Sedm způsobů, jak se bránit chaosu na trzích

Analýza
Koncem loňského roku dosáhl akciový trh svého vrcholu, nyní však došlo k prudkému obratu směrem dolů. Nejenže se na něm negativně podepisuje rostoucí inflace a bezprostředně hrozící navyšování úrokových sazeb, teď ještě došlo k rozpoutání konfliktu.
Pokud si myslíte, že může dojít k ještě výraznějšímu propadu vašich investic, je důležité nepropadat panice a začít něco dělat. Ilustrační foto: Depositphotos.com

Dlouhodobé důsledky zatím nejsou jasné, ale dopady na ceny energií jsou patrné již dnes. Konflikt navíc samozřejmě nijak nepřispívá k celkové geopolitické stabilitě. Každopádně vede k nejistotě a to je něco, co investoři nemají rádi.

Právě tato nejistota pak způsobuje výrazné fluktuace cen. Základem úspěchu je diverzifikace, ale co dělat dál? To samozřejmě zcela závisí na vaší vizi. Pokud si myslíte, že je současný propad jen dočasný a dělá se kolem něj zbytečný povyk, nemusíte dělat nic. Pokud si ale myslíte, že může dojít k ještě výraznějšímu propadu, je důležité začít něco dělat. A právě tento článek nabízí celou řadu možností.

Netřeba zdůrazňovat, že byste se k níže uvedeným možnostem měli uchýlit pouze tehdy, pokud věříte, že se akcie, index, či odvětví (časem) zmátoří. Pokud jste ale přesvědčeni, že se daný akciový titul propadne a v nadcházejících letech zůstane na nižší úrovni, měli byste bez milosti prodávat. Tyto strategie jsou navíc vhodné pouze pro pokročilé investory, kteří dobře chápou, jak fungují opce.

PSALI JSME:
Jak investovat a řídit své finance v době vysoké inflace a války v Evropě?

Strategie č. 1: Peníze vládnou

Podívejte se na své celkové portfolio s dostatečným nadhledem a zapomeňte na původní nákupní cenu. Zaměřte se hlavně na celkovou čistou hodnotu, protože právě celkovou hodnotou kapitálu je třeba se řídit.

A uvědomte si, že prodej konkrétního akciového titulu nebude mít na váš celkový kapitál žádný vliv, s výjimkou transakčních nákladů. Svůj celkový kapitál můžete vnímat jako souhrn svého portfolia na nejvyšší úrovni agregace. S tímto přístupem se povznesete nad úroveň jednotlivých aktiv, která právě držíte, a to vám může pomoci provést potřebné změny.

Podívejte se na své portfolio takto: Kdybyste měli jeho současnou hodnotu v hotovosti a tu se chystali investovat, vypadalo by vaše portfolio právě takhle? Pokud jste zcela spokojení, není potřeba nic podnikat. Pokud ne, proveďte takové změny, abyste byli spokojenější. A nejjednodušším způsobem je vyměnit držené akcie za peníze. Chcete raději snížit riziko svého portfolia o 50 procent? Omezte svou pozici na polovinu.

PSALI JSME:
Ruské akcie kvůli invazi ztratily 98 % tržní hodnoty

Strategie č. 2:  Nakoupit místo akcií dlouhodobé call opce

Jaká je výhoda této strategie? Jistě, když si kupujete call opci, musíte zaplatit prémii. Ale to je zároveň vaše nevyšší možná ztráta. Pokud si koupíte akcii za 15 eur, můžete přijít o 15 eur. Nebo se můžete rozhodnout koupit dlouhodobou call opci, která je „v penězích“.

Například dvouletá call opce s realizační cenou 12 eur (v následujících dvou letech máte právo koupit si dané akcie za 12 eur, pozn. aut.) vás bude stát (v závislosti na volatilitě) čtyři euro. Tato částka představuje vaši maximální ztrátu.

Pokud vlastníte akcie, které se propadnou z 15 eur na 7,50, přijdete o 7,50 euro. Níž půjde samozřejmě i hodnota zakoupené call opce a možná už bude jen 1,25 eur. Utrpíte ztrátu, ale ta bude mnohem menší než 7,50 eur, o které byste přišli, kdybyste měli v držení přímo akcie. A pokud se cena akciového titulu zvýší, vy na tom díky dlouhodobé call opci vyděláte.

PSALI JSME:
Studená válka 2.0? Co konflikt na Ukrajině znamená pro investory

Strategie č. 3: Prodat část akcií a vypsat put opce

Představte si, že vlastníte 1000 akcií, které teď mají hodnotu 20 eur. Dané společnosti sice důvěřujete, ale zároveň si uvědomujete, že když se propadá celý trh, klesá i hodnota vašich akcií. A na obzoru vidíte temná mračna, která se stahují nad celým trhem.

Teď můžete zkusit prodat polovinu svých akcií a zároveň vypsat pět put opcí (prodat 5 put opcí) pod současnou cenou akcií. Pokud půjdou vaše akcie nahoru, tak na těch 500 akciích, které vám stále patří, vyděláte. Navíc můžete za zisk považovat i získanou opční prémii, protože bezcenné opce propadnou.

Takže když trh znovu posílí, vy na tom vyděláte. Pokud ale budou akcie dál klesat, budete je muset nakoupit za realizační cenu put opce, kterou jste prodali. To ovšem znamená, že prodané akcie koupíte zpátky za cenu menší, než byla jejich původní prodejní cena. Díky tomu vás tedy propad ceny zasáhne jenom částečně.

PSALI JSME:
Divoká jízda a vyšší sazby. Budou pro investory budíčkem do reality?

Strategie č. 4: Vypsat call opce na akcie ze svého portfolia

Když vypíšete call opci, zavazujete se prodat. Tuto taktiku mnozí investoři nemají rádi, protože mají pocit, že omezuje jejich růstový potenciál. Otázkou je, zda je tomu tak doopravdy. Předpokládejme, že se akciový titul obchoduje za 10 eur a call opce s realizační cenou 11 eur je nabízena za jedno euro.

Pokud vypíšete takovou call opci (jeden call na 100 akcií, které máte), vytvořili jste si rezervu jedno euro na pokles tohoto akciového titulu. Pokud tyto akcie klesnou o 50 procent, nezachrání vás to, ale je to pořád lepší než nic. A pokud začne akciový titul stoupat, můžete udělat jednu za dvou věcí. První možností je nedělat nic a prodat akcie za 11 eur (v podstatě za 12, protože jste již dostali opční prémii 1 euro).

Pokud ale své akcie prodávat nechcete, můžete vypsanou call opci tzv. přerolovat na vyšší realizační cenu. To se dělá ve chvíli, kdy je vypsaná call opce takzvaně „na penězích“. Pokud například cena stoupla na 10,95 eur, je čas vypsanou call opci přerolovat.

PSALI JSME:
Analytici: Tržní dopady ruské invaze na Ukrajinu

Důvod, proč to udělat, když je call opce „na penězích“, je ten, že to v danou chvíli můžete udělat s kladným zůstatkem. Díky přerolování ve chvíli, kdy se akciový titul obchoduje kolem realizační ceny, platíte za zpětný odkup call opce méně, než dostanete za call opci, kterou prodáte. Pokud to odpovídá vaší vizi, můžete toto rolování provádět opakovaně.

Strategie č. 5: Chránit své akcie nákupem put opcí

Spousta investorů ví, jak fungují put opce. Nákupem put opce získáváte právo prodat své akcie za realizační cenu až do doby, kdy taková opce vyprší. Zároveň ale mnoho investorů považuje put opce za příliš drahé.

Put opce na penězích může klidně stát 8-10 procent (hodnoty podkladového aktiva) a v prostředí s vysokou volatilitou může být toto procento ještě vyšší. Takže nákupem put opcí můžete své akcie chránit, ale je to nákladné řešení. O něco levnější možností je nakoupit místo jednotlivých put opcí tzv. put spread. Je to menší investice, ale i nabízená ochrana je omezenější. Jedním ze způsobů, jak vysokou cenu ochrany řešit, je kombinace strategií č. 4 a 5: tzv. collar opce.

PSALI JSME:
Dění kolem Ukrajiny odstartovalo paniku na trzích

Strategie č. 6: Chránit své investice do akcií pomocí collar opce

V rámci této strategie vypíšete takzvanou call opci mimo peníze (Out Of The Money) a z výdělku koupíte put opci. To znamená, že se (prostřednictvím vypsané call opce) zavazujete prodat za vyšší cenu, ale zároveň máte právo prodat akcie za realizační cenu (zakoupené) put opce. Omezíte tím svůj potenciál v případě růstu, ale zároveň omezíte i riziko spojené s poklesem. Tato strategie je vhodná pro investory, kteří chtějí limitovat svá rizika.

Strategie č. 7: Vypsat call opce i put opce

Jde o kombinaci strategií č. 3 a 4. Předpokládejme, že na počátku máte dlouhou pozici 1000 akcií bez jakýchkoli opcí. Vy teď můžete prodat 500 akcií (polovinu svojí pozice), zároveň vypsat pět putů s nižší realizační cenou a prodat pět callů s vyšší realizační cenou.

Opční prémie, kterou získáte za své call a put opce, představuje polštář, který vám vykompenzuje mírný pokles ceny akcií. Ale i tady platí, že pokud máte pocit, že vaše akcie nebudou dlouhodobě stoupat, a naopak se bojíte, že může jít jejich cena do vývrtky, prostě je všechny prodejte.

PSALI JSME:
Když se investice propadne o čtvrtinu? Hlavně zachovat klid

Pokud využijete tuto strategii, je vaše pozice následující: Dlouhá pozice odpovídající polovině akcií, které jste vlastnili původně, závazek nakoupit za cenu nižší, než je ta aktuální, a závazek prodat za cenu vyšší, než je aktuální cena akcií.

Pokud se akcie propadnou, budete muset nakoupit 500 akcí za cenu podstatně nižší, než jste je prodali. A pokud půjdou akcie nahoru, buď vypsanou call opci přerolujete, jak je zmíněno ve strategii č. 4, nebo své akcie prodáte za realizační cenu prodané call opce.

Uvědomte si, na co stačíte (zvlášť když vypisujete nekryté put opce)

Pokud se rozhodnete pro strategii prodeje nekrytých put opcí, abyste získali prémii, ale ve skutečnosti nemáte v úmyslu příslušné akcie koupit, držte se v takové hloubce, kde ještě stačíte. Až příliš často se investoři soustředí jen na maržové závazky, které s sebou vypisování opcí nese.

PSALI JSME:
Psychologie investování. Jaké chyby investoři dělají nejčastěji?

Zapomínají ale zohlednit skutečná rizika. Pokud je akcie za deset eur, může být maržový závazek nekryté krátké put opce 150 eur. Což může vést k tomu, že jich investoři prodají příliš mnoho, protože si mohou potřebnou marži bez problémů dovolit.

Dokud jsou akcie stabilní, nebo dokonce stoupají, není třeba si dělat vrásky. Ale když se začne akciový trh propadat, může vám taková strategie způsobit značné problémy. Teprve ve chvíli, kdy trh opravdu zamíří ke dnu, ukazuje se jasně rozsah skutečné expozice. Takže se držte v mezích odpovídajících velikosti vašeho kapitálu, zejména pokud vypisujete put opce. Nedívejte se jenom na marži, ale uvědomte si i svou expozici v podkladových aktivech.

Stručně řečeno, opce nabízejí dostatečné příležitosti ke konsolidaci zisků. Než se však rozhodnete pro některou z výše uvedených strategií, ujistěte se, že jste ji plně pochopili. Chcete-li se o opcích dozvědět víc, přečtěte si třeba tento článek.

Autor je lektor SaxoBank Academy
(Redakčně upraveno)

PSALI JSME:
Diverzifikace portfolia by měla být základním pravidlem každého investora

Zavřít reklamu ×

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Investice

Akciové trhy: Růst třetí den ze čtyř

Podobně jako ve středu, otevřela pražská burza ve čtvrtek silnější a během dne dále rostla. Index PX posílil o 1,18 procenta (1 336,74 bodu). Obrázek obchodování ve čtvrtek byl velmi podobný tomu ve středu. …

Cena za extrémní volatilitu na trhu s dluhopisy

Skutečně zajímavé dění na trhu se v posledních měsících odehrávalo v jiných třídách aktiv než v akciích – bitcoin prudce rostl a komodity klesaly. Výjimkou nebyly ani dluhopisy, které po historicky špatném roce 2022 …

Nejčtenější

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB