Dodávky energií je možné reklamovat jako službu, ale moc si neslibujte.zdroj: www.pixabay.com

PORADNA: Dodávky energií je možné reklamovat jako službu, ale moc si neslibujte

S prvními mrazy nastávají i chmurné myšlenky na plynoměr nebo elektroměr točící se rychlostí výkonného větráku. Vyúčtování za spotřebovanou energii však může leckterou domácnost z nějakého důvodu zaskočit i z jiného důvodu. Když si zkrátka myslíte, že vám energetická společnost účtuje velké náklady. Nezbývá než reklamovat, ale chce to pevné nervy a zadek ocelový, jak praví klasik. A četná zkušenost napovídá, že ani tak není úspěch zaručen.

Dodávky elektřiny a plynu nepochybně reklamovat lze, protože se jedná o dodávky zboží. A navíc o dodávky regulované energetickým zákonem, vyhláškami a samozřejmě konkrétní smlouvou s energetickou společností. Tou byste měli při myšlenkách na reklamaci začít a prostudovat si v ní nejen tarify, ale i obchodní podmínky a hlavně postup při reklamaci, abyste dodrželi formu, obsah, termíny a zaměřili se na správného adresáta.

Tím průběh vyřízení reklamace sice urychlíte, ale je třeba mít na paměti, že nesouhlas s fakturovanou částku neznamená, že nemusíte zaplatit. Reklamace obvykle nemá odkladný účinek a nezaplatit znamená vystavit se hrozbě zahájení kolečka končícího soudem či exekucí.

Autor však z vlastní neblahé zkušenosti může potvrdit, že zaslat „předem“ peníze někomu jako jsou energetické společnosti, znamená prakticky se s nimi rozloučit. Řešil před časem vyúčtování po zesnulém příbuzném, který za dobu, kdy pobýval v nemocnici, vytvořil podle společnosti několikatisícový nedoplatek, přestože předchozí léta užívání bytu končila vždy přeplatkem. Evidentní a doložitelná záležitost, reklamace podaná předpisově a stejně na konci verdikt vzpírající se i zdravému rozumu – neuznáváme. A jste bez peněz, zato s hromadou negativních emocí.

Obecně platí, že dodavatel musí vaši reklamaci vyřídit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení a do dalších 15 je povinen vyrovnat rozdíl v platbách. Za každý den prodlení sice hrozí poměrně vysoké penále (600 Kč u elektřiny a 750 Kč u plynu), ale nepočítejte s tím, že by si společnosti tyto termíny neohlídaly.

Reklamaci můžete uplatnit jakýmkoliv způsobem – písemně, mailem a dokonce i telefonicky, protože zákaznickou linku dnes mají všechny větší společnosti. Doporučujeme však použít písemnou formu buď dodanou osobně do sídla firmy (s potvrzeným převzetím), nebo doporučeným dopisem. V pořadí následuje mail a telefonický hovor si necháváme až jako vyloženě nouzovou variantu. Jednak bývá jednání s ženami na těchto linkách zdlouhavé až traumatizující a navíc stejně budete muset své výhrady proti vyúčtování či předkládané spotřebě dokládat ještě jinde a jinak, protože prostřednictvím zákaznické linky nic nevyřešíte.

Písemná forma je vhodnější i z důvodu, že v rámci reklamace musíte uvést řadu skutečností a je lepší si je rozmyslet, utřídit a mít jistotu, že je vše popsáno správně a kompletně. A co má tedy reklamace obsahovat? Hned v úvodu je nutné uvést, že zasíláme reklamaci a čeho přesně se týká. Reklamovaný stav se pokusíme popsat stručně a věcně a snažíme se uvedené skutečnosti doložit fakty (stav měřidla, předchozí vyúčtování, údaje z reklamované faktury). Druhou část reklamace tvoří identifikační údaje odběratele, smlouvy, měřidel a reklamovaných faktur či vyúčtování.

Pokud energetická společnost nevyřídí reklamaci k vaší spokojenosti, je možnost se obrátit na Energetický regulační úřad, který je dozorovým orgánem v oblasti energetiky. Ale ani tam nepočítejte s tím, že by vaše argumenty posuzovali výrazně odlišně, a větší naději na úspěch máte vlastně jen v řídkých případech, kdy dodavatel nedodrží termíny či jinak formálně pochybí. Poslední nadějí je samozřejmě soud, ale za chladnou úvahu stojí, zda se vyplatí kvůli tisícové částky jít do soudního sporu.

Po získání nepříjemných zkušeností s odmítnutou reklamací je mnohem efektivnější uvažovat o změně dodavatele. I v této chvíli se vyplatí se nejdříve začíst do smlouvy, především do paragrafu o jejím trvání. Může jít nejčastěji o smlouvu na dobu určitou a pak je třeba počítat. Pokud termín není v dohledu (když už proběhl, smlouva se automaticky prodlužuje) a nechcete na něj čekat, obvykle ve smlouvě najdeme sankce za její předčasné vypovězení, které nám dobrou náladu nevytvoří. Smlouvu na dobu neurčitou je možné celkem jednoduše vypovědět s tříměsíční lhůtou, během níž se vás bude dodavatel patrně snažit přesvědčit, abyste si výpověď rozmysleli.

Vy však tímto čtvrtrokem především získáte prostor poohlédnout se po novém dodavateli, kterých je na trhu až přebytek a není problém si nějakého najít. Jenže pozor, jsou mezi nimi velké rozdíly. Na co si máte dát pozor, abyste si našli toho správného, nebo alespoň lepšího a změna tak měla smysl, vám poradíme za týden.

Jak postupovat při reklamaci energií?

  1. Dodávky energií jsou službou, kterou je možné reklamovat. Regulují je zákony, vyhlášky, ale před reklamací se vyplatí přečíst si smlouvu s energetickou společností.
  2. Reklamaci je nejlepší podat písemně, musí obsahovat popis reklamovaného stavu s relevantními a doložitelnými údaji. A rovněž identifikaci odběratele, smlouvy, inkriminovaných údajů a faktur.
  3. Společnost musí reklamaci vyřídit do 15 dní od podání reklamace a dalších 15 má na finanční vyrovnání. Pokud nejste spokojeni, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad, ale efektivnější je začít hledat nového dodavatele.
Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *