„Pornografie po vás nepožaduje, abyste s ní chodil do kina a drahých restaurací,“ říká sexuolog

Sexuální podvádění a nevěra nejsou vůbec výjimečné a častěji než v minulosti své potřeby uspokojujeme nerizikovým sledováním internetové pornografie. Koronavirová pandemie se prohnala českými ložnicemi a vytřídila zdravé vztahy od těch nefunkčních, ačkoli dost dobře a kvalitně se ve vztahu dá žít i bez sexu, říká v rozhovoru pro FAEI.cz sexuolog Petr Weiss.
„Pornografie má i řadu benefitů: Nelze u ní otěhotnět, ani se při jejím sledování nakazit sexuálně přenosnou infekcí, navíc se do pornografie ve srovnání s navazováním nových vztahů nemusí investovat čas nebo peníze,“ říká sexuolog Petr Weiss. Foto: Jindřich Nosek (NoJin) – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47786860

Proč už nevychází vámi publikovaná pravidelná studie sexuálního chování české populace?
Každých pět let jsme od roku 1993 prováděli reprezentativní výzkum sexuálního chování obyvatelstva České republiky. Poslední se zatím konal v roce 2013, na další jsme v roce 2018 již nesehnali financování. Nyní ale se ale připravujeme na rok 2023, kdy bychom opět rádi zjistili, jaké jsou v sexuálním chování u českého obyvatelstva trendy.

Mediální představa o tom, jak vypadá sexuální život Čechů, je velmi často zcestná. Zcela běžně se totiž uvádí, že klesá věk prvního pohlavního styku, což určitě není pravdou a ani to nepotvrzují dílčí výzkumy. Stále se věk prvního koitu pohybuje v průměru kolem 18 let u mužů i u žen.
Druhým příkladem může být tvrzení, že u nás stoupá promiskuita, ale opak je pravdou, počet sexuálních partnerů za poslední rok spíše klesá. Takže tvrdá data opravdu nepotvrzují, že by se sexuální chování Čechů a Češek stávalo více rizikovým.
Současně jsme u obyvatelstva sledovali i postoje k sexuálním otázkám a Češi z toho vycházejí jako velmi tolerantní národ. Naše postoje k pornografii, prostitucí, antikoncepci, interrupcím, předmanželským i mimomanželským stykům jsou ve srovnání s jinými státy, kde byly realizovány podobné průzkumy, jako jsou například Velká Británie, USA, Německo či Francie, velmi liberální.

Změnila pandemie covid-19 sexuální chování českého obyvatelstva? Narostla vaše klientela?
Klientela sexuologické ambulance se moc nezměnila, nicméně máme první údaje o sexuálním chování lidí během pandemie covid-19 a především během lockdownu. A zjišťujeme, že vztahy mezi lidmi byly vystaveny výjimečné výzvě.
Ty partnerské vztahy, které byly kvalitní už před lockdownem, se izolací a nutností trávit více času pospolu zlepšily, zatímco konfliktní vztahy, to znamená ty, které na sobě mohly a měly pracovat již předtím, se velmi často podstatným způsobem dál zhoršily.
Z hlediska sexu je to ale velmi individuální, zdá se však, že lidé žijící v kvalitních vztazích zvýšili svou sexuální aktivitu, u dysfunkčních párů ale sexuální aktivita poklesla.

Je sexualita znakem funkčního manželství? Existují přece i vztahy, které dost dobře fungují i bez sexu.
Ano, je mnoho manželství, která fungují bez sexu, zvláště v dlouhodobých vztazích se snížení frekvence milování v podstatě člověk nevyhne. Jednak z důvodu biologického stárnutí, ale i kvůli stereotypu a monotonii. Snížení frekvence pohlavního styku po delší době partnerství nebo manželství vůbec není vzácné a lidé spolu nakonec často žijí více jako kamarádi, než jako sexuální objekty.
Nezapomínejme na jednu věc – ještě před dvěma sty lety se lidé dožívali podstatně kratší doby dožití a nezřídka umírali v 50 či 60 letech či dříve, což znamená, že manželé spolu strávili třeba 20, 30 let. Dnes vůbec není výjimečné, že spolu mohou být i 50 nebo 60 let, a bylo by velmi naivní očekávat, že sexuální jiskra mezi nimi vydrží po celou tuto dlouhou dobu.

Nemůžu si pomoct, ale mám dojem, že v manželství by mělo nějaké to jiskření být pořád. Neumím si představit, že bych na to měl rezignovat.
Lidé to tak tradičně cítí, ale je prokázáno, že manželství, jež jsou založená pouze na sexu, se rozvádějí podstatně rychleji, než ty, v jejichž centru jsou společné hodnoty, zájmy, eventuálně politické názory.

Ačkoli naše kultura proklamuje, že normální je být monogamní, nechrání řadu tzv. bezsexuálních svazků vlastně nakonec praktikovaná nevěra?
Sexuální podvádění a nevěra nejsou vůbec výjimečné. Podle našich průzkumů byli nebo jsou nevěrní dva ze tří českých ženatých mužů a až 44 procent Češek uvádí, že byly někdy svým manželům nevěrné. Nicméně nevěra sama o sobě ještě zdaleka nemusí být zásadním ohrožením vztahu.

A není tak nízké číslo u žen dáno také tím, že oproti mužům mají tendenci podceňovat počty svých sexuálních partnerů? Netýká se to také nevěry?
Tato data jsou podobná v celém světě, i když musím říct, že u nás jsou jedny z nejvyšších. Obecně skutečně platí, že ženy mají tendenci podhodnocovat počty svých partnerů, zatímco muži naopak sumu svých partnerek přeceňovat.
Je to dáno i tím, že muž, který má hodně partnerek, je sociálně podstatně lépe hodnocen, než žena s úctyhodnou sbírkou sexuálních partnerů. Navíc víme, že ženy v těchto průzkumech mají tendenci uvádět jako své sexuální partnery jenom ty muže, s nimiž proběhla soulož, zatímco muži uvádějí často mezi svými sexuálními partnerkami i ty, se kterými měli pouze nekoitální styk.

Jaký vliv má dnes na lidi v manželstvích bez sexu rozmach internetu a technologií?
Výzkumy ukázaly, že zatímco využívání internetové pornografie k uspokojování svých potřeb se u mužů podstatným způsobem nezměnilo, tak u žen frekvence užívání internetové pornografie narostla. Na druhou stranu v posledních deseti letech pozorujeme, že stále více mužů dává přednost masturbaci při internetové pornografii před partnerskými sexuální styky.
Inu pornografie naplňuje mnohé mužské potřeby velmi dobře, například potřebu větší variability sexuálních partnerek nebo širší repertoár sexuálních technik, i když samozřejmě pouze na fantazijní úrovni.
Pornografie má navíc i řadu benefitů: Nelze u ní otěhotnět, ani se při jejím sledování nakazit sexuálně přenosnou infekcí, navíc se do pornografie ve srovnání s navazováním nových vztahů nemusí investovat čas nebo peníze.
Pornografie po vás nepožaduje, abyste s ní chodil do kina a do drahých restaurací. Ve srovnání s partnerským sexem preference porna ovšem platí pouze mimo období zamilovanosti. Ve chvíli, kdy se lidé zamilují, internetová pornografie je neláká a chtějí se skutečně milovat se svým milovaným a to kdykoliv a kdekoliv.

V poslední době se hodně otevřeně hovoří o tzv. polyamorii. Je to vůbec v sexuálním chování lidí novinka a má takový vztah s několika partnery šanci na dlouhodobě úspěšnou existenci?
Je to nový název pro něco, co tady vždy existovalo. I v minulosti byli lidé, kteří žili ve vztazích s více partnery, věděli to o sobě a souhlasili s tím. Někdy to opravdu může fungovat, ale tento styl života vyžaduje obrovskou dávku tolerance.
Nakonec to často dopadne tak, že se někteří dva účastníci polyamorního vztahu do sebe zamilují a komunitu opustí. Víme, že jedním z hlavních faktorů, který se podílí na utváření liberálního či konzervativního postoje v sexuální oblasti, je náboženské přesvědčení. A není tajemstvím, že Češi patří k nejvíce ateistickým národům světa.

Patříme také k nejtolerantnějším i ve vztahu k sexuálním menšinám? Velmi mnoho lidí dnes neskrývá bisexualitu.
Navzdory obecně přijatému názoru o čtyřprocentní menšině, je počet exkluzivně homosexuálně orientovaných jedinců v populaci dle výzkumů pouze dvouprocentní. Podstatně více se dnes lidé prohlašují za bisexuály. Mnozí sexuologové ale o existenci pravé bisexuality velmi vážně pochybují, sexuální chování je totiž ve skutečnosti velmi barevné. Existuje řada heterosexuálů, kteří mají homosexuální zkušenosti a mnoho homosexuálně orientovaných lidí se zase za svůj život pokusila i o heterosexuální styky, tedy se chovají bisexuálně.
To ale neznamená, že jejich orientace je taky bisexuální – musíme rozlišovat mezi chováním a orientací. A co se týče nových trendů, tak ano, stále více lidí se prohlašuje za neexkluzivně heterosexuální, což v sobě zahrnuje kromě homosexuální orientace také tzv. asexualitu, demisexualitu či pansexualitu.
To jsou relativně nové módně rozšířené pojmy, přičemž ze zkušenosti víme, že mladá generace těmto módním vlivům často podléhá. Ze sexuologického hlediska ale musíme striktně rozlišovat mezi tím, co je sexuální porucha, co je sexuální menšina, co je porucha pohlavní identity a co je pouze móda.

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 1
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB