Od ledna příštího roku budou muset se státní správou komunikovat výhradně elektronicky. Že tzv. datovou schránku nemají a ani si ji nechtějí zřizovat? Všechny …

Bude léto milostivé už naposledy?

Podruhé a – dost. Tak alespoň zní slib poslanců Patrika Nachera (ANO) a Marka Výborného (KDU-ČSL) ohledně Milostivého léta II, které proběhne letos od 1. září do 30. listopadu. Jde o opakování akce, která na přelomu …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB