Vdovský důchod je roční almužna, o níž musíte žádat

Hodně smutná situace. Ztráta životního partnera je tíživá v mnoha směrech, v neposlední řadě i finanční, vždyť namísto dvou penzí zbyla při zhruba stejných nákladech jen jedna. Ale vždyť dostaneš vdovský důchod, zní častá útěcha. Řada lidí však netuší, že o tento druh sociální pomoci je třeba žádat, jak vysoká je a hlavně – že její vyplácení trvá rok, i když tuto dobu je možné prodloužit.  

Ilustrační foto: Pixabay

Nejdříve je třeba upřesnit, že nárok na vdovský či vdovecký (nadále jen vdovský) důchod nenastane kdykoli při úmrtí manžela či manželky. Nárok na dočasný tedy roční, důchod máme tehdy, pokud náš partner zemřel v době, kdy pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo mu v době úmrtí na ně vznikl nárok, zemřel následkem pracovního úrazu či měl nárok na předčasný důchod.

O vdovský důchod je třeba žádat. Žádost sepisuje s pozůstalým okresní správa sociálního zabezpečení a k žádosti je nutné předložit kromě dokladu totožnosti i úmrtní list zesnulé osoby a oddací list. Formality jsou složitější, pokud zemřelý partner dosud nepobíral důchod. Pak se totiž připojují i doklady, které jsou běžně potřebné k žádosti o starobní nebo invalidní důchod (výpis evidovaných zaměstnaneckých poměrů, doklady o studiu, vojenské službě apod.).

Může se stát, že vdovský důchod není přiznán, protože zesnulý byl sice v důchodovém věku, ale nebyl potřebnou dobu zaměstnán, resp. nezískal potřebnou dobu pojištění? Ano a je to dokonce častý důvod u dlouhodobě nezaměstnaných. Jediná situace, kdy doba pojištění nehraje roli, nastane, když se žádá po pozůstalostní penzi po člověku, který zemřel následkem pracovního úrazu.

Pro přiznání vdovského není důležitá doba, po kterou manželství trvalo. Rozhodující je, že existovalo v den úmrtí. Manželé dokonce nemusejí mít ani společné bydliště, jedinou podmínkou je trvající manželský poměr. Naproti tomu po druhovi či registrovaném partnerovi vdovský důchod nenáleží, i kdyby vztah trval desetiletí. Je to s podivem, když v jiných oblastech jsou prokázané dlouhodobé neformální či registrované vztahy považovány za plnohodnotné. Pozůstalostní důchod celkem pochopitelně nenáleží ani po rozvedeném manželovi nebo manželce.

A teď to nedůležitější – s jakou částkou se po dobu alespoň jednoho roku dá počítat? Častým omylem je, že se automaticky počítá s částkou, kterou jako penzi pobíral zesnulý. Nikoli, je o dost nižší a její výpočet je celkem jednoduchý. Je to polovina důchodu zesnulého partnera, od jehož plné výše jsme nejdříve odečetli 2440 Kč (základní výměra). U průměrných důchodů tedy půjde o zhruba dvě třetiny „očekávané“ částky.

Jenže pozor, to platí pouze v případě, kdy pozůstalý dosud nepobírá svůj starobní nebo invalidní důchod. Pokud ano, pak dochází k tzv. souběhu důchodů. V těchto případech náleží pozůstalému v plné výši vyšší důchod, zatímco od nižšího se odečte základní výměra (2440 Kč), ze zbytku (procentní výměra) se vypočte 50 % a z nich náleží pozůstalému polovina. Tedy např. starobní důchod ve výši 12 400 Kč se změní ve 2500 Kč vdovské penze. A k tomu nekrácený ten z důchodů manželů, který byl vyšší.

Slabou náplastí především pro seniory je, že na vdovský důchod nemá vliv druh výdělečné činnosti pozůstalého ani jeho výše. Také je o něj možné žádat s až pětiletou prodlevou.

Jak jsme již uvedli, pozůstalostní vylepšení rozpočtu trvá pouze jeden rok. Po jeho uplynutí se pozůstalostní důchod nadále vyplácí jen těm, kteří se starají o nezaopatřené dítě, pečují o rodiče závislé na pomoci druhé osoby ve stupni 2 až 4, ale především dosáhli zákonem stanoveného věku, což bývá nejčastější případ. To znamená věkové hranice o čtyři roky nižší, než je důchodový věk muže stejného data narození.

Po zániku nároku na pozůstalostní důchod může rovněž dojít k jeho obnově, pokud splnění některé ze zmíněných podmínek nastane do dvou roků po předchozím zániku nároku na vdovský či vdovecký důchod. Časté jsou případy, kdy v průběhu ročního důchodu pozůstalý ještě nedosáhl potřebné věkové hranice, ale pokud stanoveného věku pro trvalý důchod dosáhne do dvou let od konce dočasného důchodu, je možné požádat o „oživení“ důchodu.

V praxi se rovněž může stát, že skončí roční lhůta pro pobírání vdovského důchodu, ale během následujících dvou let začne pozůstalý pečovat o rodiče, který byl uznán závislým na pomoci druhé osoby. K obnově výplaty je opět potřeba požádat správu sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště.

A na závěr případ, kdy může dojít k ukončení vyplácení pozůstalostní penze ještě před uplynutím roční lhůty. Dojde k němu v den, kdy pozůstalý uzavře nové manželství a přestane být vdovou či vdovcem. Pak je nutné tuto skutečnost nahlásit do osmi dní na správu sociálního zabezpečení, jinak se novomanžel stává podvodníkem.

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 1
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
  1. ha harfie

    Kecy v kleci, vdovský důchod se vyplácí pouze rok , a to od kdy ? Uvádějte pravdivé informace, anebo se zeptejte na patřičných místech, tj, na ČSSZ Praha a neuvádějte lidi v omyl

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB