Podnikáte? A nechcete už státu platit DPH?

Limit pro přihlášení k platbě daně z přidané hodnoty se od příštího roku zvýší na dva miliony korun. Plátci daně z přidané hodnoty (DPH) se při příjmech do dvou milionů korun budou moci z této povinnosti vyvázat. Ti, kteří překročí dosavadní hranici příjmu jednoho milionu korun letos v listopadu, už se k DPH hlásit nemusejí.
Ministerstvo financí předpokládá, že počet živnostníků osvobozených od uplatňování DPH vzroste zhruba o 11 procent, tedy o 105 tisíc osob. Ilustrační foto: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předpokládá, že počet živnostníků osvobozených od uplatňování DPH vzroste zhruba o 11 procent, tedy o 105 tisíc osob. Nové limity mají platit od 1. ledna příštího roku, ale už letos jsou stanovena přechodná ustanovení.

Například ti podnikatelé, jejichž obrat byl za dvanáct po sobě následujících kalendářních měsíců před prosincem 2022 v rozmezí od jednoho do dvou milionů korun, nemají povinnost podat přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty. Změna limitu pro přihlášení k DPH se tudíž týká již letošního roku.

Aktuálně tedy mohou nastat dvě situace:

1. Ještě nejste plátci DPH:

Momentálně platí, že podnikatel, který za předchozích 12 kalendářních měsíců překročí obrat jeden milion korun, je povinen do 15 dnů po měsíci, v němž obrat překročil, podat u finančního úřadu přihlášku k registraci k DPH. Od následujícího měsíce se pak stane plátcem.

To znamená, že osoby, které překročily obrat za předchozích dvanáct kalendářních měsíců, již takovou přihlášku k registraci podat musely, a tím pádem se již plátci DPH staly.

Jiná situace bude u podnikatelů, kteří obrat překročí až v listopadu 2022 nebo v prosinci 2022. V takovém případě nemá tento podnikatel povinnost podat přihlášku do 15. 12. 2022, resp. 15. 1. 2023, a plátcem se od ledna 2023, respektive února 2023 nestane.

Zákon zřejmě předpokládá, že podnikatelé budou z důvodu opatrnosti postupovat podle stávajícího platného zákona a přihlášku k registraci podají. V takovém případě mohou podle přechodných ustanovení do 15. 12. 2022, resp. do 16. 1. 2023 nebo do pěti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona, sdělit správci daně, zda mají úmysl stát se plátcem, či nikoliv.

2. Již jste plátci DPH:

V případě, že podnikatel už plátcem DPH je, může o zrušení plátcovství požádat. Způsob a lhůty se však budou odvíjet od data účinnosti zákona.

Pokud plátce v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících dni nabytí účinnosti zákona přesáhl obrat jednoho milionu korun, ale nepřesáhl obrat dvou milionů korun, může o zrušení registrace požádat do pěti dnů ode dne nabytí účinnosti zákona.

Přechodná ustanovení tak umožňují zrušit plátcovství k DPH bez ohledu na splnění dalších podmínek zákona o DPH, jako je např. trvání plátcovství po dobu jednoho roku nebo ukončení ekonomické činnosti subjektu.

V dalším období, tedy po nabytí účinnosti zákona, může plátce registraci k DPH zrušit, pokud nepřekročí obrat dvou milionů korun, a to v souladu s platným ustanovením zákona o DPH.

Osoby, které by se teprve měly registrovat k plátcovství k DPH z důvodu překročení limitu za měsíc listopad nebo prosinec 2022, mohou správci daně svůj úmysl písemně sdělit volnou formou s uvedením svých identifikačních údajů. V případě zrušení registrace plátců DPH bude nutno, aby tyto osoby podaly žádost o zrušení registrace na příslušném formuláři.

Autor je partner společnosti V4 Group
(Redakčně upraveno)

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB