bool(false)

Poničila vám bouřka, blesk nebo povodeň majetek? Přinášíme rady, jak postupovat při řešení škod

K létu patří proměnlivé počasí a jeho častým projevem jsou bouřky, blesky, prudké lijáky, krupobití, vítr a v krajních případech také záplavy a povodně. Ty často nečekaně způsobí škody na majetku a majitelé tak musí řešit nesnáze v podobě zatopeného sklepu, poškozené střechy, zničených oken či zásahu domu bleskem. Škody napáchané nevyzpytatelným počasím se mohou pohybovat v řádech desítek tisíc až po miliony korun.

„Škody, které může způsobit počasí, nejsou vůbec malé. Jejich průměrná výše se při povodních a záplavách pohybuje okolo 150 000 Kč. U krupobití hlásí lidé škody v průměrné výši až okolo 45 000 Kč a u vichřice zaznamenáváme průměrnou škodu okolo 29 000 Kč,“ komentuje Vanda Kýpeť, produktová manažerka Slavia pojišťovny. Jak v takových situacích postupovat?

V případě, že došlo vlivem počasí k poškození bytu, domu, chalupy či garáže, budou škody hrazeny z pojištění domácnosti a nemovitosti, pokud jej má daná osoba sjednané. „Standardně bývají v základním typu tohoto pojištění kryty škody způsobené vichřicí, přímým i nepřímým úderem blesku, požárem či krupobitím,“ vyjmenovává Vanda Kýpeť, produktová manažerka Slavia pojišťovny. Další možné škody mohou být pokryty sjednáním připojištění, které je vhodné například tehdy, pokud se majetek nachází v oblastech, v nichž dochází k povodním.

Poté, co dojde k poškození majetku, je v první řadě nutné neprodleně zkontaktovat pojišťovnu a informovat ji o způsobených škodách. Učinit tak lze prostřednictvím telefonu, e-mailem či přes internetový formulář dané pojišťovny a taktéž návštěvou příslušné pobočky. Uvést bychom měli, kdy ke škodě došlo, v jakém rozsahu je a na jakém majetku se stala. Připravené bychom měli mít vždy i číslo pojistné smlouvy a poskytnout musíme i naše identifikační údaje, tedy jméno, adresu a také číslo účtu, na které budeme chtít zaslat pojistné plnění.

Škodu je důležité co nejdříve fotograficky zdokumentovat, a to tak, aby bylo co nejvíce zřetelné, v jakém rozsahu se udála. Nápomocný bude seznam poškozených věcí. Připravit je třeba dále doprovodné doklady, jakými jsou účty a záruční listy prokazující vlastnictví poškozeného majetku. Všechny tyto podklady je třeba pojišťovně doložit. Následně je nutné počkat na příjezd likvidátora, který dle poskytnutých dokumentů a míry poškození majetku na místě vyhodnotí nárok na pojistné plnění a vyčíslí škodu. Zpravidla platí, že do příjezdů likvidátora by majitelé nemovitosti neměli následky řádění počasí odklízet, v některých případech je to však nezbytné. „Pokud na střechu pojištěného majetku například spadl strom a poškodil krytiny a nadále prší, je potřeba celou pojistnou událost nafotit a následně zajistit, aby do budovy dále nezatékalo.  V takovém případě se nemusí čekat na likvidátora, je ale nezbytné mít vše zdokumentované. Ideální je části poškozeného majetku odklidit a uschovat. Taktéž je dobré evidovat náklady, které při odklízení následků živelní pohromy vznikly,“ komentuje Vanda Kýpeť. S řešením vzniklé škody nám mohou bezplatně pomoci také asistenční služby. „Asistenční služby jsou v různé míře zahrnuty v pojištění, vždy záleží na konkrétním typu smlouvy. Poradí nám, jak správně postupovat, pomohou s odklizením škod či sháněním elektrikáře, plynaře, instalatéra nebo třeba zámečníka,“ doplňuje Vanda Kýpeť.

KDYŽ ŘÁDÍ POVODNĚ A ZÁPLAVY

Pokud náš majetek zasáhnou záplavy či povodně, je potřeba do řešení pojistné události zahrnout i další kroky. Kromě čísla pojistné smlouvy, identifikačních údajů, účtů a podrobné foto či videodokumentace je potřeba pořídit také seznam veškerých věcí, které voda poškodila či zcela odnesla, a to včetně takových drobností, jakými jsou knihy, kapesníky nebo příbory. Seznam by měl být pokud možno co nejobsáhlejší a vedle výčtu věcí by měl zahrnovat i odhad jejich stáří a hodnotu. Likvidátora bude dále zajímat do jaké výše sahala voda nebo jak velký byl v místě nános bahna. Vzhledem k povaze povodní a záplav nelze vždy čekat na příchod likvidátora. „Po záplavách a povodních je samozřejmě nezbytné začít s odklízením škod co nejdříve, a to především z bezpečnostních a hygienických důvodů. Potřeba je zkontrolovat a zajistit technický stav budovy, začít s odklizením uhynulých zvířat a zahájit proces vysušování, vyklízení a čištění. Vždy ale platí, že nejdříve je vše nutné fotograficky zdokumentovat pro potřeby pojišťovny,“ uvádí Vanda Kýpeť.

TIPY, JAK PŘEDCHÁZET ŠKODÁM NA MAJETKU ZPŮSOBENÝM POČASÍM

  • Zajistěte okna a dveře, aby průvan nezpůsobil jejich rozbití nebo rozbití jiných předmětů.
  • Upevněte nebo pečlivě uschovejte pohyblivé či volně položené předměty, ať už na balkonu či zahradě. Vlivem větru by mohlo dojít k jejich rozbití nebo způsobení jiné škody či újmy na zdraví.
  • Odjíždíte-li na dovolenou, zvažte uzavření vody, plynu a vypojení spotřebičů z elektrické sítě. Pokud chcete mít naprostou jistotu, vypněte taktéž jističe pro světelný a zásuvkový okruh.
  • Udržujte hromosvod ve funkčních stavu. Chrání totiž nejenom domácnost před úderem blesku a následným možným požárem, ale také chrání nás samotné před zásahem bleskového proudu. U běžných objektů by měla být hromosvodová soustava zkontrolována jednou za 5 let odborným, licencovaným pracovníkem.
  • Zvažte zřízení přepěťové ochrany. Chrání domácnost nejen proti výbojům blesku, ale obecně proti jakýmkoliv prudkým výkyvům napětí v elektrické síti.
  • Pokud doma nemáte zřízenou přepěťovou ochranu, vytáhněte pro jistotu kabely elektrických zařízení ze zásuvek. Přepětí v elektrické síti, které může úder blesku způsobit, může domácí spotřebiče a elektroniku poškodit či zcela zničit.

Sdílet:
{{ comments.toggle_text }}

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky [S] Tiskové zprávy

Dvouleté děti ve školkách? Obce pro ně nemají kapacitu

Novela školského zákona (561/2004 Sb.) z dílny předsedy školského výboru Poslanecké sněmovny Václava Klause ml. nalézá podporu obcí. Ty totiž v mnohých případech nemají kapacitu vhodnou pro umístění dvouletých dětí do mateřských školek. Novela nyní míří do výborů Poslanecké sněmovny.

Nejčtenější

Brigádníky nenaláká ani 150 korun na hodinu

Firmy už od konce dubna hledají brigádníky na nadcházející letní měsíce. Jenže zájem je malý, klesá. Lidé, kteří mají přece jen o brigády zájem, nedokáží zdaleka pokrýt všechna volná pracovní místa. Podle údajů …
Rolovat nahoru