Konzumace alkoholu na pracovišti už neznamená automatickou výpověďzdroj: Pixabay.com

PORADNA: Konzumace alkoholu na pracovišti už neznamená automatickou výpověď

Alkohol na pracovišti? Průšvih a automaticky okamžité zrušení pracovního poměru. Jenže to platilo jen do nedávného výroku Nejvyššího soudu, který dal za pravdu odvolání zaměstnance, který se bránil vyhazovu poté, co dechové a krevní zkouška mu prokázaly požití alkoholu před začátkem směny. Soud navíc v rozsudku rozebral, kdy je možné v dané situaci rozvázat pracovní poměr pro závažné porušení povinností zaměstnance.

Co zákoník práce říká na to, když zaměstnanec přijde do práce nikoli střízlivý, nebo alkohol požil v pracovní době? Podle pracovní legislativy lze pracovní poměr zrušit ve dvou případech – při odsouzení zaměstnance pro určité trestné činy a při porušení přepisů vztahujících se k vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Pod druhý důvod lze nesporně zařadit konzumaci alkoholu na pracovišti, resp. alkohol v krvi zaměstnance. Jenže…

NEPROKAZATELNÝ ALKOHOL

Nejvyšší soud se v rozsudku, který vyvolal mezi zaměstnavateli značný rozruch, zabýval mj. otázkou, za jakých podmínek je prokázání alkoholu vůbec průkazné. Dotyčnému zaměstnanci naměřili při dechových zkouškách postupně 0,32 a 0,23 promile, při krevní zkoušce o pár hodin později 0,11 promile. On sám však tvrdil, že žádný alkohol nepožil.

Soudy všech stupňů, včetně Nejvyššího, konstatovaly, že v oboru soudního lékařství se hodnoty alkoholu v krvi považují do 0,2 g/kg za neprůkazné a do 0,3 g/kg za nevýznamné. Podle předloženého znaleckého posudku dokonce hodnota do 0,49 promile by neměla mít na výkon povolání vliv. Což je mj. v rozporu s legislativou i zavedenou praxí v silničním provozu a firmy či instituce zaměstnávající nejen řidiče, lékaře, učitele, hasiče, ale v podstatě všechny profese vyžadující jistou míru zodpovědnosti a soustředění jsou mírně řečeno na rozpacích.

HLEDEJTE POLEHČUJÍCÍ OKOLNOSTI

Ty jim zvyšuje i další zdůvodnění v rozsudku Nejvyššího soudu, které je do značné míry precedentní a v budoucnosti může vyvolat mnoho sporů mezi zaměstnavateli a hřešícími pracovníky.

Nyní je totiž třeba při zkoumání, zda požití alkoholu naplňuje znaky závažného porušení povinností, zohlednit mj. funkci zaměstnance, jeho dosavadní výsledky, dobu, situaci, intenzitu a způsob, jímž došlo k porušení předpisů. Dále míru škody, kterou zaměstnanec způsobil, a její důsledky. Čili vlastně celou řadu polehčujících okolností.

Nejvyšší soud své zkoumání uzavřel tvrzením, že požití alkoholu samo o sobě nemusí vždy znamenat porušení pracovních povinností takovým způsobem, aby nutně následovalo platné rozvázání pracovního poměru ve smyslu paragrafu 52 písm. g) Zákoníku práce.

VAROVÁNÍ PERSONALISTŮM

Zatímco nedávno jsme v naší Poradně nabídli několik výroků Nejvyššího soudu, který se přiklonil k okamžitému ukončení pracovního poměru i za prohřešky, které se v minulosti trestaly mírnějším způsobem (falšování docházky, krádež obědů z jídelny), alkohol na pracovišti byl zmíněným rozsudkem celkem překvapivě vzatý na milost.

Neznamená to sice, že nyní by se z kanceláří a dílen staly prostory, kde se běžně konzumuje alkohol, ale na druhou stranu je zmiňovaný verdikt Nejvyššího soudu a především jeho zdůvodnění varováním především personalistům. Je velmi pravděpodobné, že zaměstnanec, u něhož byl prokázán v pracovní době alkohol a dostal okamžitou výpověď, bude nyní mít u soudu mnohem větší šanci se svým odvoláním uspět.

Jak to je s konzumací alkoholu na pracovišti?

  1. Požívání alkoholu na pracovišti či prokázaný alkohol při zkoušce znamenají podle zákoníku práce porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem a zakládají důvod k okamžitému ukončení pracovního poměru.
  2. Podle výroku Nejvyššího soudu jsou však při současné spolehlivosti měřících metod hodnoty do 0,3 promile neprůkazné.
  3. Zda přestupek naplňuje podstatu závažného porušení povinností, musí se podle Nejvyššího soudu zkoumat nejen postavení zaměstnance ve firmě a jeho dosavadní výkony, ale i okolnosti, za nichž se prohřešek udál, včetně výše způsobené škody.

Dominik Hrbatý

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *