Při nákupu nemovitosti by lidé svěřili peníze do úschovy především notáři a advokátní kanceláři

Advokátní kancelář Taylor Wessing si nechala zpracovat průzkum, který se týkal nákupu nemovitosti a jeho celého procesu od výběru až po uhrazení kupní ceny. Ve svém výzkumu se advokátní kancelář snažila zjistit nejen, kde hledají oslovení nabídky na odkup, ale i jaké jsou důležité faktory při výběru nemovitosti.

Zajímavé bylo i zjištění, komu lidé důvěřují při uhrazení kupní ceny před vkladem do katastru nemovitostí a zda by byli vůbec ochotni uhradit cenu předem. Podstatné bylo i vyjádření, jaké poradenské služby by při jejím nákupu využili. Vzhledem k tomu, že z celkového počtu respondentů se jich téměř 35 % vyjádřilo, že o nákupu nemovitosti v současné době vážně či možná uvažují, může být zjištění advokátní kanceláře zajímavé nejen pro segment Real Estate.

Markéta Cvrčková, partnerka advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha a expertka v oblasti Real Estate k výzkumu dodává: “V průzkumu jsme kladli i takové otázky, které se týkali hledání nabídek. Téměř 94 % respondentů se vyjádřilo, že by se především pohybovalo v prostředí internetu. Významně je zastoupeno i doporučení známých a přátel, kde by hledalo pomoc téměř 85 % dotazovaných. Na dalších místech se umístily informace z inzerce v tisku a osobní návštěva realitních kanceláří. Pouze 31 % dotazovaných by objíždělo vysněnou lokalitu a hledali sami nějakou nemovitost. V otázce, kde byla i možnost jiného vyjádření, dávají lidé i velkou váhu lokálním letákům ve schránkách, výlohách i vývěskách. V odpovědích se objevuje i možnost přes právníka. Respondenti vidí i potenciál v informacích od místní samosprávy.”

Zajímavé byly i odpovědi na dotaz, zda by respondenti, pokud by vlastník trval na uhrazení kupní ceny před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, byli ochotni zaplatit cenu předem, případně ji svěřit někomu do úschovy.  Pouze 3 % dotazovaných by bylo ochotno uhradit cenu vlastníkovi předem. Jako nejdůvěryhodnější pro úschovu kupní ceny se jeví služby notáře, které by preferovalo téměř 44 % dotazovaných. Na druhém místě v jejich důvěře se umístily advokátní kanceláře, kterým by svěřilo obnos téměř 29 %. Jako další důvěryhodný subjekt pro oblast úschovy označili respondenti bankovní domy. A to ve 28 % odpovědí. A Cvrčková k tomu dodává: “Velmi nás těší, že patříme do top 3 organizací, kterým lidé důvěřují. Mohu potvrdit, že i v praxi se často setkáváme s touto žádostí, spolupracujeme v této oblasti i s některými realitními kancelářemi. Službu úschov však většinou poskytujeme právě v souvislosti s poradenstvím ve věci kupní smlouvy samotné, méně již úplně jako samostatnou službu.”

Problémy s úschovou u realitních kanceláří, které byly v poslední době medializovány, se pravděpodobně podepsaly na tom, že realitní kanceláře nepatří mezi ty subjekty, k nimž ve věci úschovy mají respondenti největší důvěru. A Cvrčková doplňuje: “V praxi se však poměrně často setkáváme i s tím, že klienti sice přijdou s žádostí o prověření návrhu kupní smlouvy, v zájmu úspory však ponechají úschovu na realitní kanceláři, které často tuto službu poskytují “v ceně”. Nebo v případě koupě nemovitosti od developera se do kupované nemovitosti natolik “zamilují”, že přes naše rady a identifikovaná právní rizika akceptují podmínky diktované prodávajícím. Zároveň v návaznosti na vývoj situace na trhu s hypotéčními úvěry, kdy se tyto, dle informací z poslední doby, stanou pro kupující méně dostupné, očekáváme možný pokles zájmu o tyto naše služby. Potvrzuje to i skutečnost, že naopak frekvence žádostí o poradenství při převodu nemovitostí v posledních měsících naopak bylo více než obvykle, kdy se kupující snažili stihnout ještě “staré” hypotéční podmínky. Je však možné, že v situaci, kdy kupující budou muset ze svých peněz hradit větší část kupní ceny, budou i opatrnější a žádosti o naši radu naopak budou využívat častěji.”

Sdílet:
{{ comments.toggle_text }}

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Další z rubriky Tiskové zprávy

Kuřáci ročně prokouří luxusní dovolenou all inclusive u moře

V Česku podle oficiálních čísel Státního zdravotního ústavu kouří alespoň příležitostně necelých 29 procent obyvatel starších 15 let. Kromě zdravotních problémů má tento zlozvyk velký dopad na rozpočet. Podle průzkumu* Broker Consulting 40 procent výše zmíněných českých kuřáků od 15 do 70 let vykouří měsíčně 20 a …

1. čtvrtletí 2018 pro ČSOB

Nárůst investic do odměňování zaměstnanců a zvyšující se počet klientů. Růst obchodních objemů a vynikající kvalita úvěrů.  Rozvoj služeb nejen v oblasti bankovních a pojišťovacích produktů.

Nejčtenější

„Investiční životní pojištění je hra pro střední třídu,“ říká respektovaný ekonom, profesor Jaroslav Vostatek

RozhovorTéma týdne
V poslední době se hodně mluví a píše o investičním životním pojištění. Požádali jsme proto o rozhovor jednoho z předních českých odborníků, profesora Jaroslava Vostatka. „Investiční životní pojištění není nic jiného, než investiční fond zabalený jako pojištění. To říkám svým studentům dlouhodobě. A kdyby se takové pojištění státu nelíbilo, tak je může zakázat,“ říká v rozhovoru, kterým dnes zahajujeme Téma …
Rolovat nahoru