Počet nekalých obchodních praktik na předváděcích akcích klesá

Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje dodržování zákonů při prodeji výrobků a služeb na předváděcích akcích. V 1. čtvrtletí 2017 uskutečnila 28 kontrol, kdy porušení právních předpisů zjistila téměř v 36 procentech. Ve stejném období v roce 2016 to bylo více než 80 procent zjištění. V 1. čtvrtletí 2017, stejně jako v minulém roce, organizátoři nejčastěji porušili oznamovací povinnost o konání akce.

Přestože počet nekalých obchodních praktik klesá, ČOI i v tomto období uložila pokuty celkem za přibližně 7,5 milionů korun. Nejvyšší pokuty byly uděleny společnosti BNM-MEDICAL CZECH. SE. „Nová právní úprava, platná od konce roku 2015, která zakazuje přijímat platby na místě nebo před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy, byla zásadním právním dokumentem pro zlepšení situace. Přesto však prodejci přichází s novými promyšlenějšími praktikami, jak obcházet i tuto novelu zákona. Proto se ČOI do budoucna na kontrolu těchto praktik zaměří,“ řekl ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce provedla v období od 1. 1.2017 do 31. 3. 2017 celkem 28 kontrol, při kterých byly ověřovány podmínky prodeje výrobků a služeb v rámci předváděcích prodejních akcí. Inspektoři ČOI se především zaměřili na plnění zákonem stanovených oznamovacích povinností, souvisejících s konáním organizovaných akcí. Dále kontrolovali používání zakázaných nekalých a agresivních obchodních praktik.

Z celkového počtu 28 provedených kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů při 10 kontrolách, tj. v 35, 7 % kontrol.

Zjištěná porušení právních předpisů

Nejčastěji bylo ve sledovaném období zjištěno porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

–             v 15 případech se jednalo o porušování zákonem stanovených oznamovacích povinností souvisejících s pořádáním organizovaných akcí (§ 20), jednalo se například o neuvedení časového harmonogramu akce, chybějící identifikaci nabízených či propagovaných výrobků, popř. uvádění nepravdivých údajů o náplni organizované akce, dále organizátoři prodávali výrobky nebo poskytovali služby, požadovali nebo přijímali od spotřebitelů plnění odpovídající kupní ceně výrobků nebo služeb nabízených během konání akce nebo před uplynutím lhůty 7 dnů od uzavření smlouvy (takové jednání zákon od 28. 12. 2015 zakazuje)

–             ve 3 případech bylo zjištěno použití některé z forem nekalých obchodních praktik (§ 5)

–             v 1 případě prodávající řádně neinformoval o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace (§ 13)

Ve 2 případech bylo kvalifikováno porušení zákon č. 255/2012 Sb., kdy nebylo ČOI jako kontrolnímu orgánu umožněno provedení kontroly, případně nebyla poskytnuta potřebná součinnost nebo nebyla ze strany kontrolovaných osob splněna uložená opatření.

Uložená opatření a sankce

V tomto období na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo pravomocně uloženo celkem 33 pokut v hodnotě 7 498 000 Kč, což je o téměř 2 500 000 Kč více než v roce 2016. Celková výše pokut byla v 1. čtvrtletí 2017 ovlivněna uložením dvou pokut společnosti BNM-MEDICAL CZECH. SE, každá ve výši 1 000 000 Kč.

Ve sledovaném období nebyl pro závažné porušení podmínek stanovených zvláštním právním předpisem předán příslušnému živnostenskému úřadu žádný podnět na odebrání živnostenského oprávnění.

Závěr

Výsledky kontrol v 1. čtvrtletí 2017 potvrdily, že se situace v oblasti předváděcích prodejních akcí zlepšila. Z celkového počtu 28 provedených kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů při 10 kontrolách, tj. v 35, 71 %.  Stejně jako v minulém roce, tak i v počátku roku letošního se inspektoři setkávali s organizovanými akcemi, jejichž konání nebylo ČOI vůbec oznámeno nebo s nekomunikujícími firmami, u kterých se navíc spotřebitelé marně domáhali svého zákonného nároku na odstoupení od smlouvy. V 1. čtvrtletí 2017 byl také zaznamenán pokles v počtu obdržených podnětů od spotřebitelů. V tomto období jich bylo pouze 20 tj. o 87 podnětů méně ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2016, kdy bylo přijato 107 podnětů, což potvrzuje klesající trend v pořádání předváděcích akcích a s tím souvisejícím používání nekalých praktik.

Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Tiskové zprávy

Firmy dokáží generovat nové nápady, ale nedokáží je uvádět do praxe

Studie Cass Business School a společnosti VMware odhaluje problémy, se kterými se podniky potýkají při realizaci inovací. Neschopnost přetavovat nápady v nové produkty, služby a strategie potřebnou rychlostí vystavuje firmy riziku selhání. Vyplývá to z nové studie, kterou zpracovala ekonomická škola Cass Business …

Světové ekonomické fórum ocenilo továrnu Rakona jako výrobní podnik budoucnosti

Na základě roční studie zkoumající více než 1000 provozoven zvolilo Světové ekonomické fórum rakovnický závod Rakona společnosti P&G jako jednu z 9 pokročilých továren – průkopníků 4. průmyslové revoluce. Závod Rakona byl oceněn především díky jeho komplexní synchronizaci: webová analytická simulace s možností …

Nejčtenější

Pronajala si chalupu. A s ní i nevraživého souseda

Pronajmout si chalupu na dovolenou je běžná věc. Člověk čeká, že když zaplatí deset patnáct tisíc za měsíc, a v sezóně na žádaném místě za týden třeba i dvojnásobek, tak vše bude v pohodě. Jenže v takové chaloupce …

Pálenka z garáže je svátost, ale ilegální

Česko doslova přetéká ovocem. Zahrádkáři se radují, že bude hodně pálenky. A někteří si ji dělají doma ve sklepě nebo v garáži. Bývá to svátost a chlouba, ale kromě potenciálních zdravotních rizik jde především o …
Rolovat nahoru