Předběžné opatření slouží nejen k zajištění výživného

Poradna
Často čteme nebo slýcháme, že soud vydal předběžné opatření. Co to vlastně znamená? Název napovídá, že jde o rychlý a operativní krok, časově omezený a předcházející rozsudku, který sice nemá jeho razanci, ale dostatečnou vymahatelnost mu soudní autorita dodává. Hlavně se ale týká statisíců lidí kolem nás a není vůbec vyloučené, že pomůže i nám dostat se z nečekané šlamastyky.
Soudce má na posouzení nejvýše sedm dní, v případě domácího násilí však jen 48 hodin. Foto: Pixabay

Předběžné opatření slouží k tomu, aby byly předběžně, tj. prozatímně upraveny poměry účastníků, nebo je využito v případě, že je obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí.

Východisko z nouze

Tímto opatřením soud například řeší řadu problémů týkajících se upravení vztahů po rozvodu, výživného, přístup do společného bydliště či užívaní společného majetku, kdy se soudní spor vleče a tím se jedna ze stran dostává do nouze, nebo se ta druhá snaží účelově majetku zbavit. Časté jsou i spory vyplývající z názoru na platnost či vykonavatelnost smlouvy, kdy hrozí, že kvůli časové prodlevě jedna ze stran odejde nezaviněně poškozena.

Soud také může uložit složení částky nebo věci do úschovy, aby dotyčný nenakládal s věcmi ve svém vlastnictví nebo svými právy, něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. A to platí nejen pro účastníka sporu, ale pokud to lze spravedlivě žádat, tak pro jakoukoli osobu.

Soudní poplatek a jistina

Soud ve specifických případech může opatření vydat sám od sebe, obvykle se to však děje na návrh jednoho z účastníků sporu. Návrh se překládá soudu, který rozhoduje o samotné záležitosti, a navrhovatel musí návrh podpořit důkazy, že situace vyžaduje řešení tady a teď. Soudce má na posouzení nejvýše sedm dní, v případě domácího násilí však jen 48 hodin.

Návrh je třeba spojit se zaplacením soudního poplatku (1000 Kč) a se složením peněžní jistoty ve výši 10 000 Kč (ve sporech mezi podnikateli 50 000 Kč), opominutí je důvodem k odmítnutí návrhu.

Tato jistota slouží k zajištění nároku škody, která by vznikla nařízením předběžného opatření účastníku řízení nebo třetím osobám. Pokud taková skutečnost nenastane, kauce se vrací. Povinnost zaplatit poplatek a složit jistotu se však netýká návrhů ze sociální oblasti. Co musí návrh obsahovat, je přesně určeno, navíc je nutné připojit listiny, na něž se navrhovatel dovolává.

Předběžné, ale vykonatelné

Je však třeba znovu připomenout, že se jedná o rozhodnutí prozatímního charakteru a navrhovatel se vydáním předběžného opatření nemůže cítit jako vítěz, který se už domohl svých práv. O tom soud teprve rozhodne a nesmí při tom být ovlivněn tím, v jaké podobě předběžné opatření vydal. Proto se také opatření vydává obvykle na určitou dobu, má pouze prozatímní charakter. Proto při nařízení předběžného opatření ukládá soud navrhovateli, aby podal v té věci žalobu ve stanovené lhůtě, pakliže se tak do té doby nestalo.

Toto opatření je vykonatelné vyhlášením, případně doručením tomu, komu byla určena povinnost. Odvolání je možné podat do 15 dní k soudu druhého stupně. Pokud je přípustné a podané včas, pak opatření nenabývá právní moci až do rozhodnutí odvolacího soudu, je však vykonatelné. Obvykle se přihlíží ke konkrétním podmínkám, aby odklad nezmařil účel předběžného opatření.

Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Právo

Komentář k novele insolvenčního zákona

Poslanecká sněmovna včera odmítla pozměňovací návrhy k novele insolvenčního zákona, na kterých se usnesl Senát. Sněmovna tak potvrdila novelu insolvenčního zákona v podobě, na které se usnesla v říjnu minulého roku. …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Část domácností se řítí do finanční propasti

Hospodaření některých českých domácností je dlouhodobě jen těžko udržitelné. Ačkoli se majetková a finanční situace za poslední dvě dekády celkově zvedla, je tu i jeden hodně rizikový faktor: v porovnání s výší mezd …

Brzdou rozvoje hotelů je nedostatek prémiových nemovitostí

Analýza
Boom v hotelovém odvětví regionu střední a východní Evropy (CEE) pokračuje. Objem investic zde loni dosáhl 800 milionů eur. Oproti předloňskému roku jde však o mírný pokles. Hlavním důvodem je skutečnost, že setrvalý zájem investorů o hotely v hlavních městech regionu nelze uspokojit kvůli nedostatku prémiových nemovitostí na trhu.

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru