Může cestovka zdražit už zaplacený zájezd?

Už jste to slyšeli? Cestovky prý na poslední chvíli zdražují zájezdy, a dokonce ty již zaplacené. Je to fáma, nebo cestovní kanceláře mohou tento krok skutečně udělat? Vždyť v posledních měsících se zdražuje prakticky všechno, firmám rostou náklady a spotřebitelům ceny. Ale na druhou stranu zvednout cenu za zájezd, jehož cena byla smluvně potvrzena, a navíc už zaplacena?
Cenu zájezdu nelze zvýšit kvůli jakémukoli zdražení, ale jen z důvodů uvedených v zákoně. Jde o cenu za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot, nebo jiných zdrojů energie. Ilustrační foto: Pixabay.com

Bohužel, kdo se těší na dovolenou, měl by se starat nejen o opalovací krémy a sluneční brýle, ale také o svou peněženku. Cestovní kanceláře opravdu mohou zvýšit cenu již smluvně potvrzenou a zaplacenou, pokud při tom dodrží několik podmínek.

V případě, že se cena zájezdu zvedne o více než osm procent, má klient právo odstoupit od smlouvy bez hrozby poplatků (storna, pozn. aut.).

Kdy musí a kdy naopak jen může prodejce zájezdu dodržet závazky vyplývající ze smlouvy? A kdy ke změnám potřebuje souhlas zákazníka?

Výslovně uvedeno ve smlouvě

Změnu ceny zájezdu řeší občanský zákoník. V § 2530 je uvedeno, že pořadatel může zvýšit cenu zájezdu, pokud je to výslovně písemně uvedeno.

Tato možnost by však měla být ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách nejen zmíněna, ale také doplněna o způsob výpočtu cenových úprav.

Obdobně se zákazník může dočkat také slevy z důvodu snížení nákladů, k němuž došlo v době mezi uzavřením smlouvy a zahájením zájezdu.

To však při rostoucích cenách energií, pohonných hmot a potravin letos v létě patrně nehrozí.

Benzín, daně, kurz koruny

Cenu zájezdu však nelze zvýšit kvůli jakémukoli zdražení, ale jen z důvodů uvedených v zákoně. Jde o cenu za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot, nebo jiných zdrojů energie.

Dále o daně, či jakákoli dodatečná obdobná peněžitá plnění, nebo úplaty z cestovních služeb poskytovaných podle smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou. Obvykle to bývají turistické poplatky zavedené státem či regionem, případně letištní poplatky či zpoplatnění dálnic.

Důvodem ke zdražení (zlevnění) zájezdu je také výkyv směnného kurzu české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu.

Nejpozději tři týdny předem

Kromě těchto podmínek je důležité i dodržení časové lhůty. Pořadatel musí oznámení o zvýšení ceny odeslat nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Pozdější odeslání nemá právní účinky a cena zůstává stejná.

Toto oznámení musí být současně doručeno v textové podobě nejpozději dvacátý den před zahájením zájezdu (§ 2530b). Oznámení musí obsahovat jasné a srozumitelné zdůvodnění i výpočet zvýšení ceny zájezdu. Znamená to současně, že u zájezdů na poslední chvíli k dodatečnému zvýšení dojít nemůže a cena zájezdu zůstává neměnná.

Písemná zpráva musí obsahovat také informaci, jaké budou mít navrhované změny dopad na zájezd i jeho cenu. Cestovní kancelář rovněž mají povinnost informovat zákazníka o případném náhradním zájezdu a jeho ceně.

Více než osm procent

Navrhne-li pořadatel zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent, má zákazník možnost návrh přijmout, nebo odstoupit od smlouvy ve stanovené lhůtě, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší, než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu.

Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou ceny zájezdu souhlasí. Odstoupí-li od smlouvy v určené době, cestovní kancelář má povinnost mu nejpozději do 14 dnů vrátit veškeré přijaté finanční prostředky.

Souhlas nejen s cenou

Pouze s výslovným souhlasem zákazníka může být změněna nejen cena zájezdu, ale také další tzv. hlavní náležitosti zájezdu.

Patří mezi ně mj. (dle § 2527 a § 2528 písm. b) až d) a f): Místo určení cesty nebo pobytu, trasa a délka pobytu, při poskytnutí ubytování počet nocí, ujednané dopravní prostředky a jejich vlastnosti i kategorie, místa, data a časy odjezdu a příjezdu, umístění a kategorie ubytování, stravování, návštěvy a výlety zahrnuté v ceně, jazyk, v němž se služby poskytují atd.

Dále jde o způsob platby, včetně konkretizování zálohy nebo peněžní jistiny, uvedení nejnižšího počtu osob nutného k uskutečnění zájezdu a lhůtu, během níž může pořadatel odstoupit od smlouvy. A také uvedení informace, že zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoli proti zaplacení přiměřeného odstupného, případně stanoveného pořadatelem v souladu se zákonem.

Když se změnou hlavních náležitostí zákazník nesouhlasí, může odstoupit od smlouvy bez storno poplatků. Pokud by se jakoukoliv změnou, kterou cestovka provede, snížila jakost anebo kvalita zájezdu, klient má nárok na přiměřenou slevu.

Lze převést smlouvu?

A jak je to s možností postoupit smlouvu uzavřenou s cestovkou na třetí osobu? Je to možné za předpokladu, že tato osoba splňuje podmínky účasti na zájezdu. Postupitel (ten, kdo smlouvu převádí na novou osobu) to musí pořadateli zájezdu písemně oznámit spolu s prohlášením třetí osoby, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu.

Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň sedm dní před zahájením zájezdu. Kratší lhůtu lze ujednat, je-li smlouva uzavřena v době kratší, než sedm dnů před zahájením zájezdu.

Doplácejí oba účastníci

Tato změna může být zpoplatněna, když pořadatel zájezdu sdělí novému účastníkovi skutečné náklady spojené s postoupením smlouvy. Tyto náklady nesmějí být nepřiměřené, ale musejí se na vyžádání klientovi doložit.

K zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které pořadateli v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou, jsou zavázáni společně a nerozdílně. Jak ten, který smlouvu převedl, tak i nový účastník zájezdu.

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB