Nezapomněli jste? Nová povinnost pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Poradna
Novou povinnost pro osoby zapsané ve veřejných rejstřících zavádí Zákon č. 304/2013 Sb. ve znění od 1. 1. 2018. Jde o povinnost zápisu skutečného majitele právnické osoby (také družstva a SVJ – společenství vlastníků jednotek) do informačního systému veřejné správy.
Formulář podání návrhu. Reprofoto: FAEI.cz

Bytová družstva a další osoby zapsané v obchodním rejstříku tak musí učinit nejpozději do 1. 1. 2019. Společenství vlastníků jednotek a další osoby zapsané v jiném veřejném rejstříku než obchodním (např. spolky) tak musí učinit nejpozději do 1. 1. 2021.

Kdo je skutečný majitel?

Skutečným majitelem se rozumí člověk fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Touto fyzickou osobou je u obchodní korporace člověk, který disponuje více než 25 % hlasovacích práv, nebo má větší než čtvrtinový podíl na základním kapitálu, nebo je osobou ovládající, nebo má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace.

V případě společností, kde nelze takovouto osobu určit, tj. zejména v případě bytových družstev a společenství vlastníků (tam, kde nemá žádný z vlastníků podíl na společných částech větší než 25 %), se jako skutečný majitel zapíší všichni členové statutárního orgánu dané právnické osoby (nebo zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu při výkonu funkce v dané osobě, anebo osoba v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu).

PSALI JSME:
Potřebujete změnit stanovy společenství vlastníků jednotek? Tohle by vás mělo zajímat

Pokud je v případě „esvéjéčka“ členem statutárního orgánu právnická osoba – například družstvo, uvedou se jako majitelé SVJ členové statutárního orgánu družstva, totéž platí, pokud bude mít SVJ vlastníka, který disponuje více než 25 % podílu na společných částech domu (např. družstvo). Zápis je potřeba provést bez ohledu na skutečnosti zapsané ve veřejné části veřejného rejstříku, tj. pokud se skuteční majitelé shodují s osobami zapsanými jako statutární orgán v rejstříku.

Jak provést zápis skutečného majitele

Skutečný majitel se zapisuje pouze do neveřejné části veřejného rejstříku (nelze jej z výpisu zjistit, tento zápis slouží zejména pro orgány veřejné správy). Zápis je třeba provést prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře uveřejněného na stránkách ministerstva spravedlnosti.

Podání je možno učinit na místě příslušný rejstříkový soud v papírové podobě s úředně ověřeným podpisem navrhovatele, nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky dané právnické osoby nebo s elektronicky uznávaným podpisem.

Navrhovatelem je přímo daná právnická osoba (družstvo, SVJ). V případě papírového podání podepisuje formulář osoba, případně osoby, které jsou oprávněné za právnickou osobu jednat.

Vyplnění formuláře není nijak složité, je ale nekomfortní. V případě, že přidáte omylem více polí pro zadání fyzické osoby za navrhovatele, nebo více polí pro zadání skutečného majitele, pak tato pole nelze umazat a formulář není možné bez vyplnění všech těchto polí uložit. V tomto případě je třeba formulář zahodit a celý formulář vyplnit znova. Při každém přidání další osoby je navíc nutno nelogicky vždy rolovat formulářem nahoru.

Poplatek za zápis a postih za nesplnění

Pokud je prvozápis, případně jeho změna provedena do 1. 1. 2019, nepodléhá soudnímu poplatku. Po tomto datu zápis či jeho změny podléhají poplatku ve výši 1000 Kč.

Od poplatku jsou však podle Zákona č. 549/1991 Sb. osvobozeny právnické osoby, které se nezapisují do obchodního rejstříku, tj. například SVJ, neboť se zapisuje do rejstříku společenství, nikoliv do obchodního rejstříku. Společenství vlastníků jednotek tak může se zápisem počkat až do 1. 1. 2021.

PSALI JSME:
Bytové domy ničí lidé bez kompetence žít ve svobodné společnosti

Zapsané údaje musí odpovídat skutečnosti, tj. v případě jejich změny je potřeba učinit nové podání bez zbytečného odkladu. Není však třeba řešit změnu údajů, která je vyvolána změnou referenčních údajů v základním registru např. změna příjmení ženy po svatbě nebo změna trvalého bydliště.

Právnické osobě, která svou povinnost nesplní, nehrozí pokuta, ani zrušení s likvidací, může však čelit nepřímým negativním důsledkům spojeným s jinými právními předpisy, např. Zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Článek byl se svolením převzat z informačního portálu pro SVJ a družstva https://webdomu.cz/
(Redakčně upraveno)

Zavřít reklamu ×
 1. Tak teď nevím, jestli vůbec jsem majitelem bytu, který je v domě se Společenstvím vlastníků jednotek nebo ne.Ať žije naprosto zbytečná byrokracie.Kdo to vymyslel? Tipoval bych na někoho od nás nebo to svedete na EU?

 2. Typicky české a možná Evropsko- Unijní : „Neveřejná část veřejného rejstříku…….“ na to by nepřišel ani Švejk za Rakousko-Uherska

 3. Hlavně ten poplatek, to je o co jim jde, dříve bytové družstvo s cca 7000 byty zaplatilo za úkon 1x, nyní z družstva vzniklých 400 SVJ 400x. Ale nebojte se, ještě jsem neslyšel, že by nějaké SVJ bylo za 20 let kontrolováno jak fin. úřadem nebo inspektorátem bezpečnosti.

 4. Podle mého názoru je Váš výklad nesprávný. SVJ ze zákona nic nevlastní (ani nemůže). SVJ jen zajišťuje správu objektu s byty ve vlastnictví jiných osob. Neměli byste lidi strašit. Každé SVJ s právní subjektivitou bylo při založení zapsáno do veřejného rejstříku, má IČO.

  • Děkujeme ze váš názor, ale v textu není nic o tom, že by jakékoliv SVJ něco vlastnilo, nýbrž pojednává o identifikaci vlastníků, citujeme:
   „V případě společností, kde nelze takovouto osobu určit, tj. zejména v případě bytových družstev a společenství vlastníků (tam, kde nemá žádný z vlastníků podíl na společných částech větší než 25 %), se jako skutečný majitel zapíší všichni členové statutárního orgánu dané právnické osoby (nebo zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu při výkonu funkce v dané osobě, anebo osoba v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu).“
   Redakce

   • V případě „SVJ“ ale vlastníky určit lze! Statutární orgán není většinovým vlastníkem, a kdo za SVJ rozhoduje je jasně zapsáno v obchodním rejstříku. Takže pohoda….

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Bydlení

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB