Na jednoho akcionáře bývalého JZD připadá 300 tisíc Kč

Na jednoho akcionáře bývalého JZD připadá 300 tisíc Kč. Údaj spočítal web In-Server.cz, který zmapoval všechny akciové společnosti, které vznikly transformací bývalých jednotných zemědělských družstev. Tuto částku může získat ještě 100 tisíc bývalých členů JZD a restituentů, kteří dosud akcie neprodali. Akcionář je však obvykle směřován k prodeji akcií přímo společnosti za zlomek její hodnoty.

Akcie transformovaných zemědělských družstev se neobchodují na burze a navíc jsou omezeně převoditelná. To znamená, že akcionář nemůže akcie prodat komukoliv. Převod akcií u většiny zemědělských akciovek je vázán na předchozí souhlas představenstva, jehož podmínky pro udělení jsou dány stanovami společnosti. Ty obvykle umožňují vydat souhlas pouze pro převod na jiného akcionáře společnosti nikoli však na zájemce zvenčí společnosti.

Samotná společnost akcionáři nabídne odkoupení akcií za zlomek jmenovité hodnoty, často pouze 30% i méně, což neodpovídá skutečné hodnotě akcií. Při pokusech prodat akcie za vyšší cenu naráží akcionář na odpor předsedy družstva, který nechce dát souhlas s převodem na investora s výhodnější nabídkou.

Aktuálně jsou minoritní akcionáři z řad osob, které se zúčastnily transformace zemědělských družstev, zastoupeni ještě v 407 společnostech. Jejich počet však klesá. Původní počet těchto osob odhadujeme na 170 tisíc, přičemž v současné době to je již jen něco přes 100 tisíc. Úbytek je způsoben několik desítek let trvajícím vytěsňováním minoritních akcionářů.

Pro akcionáře však existuje i dobrá zpráva a tou, je že jejich akcie se stále zhodnocují. Účetní hodnota zemědělských akciových společností se od jejich založení téměř zdvojnásobila. Společnosti jsou často vlastníky zemědělské půdy, jejíž hodnota rostla v posledních letech dvouciferně, a příjemci štědrých dotací. Zemědělství jako takovému se daří.

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *