Slíbená odměna není jen plácnutím do vody

Poradna
Sliby chyby. Snad každý se setkal s tím, že když mělo dojít ke splacení slíbené odměny, tak sponzor začal couvat. V pohádkách se panovník cukal dát půlku království a princeznu, když uchazeč kádrově nevyhovoval. A po letošní zimní olympiádě si i náš olympijský výbor dával načas s vyplacením slíbených bonusů.
Příslib lze odvolat v okamžiku, kdy je jasné, že jeho podmínky už nikdo splnit nemůže. To např. v případě, kdy se zatoulaný a hledaný domácí miláček sám vrátí domů. Foto: Pixabay

Zkrátka, počítá se až to, co je doma. A přitom veřejné vyhlášení odměny, ať jde o furiantské gesto v hospodě, hledání mazlíčka na vratech stodoly nebo zesílené volání o pomoc v médiích, má charakter právně závazného aktu, který i nový občanský zákoník (NOZ) v §§ 2884 až 2886 zná jako tzv. příslib odměny.

Co, jak a za kolik

Zůstaneme-li ještě u paragrafů NOZ, pak můžeme citovat, že: „Příslib odměny za nějaký výkon učiněný vůči osobě blíže neurčené zavazuje přislibujícího tehdy, byl-li příslib veřejně vyhlášen.“

Aby se tedy nabídka finanční odměny za nějakou službu stala skutečně veřejným příslibem, musí obsahovat především projev vůle přislibujícího, že poskytne plnění (zaplatí odměnu), za co a za jakých podmínek.

Příslib musí být vyhlášen veřejně, i když, už vzhledem ke svému charakteru, může být určen jen vymezenému okruhu lidí (v konkrétní firmě, městě). Naproti tomu zákon neurčuje jeho formu, v případě ústní však mohou přijít ke slovu i svědci.

Závazný i odvolatelný

Veřejný příslib odměny je závazný od jeho vyhlášení, ale protože k němu může docházet pod vlivem velkých emocí, je také odvolatelný. K odvolání by však mělo dojít stejnou formou, v jaké došlo ke slibu, anebo účinnější. V každém případě však před tím, než dojde k požadovanému plnění.

Může dojít k situaci, že se odvolání příslibu dostane do časové kolize s plněním, takže se ten, kdo podmínky splnil, o odvolání prokazatelně nedozvěděl. Pak mu nárok na plnění zůstává.

Příslib lze také odvolat v okamžiku, kdy je jasné, že jeho podmínky už nikdo splnit nemůže. To např. v případě, kdy se zatoulaný a hledaný domácí miláček sám vrátí domů. Pokud se však jedná o vyšší finanční odměnu, je na místě formálně příslib odvolat v každém případě.

Potvrdit si plnění

Důležitou fází je tzv. vyhodnocení veřejného příslibu, v jehož rámci by si měly obě strany ujasnit, zda podmínky plnění byly splněny a „dodavateli“ náleží slíbená odměna. Tedy například, zda nalezený a předaný pes je skutečně ten hledaný, nebo že zadaný mimořádný pracovní úkol lze považovat za zdárně splněný. Tímto aktem jsou však chráněny obě strany, tedy i přislibovatel pro případ, že by po něm někdo chtěl peníze neoprávněně.

Odměny (nebo ochrany před neoprávněným požadavkem) je možné se domáhat soudně. Časté jsou dotazy stěžovatelů na porušení slovně vyhlášených příslibů odměn např. za splnění pracovních úkolů. Složité je v tomto případě především dokazování, protože svědky jsou si navzájem ti, kteří jsou na úspěšném výsledku přímo zainteresování. Platí proto obecně, že je dáno jen to, co je psáno.

A poslední poznámka patří těm, kteří nějakou vyšší odměnu úspěšně dosáhli. I když jim to může připadat nespravedlivé, tento příjem podléhá zdanění, což může dokonce vést až k povinnosti podat Přiznání k dani z příjmu z fyzických osob za příslušný rok.

Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Finance

Češi mají dražší hypotéky než většina Evropanů

Mnozí Češi si dlouhodobě stěžují, že čelí vyšším cenám potravin nebo že se na nich nadprůměrně dobře pakují telefonní operátoři. Alespoň tedy ve srovnání zejména se západními zeměmi Evropské unie. V současnosti lze …

Nejčtenější

Pronajala si chalupu. A s ní i nevraživého souseda

Pronajmout si chalupu na dovolenou je běžná věc. Člověk čeká, že když zaplatí deset patnáct tisíc za měsíc, a v sezóně na žádaném místě za týden třeba i dvojnásobek, tak vše bude v pohodě. Jenže v takové chaloupce …

Pálenka z garáže je svátost, ale ilegální

Česko doslova přetéká ovocem. Zahrádkáři se radují, že bude hodně pálenky. A někteří si ji dělají doma ve sklepě nebo v garáži. Bývá to svátost a chlouba, ale kromě potenciálních zdravotních rizik jde především o …
Rolovat nahoru