Všichni diskutéři se zavazují dodržovat následující pravidla:

1. Do diskuse smí přispět každý čtenář www.faei.cz, který neporušil tato pravidla.

2. Smyslem diskuse je svobodné vyjadřování a výměna názorů při dodržení zákonů ČR.

3. Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena. Je možné uvádět odkazy na internetové stránky, které souvisí s danou diskusí, přímá propagace prodeje produktů není povolena.

4. Diskutér musí respektovat soukromí jiných osob.

5. Zapovězeno je použití jména konkrétní, zejména veřejně známé osoby v nicku nebo e-mailové adrese.

6. Rovněž není povoleno použít nick, jehož užíváním by mohlo dojít ze strany čtenáře k záměně s jiným, dříve zaregistrovaným nickem.

7. Redakce si vyhrazuje právo mazat příspěvky, které zjevně nesouvisejí s tématem diskuse či porušují tato pravidla diskutéra a je výjimečných případech i z jiných důvodů.

 

Share