Na podání daně z nemovitosti je už jen několik dní

Poradna

Už jen něco přes týden, přesně do úterý 31. ledna, mají čas na podání daně z nemovitosti ti, kdo v roce 2016 získali do vlastnictví nemovitost. A nezáleží na tom, jestli ji koupili nebo dostali. Tato daň se jako jediná platí dopředu.

Výpočet daně z nemovitosti není jednoduchý. Foto: Archiv

Často se na ni zapomíná, protože se již několik let týká i majitelů nových bytů, pro něž to vzhledem k věku bývá první kontakt s touto povinností. Navíc od podání přiznání k dani je třeba myslet i na její zaplacení, byť s několikaměsíčním odstupem – termín platby je do konce května, přičemž výpočet této daně není právě jednoduchý.

Předmětem daně z nemovitých věcí jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby (tedy budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí) a jednotky (byty nebo nebytové prostory). Daňové přiznání pro rok 2017 podat a zaplatit daň z nemovitosti musí ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k prvnímu lednu 2017.

PODÁVÁ SE JEN JEDNOU

Je třeba zdůraznit, že podání daňového přiznání se týká pouze těch, kteří získali majetek v roce 2016, čili podáváte pouze jednou – poprvé. A bez ohledu na to, zda nemovitost vlastníte dál, protože v následujících letech už budete dostávat pouze složenku od finančního úřadu a bude se vás týkat jen květnový termín pro zaplacení.

Výjimka nastane v případě, pokud jste na nemovitosti „měnili skutečnosti, které ovlivňují vyměření daně“. Například jste přistavovali, koupí rozšířili pozemek nebo se vaše bývalé pole změnilo ve stavební parcely.

Naproti tomu se nemusíte k dani nově hlásit, když v obci dojde ke změně koeficientu, pomocí něhož se určuje výše daně z vašich nemovitostí. To za vás spočítá finanční úřad a tuto skutečnost zaregistrujete při nejbližší platbě.

Od placení daně z nemovitosti jsou ze zákona osvobozeny nemovitosti ve vlastnictví obcí, církví či škol. Fyzické osoby zákon osvobozuje od placení daně ze staveb (z pozemků nikoli) jen v případě velmi složité finanční situace.

Z ČEHO SE DAŇ NEPLATÍ? POZOR NA MÝTY!

Daň se od roku 2016 neplatí z rozestavěných staveb, ale jen těch dokončených nebo způsobilých k užívání, obce postižené živelní pohromou mohou nemovitosti osvobodit od daně na dobu pěti let a znovu nemusíte daňové přiznání podávat, pokud jste získali pozemek ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek, protože to je zohledněno v koeficientu při zdanění bytové jednotky.

Naproti tomu ještě přežívá mýtus, že od daně jsou osvobozeny novostavby (dříve až na 15 let) nebo zateplené stavby (5 let). Tato výjimka byla zrušena už v roce 2010. Přičemž povinnost podat daňové přiznání měli majitelé novostaveb už před rokem 2010, jen se v něm k osvobození od daně z nemovitosti přihlásili.

V případě, že noví majitelé jsou členy sdružení vlastníků bytových jednotek, určitě se vyplatí informovat, zda připravuje daňové přiznání správce nebo zůstává tato povinnost na vás, protože pro stát je zodpovědnou osobou (plátcem) ten, kdo je uveden v listu vlastnictví jako majitel.

POMŮŽE ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ

Platit je možné až do konce května, ale už v podání musíte daň vypočítat. Kdo s výpočtem nemá zkušenosti, vyplatí se mu použít elektronický formulář, který automaticky vyplní koeficienty. Velmi zjednodušeně lze výpočet daně z nemovitosti charakterizovat jako násobení výměry pozemků a staveb základním koeficientem (přidělený obci podle počtu obyvatel) a následně koeficientem, který si může stanovit samotná obec. Záleží také na tom, jestli nemovitost využíváte pro podnikání.

Daň z nemovitých věcí tvoří dvě dílčí daně: daň z pozemku a daň ze staveb a jednotek.

Příklady základní sazby: daně ze staveb a jednotek: u obytného domu 2 Kč/m², u budovy pro individuální a rodinnou rekreaci 6 Kč/m², u garáže vystavěné odděleně od obytných domů 8 Kč/m². Daně z pozemků: u zastavěných ploch a nádvoří 0,2 Kč/m², u stavebních pozemků 2 Kč/m².

Základní sazba daně se násobí koeficientem závislým na velikosti obce (od 1,0 v obcích do 1000 obyvatel až po 4,5 v Praze). Základní koeficient může obec vyhláškou o jednu kategorii zvýšit nebo o jednu až tři kategorie snížit. V Praze se koeficient může zvýšit až na 5.

Vedle základního koeficientu může každá obec stanovit pro všechny nemovitosti na svém území ještě místní koeficient. Ten může dosahovat jednoho až pěti bodů. Aktuální hodnoty koeficientů najdete ve vyhledavači finanční správy, na územním pracovišti finančního úřadu nebo na webu či vývěsce obce.

CO KDYŽ UDĚLÁTE CHYBU?

Může se samozřejmě stát, že si daň vypočítáte chybně. Zlaté pravidlo zní, že včas podaná a chybně vypočítaná daň je lepší, než otálení s podáním daně, když si s výpočtem nevíte rady. Jednak se vám obvykle daňový úřad ozve s opravným výpočtem a navíc se vyhnete pokutě, která vás čeká při podání daně o víc než 5 pracovních dní po 31. Lednu. Jen pozor na to, že nestačí onen pátý den formulář poslat, přiznání by v tento den už mělo být doručeno finančnímu úřadu.

Za delší prodlení naskakuje penále, konkrétně 0,05 procenta stanovené daně za každý den zpoždění, nanejvýš ale pět procent daně (maximálně tři sta tisíc korun). Pokuta se promíjí, když je nižší než dvě stě korun. Když daňové přiznání nepodáte vůbec, ani dodatečně, zaplatíte pokutu vypočtenou podle stejného vzorečku, sankce ale v tomhle případě má i dolní hranici: dělá minimálně pět set korun. S touto pokutou tedy najisto počítejte, když na daň zapomenete – a stejně si musíte daň dodatečně vypočítat a podání finančnímu úřadu dodat.

S PLACENÍM POSPÍCHAT NEMUSÍTE

S placením daně z nemovitých věcí za rok 2017 tedy nemusíte pospíchat zdaleka tolik jako s daňovým přiznáním. Zaplatit je třeba do konce května. Když vám vyjde daň vyšší než pět tisíc, můžete si platbu rozdělit na dvě části. První polovina je splatná do konce května, druhá do konce listopadu.

Také tady hrozí za zpoždění sankce. Úrok z prodlení, který v současné době činí 14,05 % p.a.,  se platí za pozdní zaplacení daně od prvního dne prodlení.  Ale vzhledem k tomu, že jde o úrok roční a daň se obvykle pohybuje v řádu stokorun, nejde o likvidační finanční trest.

Daňové přiznání se podává vždy místně příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu, v jehož územní působnosti se nemovitost nachází. Daň z nemovitostí spravuje celkem čtrnáct finančních úřadů v krajských městech a v hlavním městě Praze. Daň se za všechny nemovitosti v daném kraji hradí jednou společnou platbou. Pokud jste však v roce 2016 získali nemovitosti v různých krajích, musíte v každém z nich podat přiznání zvlášť.

Na co nezapomenout při placení daně z nemovitosti:

  1. Předmětem daně z nemovitosti jsou pozemky, stavby nebo byty zakoupené v roce 2016, jejichž majitelem jste k prvnímu lednu 2017.
  2. Daň se podává do 31. 1. 2017, toleruje se zpoždění pěti pracovních dní. Jinak hrozí sankce minimálně 500 Kč.
  3. Osvobození z daně se od roku 2010 netýká ani nově postavených nebo zateplených staveb či bytů.
  4. Daň si v podání musíte sami vypočítat, tvoří ji daň z pozemku a daň ze staveb a jednotek. Hodí se k tomu elektronické formuláře, jinak si koeficienty podle velikosti obcí, místní nebo týkající se různých druhů pozemků musíte vyhledat sami.
  5. Daňové přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož územní působnosti se nemovitost nachází. Pokud jste však v roce 2016 získali nemovitosti v různých krajích, musíte v každém z nich podat přiznání zvlášť.
  6. Daň z nemovitosti se platí do 31. 5. 2017.
Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Finance

Jak vidí brexit finanční trhy a investoři

Evropské akcie v pátek zakončily obchodování na nejvyšší cenové úrovni za uplynulých pět měsíců. Kromě naděje na zmírnění či smír v obchodní válce USA a Číny byl důvodem růstu evropských akcií také vývoj na …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Nejčastěji škodí voda. Češi podceňují pojištění svých domovů

Analýza
Podpisem pojistné smlouvy považujeme věc za uzavřenou na mnoho let. Tak vypadá klasický scénář spojený s pojištěním nemovitosti a domácnosti. Češi zapomínají své pojistné smlouvy pravidelně kontrolovat, čímž riskují, že pojistné částky po čase již nemusí stačit na krytí případných škod. Jak tedy správně pojistit svůj domov a kdy pojistnou smlouvu aktualizovat?

Investice s vůní benzínu

Kouzlu vozů z dob minulých podléhá stále více lidí, kteří shánějí hlavně socialistické veterány. V tom jim už rok …

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru