Nebojte se říci o benefity. Vydělat na nich mohou i zaměstnavatelé

Analýza
Zaměstnanecké benefity jsou oblíbenou formou motivace pracovníků větších i menších firem. Zaměstnance udržují loajální a povzbuzují k lepším pracovním výkonům. Pro zaměstnavatele jsou daňovou výhodou. Daňový balíček schválený v červnu loňského roku představil dva zcela nové benefity pro zaměstnance. Využít je zaměstnavatelé mohou od letošního roku. Svým pracovníkům mohou nabídnout poukázky na knihy nebo na nákup zdravotnických prostředků.
Mezi daňově uznatelné benefity patří například voda na pracovišti. Foto: Pixabay

V případě těchto dvou nově schválených zaměstnaneckých benefitů musí jít o nepeněžní plnění. „Zaměstnavatel musí takový příspěvek uhradit přímo poskytovateli služby, nebo prostřednictvím poukazů. Takový benefit sice není možné zahrnout mezi daňově uznatelné náklady, pro zaměstnavatele přesto zůstává výhodou. Nezahrnuje se totiž do vyměřovacího základu zaměstnance a není třeba z něj odvádět sociální a zdravotní pojištění,“ vysvětlila Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

Zdravotní prostředky

Možnost pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis jako benefit od zaměstnavatele navíc platí i pro rodinné příslušníky zaměstnanců. Tento benefit se týká například dioptrických brýlí nebo zdravotní obuvi. Příspěvek či poukaz na tištěné knihy je možné využít i na nákup například obrázkové knihy pro děti. Reklama v knize však nesmí přesahovat více než 50 procent potištěné plochy.

Poukazy na dovolenou

Mezi nejoblíbenější benefity, přestože daňově uznatelnými náklady nejsou, již tradičně patří nejrůznější kulturní a sportovní poukázky nebo třeba poukazy na nákup dovolené do 20 tisíc korun za rok. I tento benefit mohou využít rodinní příslušníci zaměstnanců.

Lze si odečíst z daní

Některé zaměstnanecké benefity je možné zahrnout mezi daňově uznatelné náklady. Patří sem například nákup mobilního telefonu či notebooku určeného pro služební účely nebo cestovní náhrady. Mezi daňově uznatelné náklady je možné zahrnout i stravenky, ale pouze do výše 55 procent z ceny jednoho jídla za směnu.

Tyto benefity může zaměstnavatel v některých případech hradit paušální částkou, a to až do jím stanovené výše. Ta musí být zaměstnavatelem stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů. Jde o příspěvky na údržbu pracovních oděvů, náhrady za opotřebení vlastního nářadí, nákup ochranných pomůcek nebo právě o cestovní náhrady.

Daňově uznatelné benefity

 • Mobilní telefon, notebook a podobná zařízení, nutná pro výkon práce, určená pro služební účely;
 • Pracovní oděvy a obuv;
 • Údržba pracovních oděvů;
 • Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky;
 • Náhrady za opotřebení vlastního nářadí;
 • Stravenky (závodní stravování) do výše 55 % z ceny jednoho jídla (stravenky) za směnu, která trvá min. 3 hodiny;
 • Pitná voda na pracovišti;
 • Cestovní náhrady, včetně kapesného při zahraničních cestách, do limitů a po krácení dle zákoníku práce;
 • Vzdělávání, kurzy, školení, školné související s činností zaměstnavatele (zvyšování i prohlubování kvalifikace);
 • Příspěvek na cestovné MHD dle vnitřní směrnice;
 • Přechodné ubytování zaměstnanců do 3500 Kč měsíčně, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště;
 • Závodní preventivní péče
 • Pojistné na penzijní a životní pojištění do 50 000 Kč za rok dohromady pro penzijní (důchodové) připojištění a životní pojištění při splnění podmínek (zvýšení z 30 000 Kč na 50 000 Kč od r. 2017).

Daňově neuznatelné benefity

 • Nepeněžitý příspěvek na dovolenou zaměstnance a rodinných příslušníků do 20 000 Kč za rok (včetně flexi poukázky);
 • Rekreace ve vlastním středisku zaměstnavatele pro zaměstnance a rodinných příslušníků do 20 000 Kč za rok;
 • Možnost sportovního nebo kulturního vyžití (vstupenky, poukazy) pro zaměstnance i pro rodinné příslušníky;
 • Pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení i pro rodinné příslušníky;
 • Pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis (v případě, že zdravotnické prostředky nejsou pořízeny od zdravotnického zařízení, je potřeba mít lékařský předpis) i pro rodinné příslušníky. Týká se např. dioptrických brýlí a zdravotní obuvi.
 • Příspěvky na různé formy vzdělávání rodinných příslušníků zaměstnanců;
 • Příspěvky na tištěné knihy včetně obrázkových knih pro děti, ale mimo knihy, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy;
 • Nealko nápoje na pracovišti (kromě neochucené pitné vody, která je daňově uznatelná);
 • Bezúročné zápůjčky (dříve půjčky) až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč;
 • Závodní stravování (stravenky) – zbylých 45 % z ceny jednoho jídla (stravenky) za směnu, která trvá min. 3 hodiny;
 • Příspěvek na použití zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaných prostřednictvím jiných subjektů nebo použití vlastního zařízení péče o děti předškolního věku. Pozor, zaměstnanec má nárok na slevu na dani (tzv. školkovné) až do výše min. mzdy.
 • Jednorázová sociální výpomoc poskytnutá nejbližším pozůstalým zaměstnance do výše 15 000 Kč;
 • Věcné nebo nepeněžité dary (poukázky) do 2000 Kč za rok při splnění podmínek dle §14 zákona 114/2002 Sb. o FKSP, tj. a) za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, b) při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele; do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, c) při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku, d) při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.
Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Zaměstnání

Pro výpověď dohodou platí – po podpisu se nediv

Tak jsem dostal výpověď, ale nakonec to nebylo tak strašné jednání a dohodli jsme se rychle. Podobně si pochvaluje zaměstnanec a mává papírem s nadpisem, který je na první pohled absurdní – výpověď dohodou. Tedy, …

Pozor na nekalé praktiky nelegálních pracovních agentur

Zhruba desetinu personálních agentur působících na českém trhu práce tvoří tzv. šedé agentury, které při zaměstnávání na dočasné přidělení využívají legislativních mezer a okrádají jak samotné zaměstnance, tak i …

Situace na trhu práce povede k dalšímu růstu mezd

Rostoucí mzdové náklady společně s růstem cen energií a zdražováním firemních půjček mohou být smrtícím koktejlem pro české firmy. Mnohým společnostem začínají klesat zisky, což bude mít negativní dopad na rozvoj …

Nejčtenější

Část domácností se řítí do finanční propasti

Hospodaření některých českých domácností je dlouhodobě jen těžko udržitelné. Ačkoli se majetková a finanční situace za poslední dvě dekády celkově zvedla, je tu i jeden hodně rizikový faktor: v porovnání s výší mezd …

Pronajala si chalupu. A s ní i nevraživého souseda

Pronajmout si chalupu na dovolenou je běžná věc. Člověk čeká, že když zaplatí deset patnáct tisíc za měsíc, a v sezóně na žádaném místě za týden třeba i dvojnásobek, tak vše bude v pohodě. Jenže v takové chaloupce …

Pálenka z garáže je svátost, ale ilegální

Česko doslova přetéká ovocem. Zahrádkáři se radují, že bude hodně pálenky. A někteří si ji dělají doma ve sklepě nebo v garáži. Bývá to svátost a chlouba, ale kromě potenciálních zdravotních rizik jde především o …
Rolovat nahoru