Nenechte se oholit ani od domácího

Poradna
„Majitel mi zase zvedl nájem o třetinu. To už se nedá utáhnout, budu se muset odstěhovat,“ postěžoval si zákazník u holiče. Oholit se však, v přeneseném slova smyslu, nechal už dříve právě od zmíněného majitele, protože k tak výraznému zvýšení nájemného může dojít jen na základě souhlasu obou stran.
Majitel nemůže zakázat chovat domácí zvířata, ale vyplatí se do smlouvy uvést sankce (včetně propadnutí kauce) za poničení bytu či jeho vybavení. Foto: Pixabay

Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, může být nájem zvýšen nejdříve za rok od poslední úpravy ceny, přičemž zvýšení nesmí přesáhnout překročit 20 % za poslední tři roky. A další hranici tvoří obvyklé nájemné za obdobný byt v daném místě.

Smlouva je základ

Pronajímatele i nájemce může od podobných nepříjemností či nedorozumění uchránit dobře koncipovaná nájemní smlouva. Tedy taková, která obsahuje všechny základní informace a je v souhlasu s občanským zákoníkem, který se této oblasti podrobně věnuje.

Jaké jsou základní informace? V první řadě identifikace smluvních stran i předmětu nájmu. V případě bytu či domu se vyplatí uvádět údaje z katastru nemovitostí, včetně rozměrů bytu či nebytových prostor nebo i příslušenství. Tedy co nejpřesněji to, co pronajímám.

PSALI JSME:
Co platí nájemce a co pronajímatel

Co a kolik platit

Ve smlouvě se uvádí také doba, po níž se smluvní vztah uzavírá, a výpovědní lhůta. V případě, že konkrétní termín není uveden, automaticky se bere, že nájem byl uzavřen na dobu neurčitou. V případě prodlužování smlouvy nebo při změně nájemného se nemusí podepisovat nová smlouva, stačí tyto skutečnosti uvést v dodatku.

Důležité je ve smlouvě zakotvit, kolik, jak a za co nájemce platí. A jakým způsobem a kdy bude provedeno vyúčtování, když například energie hradí zálohově. Pronajímatel může požadovat také kauci, a to až do výše čtvrtletního nájmu.

PSALI JSME:
Pronájem bytu nemusí končit ani odstěhováním nájemce

Co si nelze vynutit

Naproti tomu některé požadavky mohou být zapsány ve smlouvě, ale vymoci je nelze, pokud překračují rámec občanského zákoníku. Pronajímatel tedy nemůže nájemci např. zakázat, aby si adresu pronajímaného bytu zapsal jako trvalé bydliště.

Může sice do smlouvy uvést maximální počet osob, které v pronajímaném bytě budou bydlet, toto omezení se však nevztahuje na nájemcovy osoby blízké. Také mu nemůže zakázat chovat domácí zvířata, ale vyplatí se do smlouvy uvést sankce (včetně propadnutí kauce) za poničení bytu či jeho vybavení.

Nájemce nelze ani nutit, aby na vlastní náklady opravoval byt ve větší míře, než stanoví zákon. Podle legislativy nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy do tisíce korun, pokud souvisejí s užíváním bytu. Roční hranice nákladů na drobné opravy je pak stanovena na 100 korun za metr čtverečný pronajímané podlahové plochy.

PSALI JSME:
Drobné opravy v bytě se mohou nájemcům dost prodražit

Co je faktický nájem?

Podle nového občanského zákoníku nemusí být nájemní smlouva uzavřena písemně, i když pro pocit jistoty stále platí, že co psáno, je i dáno. Ale ústní dohoda už není důvodem k prohlášení nájemního vztahu za neplatný.

Pokud nájemce užívá byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je právně v pořádku (např. pronajímatel jej neupozornil na opak), považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou, i když by se tak stalo jen ústní formou. Jedná se totiž o tzv. faktický nájem.

PSALI JSME:
Pozor na rozdíly v nájmu a podnájmu bydlení

Co by měla obsahovat nájemní smlouva na byt?

  1. Co nejpodrobnější identifikaci obou smluvních stran i pronajímané nemovitosti.
  2. Dobu, po níž se smluvní vztah uzavírá, a výpovědní lhůtu.
  3. Kolik, jak a za co nájemce platí. Jakým způsobem a kdy bude provedeno vyúčtování.
  4. Kauci až do výše čtvrtletního nájmu.
  5. Do smlouvy lze mj. uvést, ale není to vymahatelné – zákaz zapsat si pronájem jako trvalé bydliště, omezený počet spolubydlících z okruhu osob blízkých, zákaz domácích zvířat, malých dětí a kouření.
  6. Občanský zákoník omezuje roční náklady na drobné opravy, které hradí nájemce, na 100 Kč za metr čtverečný pronajímané plochy.
  7. Smlouva nemusí být uzavřena písemně, i když se tato forma doporučuje. Navíc s poukázáním na tzv. nájem se nájemní smlouva považuje za řádně uzavřenou, pokud nájemce užívá byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je právně v pořádku (např. pronajímatel jej neupozornil na opak).

PSALI JSME:
Pronajímáte byt? Nájemníka si předem pořádně prověřte

Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Právo

Za odložené věci v čekárně se neručí? Omyl

Odložili jste si v čekárně u lékaře kabát na věšák a při odchodu jste zjistili, že vám jej někdo odcizil? Máte jednoznačně nárok na náhradu, i když vás sestra bude nejspíš vyhánět s poukazem na ceduli s nápisem, že …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Kazítka způsobující poruchu ve spotřebičích neuvidíte, ale jsou tam

Rozhovor
Výrobci televizorů, praček, fénů nebo mobilních telefonů se dušují, že do svých spotřebičů nemontují žádná speciální kazítka, jejichž smyslem je porouchat přístroj, a přimět tak zákazníka, aby si koupil nový. Jenže podle průzkumu projektu Opravme Česko se více než 75 procent dotázaných setkalo s tím, že se zejména elektrické výrobky rozbijí krátce po konci záruční lhůty. Zákazníci jsou přesvědčeni, že nejde o …

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru