Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete svůj výslovný souhlas společnosti Fakta, vydavatelství a nakladatelství, s.r.o. (Správce), aby zpracovávala Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu). Vaše údaje bude Správce zpracovávat za účelem zasílání newsletteru či jiného informačního materiálu.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu, po kterou bude Správce provozovat dané webové stránky a vydávat newsletter či jiný informační materiál, k jehož odběru se přihlašujete. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje nebudou Správce předány jiné osobě.

Vaše práva:

Právo vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci,

právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,

právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,

právo získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě,

právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,

právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Údaje o Správci:

Fakta, vydavatelství a nakladatelství, s.r.o., se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00, Praha 4, IČ: 19387938, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, složka 385836. Kontaktní údaje: [email protected]

Poslední aktualizace: 21. 05. 2024

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB