„Na zateplení domů dáme letos dvě miliardy,“ říká šéf fondu životního prostředí Petr Valdman

O státní dotace na zateplování domů v rámci programu Nová zelená úsporám je pořád velký zájem. Nejen mezi majiteli rodinných domů, ale rovněž bytových domů v Praze. Ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Petr Valdman v rozhovoru pro Finanční a ekonomický institut (FAEI) říká, o jaké konkrétní příspěvky mají lidé největší zájem, ale i to, na co si nejvíce stěžují.

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí. Foto: SFŽP

Je zájem o dotace konstantní, nebo ve vlnách?
Novinkou pro poslední vyhlášené výzvy je princip „kontinuálních výzev“, kdy příjem žádostí pokračuje plynule bez velikých výkyvů a výrazných špiček, které byly dříve obvyklé v období zahájení nebo ukončení příjmu žádostí. Žadatelé mají díky tomu dostatek času na komunikaci s energetickými specialisty a projektanty a mohou si v tak klidu připravit kvalitní projekt a bez jakéhokoliv spěchu podat žádost. Tento princip se nám velice osvědčil, jelikož tak můžeme žadatelům nabídnout podstatně rychlejší administraci jejich žádostí než v minulosti.

O co konkrétně lidé nejvíce žádají? O celkové zateplení rodinného domu, nebo o něco jiného?
V případě rodinných domů je největší zájem o dotace na zateplení staveb v oblasti „komplexní renovace“, kdy žadatelé zateplují fasádu a střechu a provádějí výměnu oken a dveří. Druhou nejžádanější oblastí podpory je „dílčí renovace“, kdy žadatelé například mění okna a dveře a zateplují strop mezi obytnými místnostmi a nevytápěnou půdou.
V rámci instalace obnovitelných zdrojů tepla se program doplňuje s „kotlíkovými dotacemi“ z Operačního programu Životní prostředí, které si kladou za cíl snížit znečištění ovzduší pomocí výměny neekologických kotlů na tuhá paliva. Z toho důvodu žadatelé pro výměnu starého kotle volí zejména kotlíkové dotace a v rámci programu NZÚ žádají nejčastěji o dotaci na instalaci solárních termických systémů. Vzrůstá také zájem o dotaci na fotovoltaické systémy. Průměrná výše investiční dotace u rodinných domů se pohybuje okolo částky 174 tisíc korun.

A jak je tomu u zateplování bytových domů v Praze?
Nejčastěji se žádá o příspěvek na takzvané mělké komplexní renovace. Průměrná výše investiční dotace se u bytových domů pohybuje okolo částky 728 tisíc.

Kolik peněz jste už rozdělili, kolik ještě zbývá?
Očekáváme, že letos z programu přerozdělíme na dotacích pro rodinné i bytové domy zhruba dvě miliardy korun.

Jak dlouho bude program ještě trvat? Je možné, že se na někoho nedostane?
Příjem žádostí bude probíhat kontinuálně až do konce roku 2021, kdy skončí současná podoba programu. Prostředky budou postupně přibývat s uskutečněnými prodeji emisních povolenek, z jejichž výnosů je Nová zelená úsporám financována. Proto se žadatelé nemusí obávat, že by se na ně nedostalo.

Na jak vysokou částku mohou zájemci dosáhnout?
Obecně platí, že čím více energie žadatel ušetří, tím větší získá dotaci. Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti A (zateplení) nebo v kombinaci více opatření z oblasti A a C (zateplení a efektivní využití zdrojů energie) omezena pro bytové domy na maximálně 30 procent doložených způsobilých výdajů. U samostatného opatření z oblasti C (efektivní využití zdrojů energie) je celková výše podpory na jednu žádost omezena na maximálně 25 procent výdajů. A vlastnící rodinných domů mohou získat zpět až 50 procent.

Přispíváte i na samotný projekt? Kolik? 
Ano, žadatelé mohou žádat o dotaci i na projektovou přípravu. V případě rodinných domů se příspěvek odvíjí od typu energeticky úsporného opatření. Pohybuje se v rozmezí od pěti do 35 tisíc korun. V případě bytových domů je možné získat příspěvek ve výši 40 000 korun na projekt zateplení objektu. Pokud je obsahem projektu jen výměna či instalace nových zdrojů energie, je poskytován příspěvek ve výši 15 tisíc korun.

Jak dlouho obvykle trvá doba od podání žádosti o dotaci po vyplacení příslušné sumy?
Perfektně zpracované žádosti podané na již realizované projekty jsou propláceny do devíti týdnů od jejich podání. U žádostí, kde žadatelé uskutečňují opatření až po jejich schválení, Státní fond životního prostředí garantuje proplacení dotace do šesti týdnů od doložení realizace.

Na co si lidé při získávání dotací nejvíce stěžují? Čím si to vysvětlujete?
Někteří žadatelé si stěžují, že podmínky programu jsou příliš složité a v podstatě nejsou schopni si sami žádost o dotaci vyřídit a musí si najímat různé zprostředkovatelské firmy. Podání žádosti přitom není nikterak složité. Způsob podání a administrace žádostí jsme se snažili nastavit tak, abychom vycházeli vstříc i požadavkům žadatelů a vyřízení žádosti jim co nejvíce usnadnili.
Pro žadatele jsme na webových stránkách zelenausporam.cz připravili přehledný souhrn potřebných informací k podání žádosti i k její následné administraci. Pokud mají žadatelé jakékoliv nejasnosti, mohou využít konzultací pracovníků našeho fondu, kteří jsou k dispozici na všech krajských pracovištích v pondělí a ve středu od devíti ráno do pěti odpoledne a v pátek dopoledne.

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB