Studie bankovního sektoru ve střední a východní Evropě 2018: růst ekonomiky a nové příležitosti

Hospodářské prostředí, ve kterém působí banky v regionu střední a východní Evropy (CEE), by mělo i nadále zůstat příznivé. Ekonomický růst v minulém roce byl pro většinu zemí regionu nejlepší od roku 2010.  Očekáváme, že růst HDP zůstane ve většině zemí solidní a bude oscilovat kolem 3 %, a to i přes mírné zpomalení v letech 2018 a 2019.

Růst úvěrů ve většině zemí

I přes to, že se růst úvěrů pravděpodobně zpomalí v zemích, které za poslední dva roky zaznamenaly nejvyšší tempo jeho zvyšování, očekává se zlepšení v těch zemích, které doposud zaostávaly. Zrychlení očekáváme především v Maďarsku, Slovinsku a Srbsku. Mírné zpomalení růstu úvěrů očekáváme v České republice, na Slovensku, v Rumunsku a Turecku. V ostatních zemích by měl růst zůstat na aktuálních úrovních.

Problémové úvěry: proaktivní opatření a efektivnější návratnost pohledávek zlepšují bilanci aktiv a odstraňují rizika v rozvahách

Snížení poměru problémových úvěrů patřilo v posledních třech letech mezi nejvýznamnější témata v regionu. Očekává se, že tento poměr bude nadále klesat. Zlepšení nastalo z velké části díky prodeji problémových úvěrů, lepší návratnosti pohledávek a ekonomickému zotavování především v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku a Slovinsku. Tyto faktory budou i nadále hrát významnou roli. Na nový příliv úvěrů se přitom budou vztahovat omezení ve formě lepších postupů řízení rizika.

Ziskovost zůstane na současné úrovni a překoná západoevropské banky

Zisk před zdaněním zůstane s největší pravděpodobností na současných úrovních, které jsou podstatně vyšší než u západoevropských finančních institucí (1,3 % vs. 0,4 %). Vzhledem ke stále relativně nízkým úrokovým sazbám zůstane středobodem zájmu pro banky kontrola nákladů a zaměření se na kvalitu aktiv.

Evropské fondy budou i nadále představovat příležitost pro bankovní obchody

Tok prostředků z fondů Evropské unie do regionu střední a východní Evropy bude i v následujících letech významný (v průměru mezi 1,5 % a 3 % HDP za rok). Stále tak bude představovat stimul pro hospodářskou aktivitu. Zároveň bude přibývat příležitostí na podporu přístupu firem k dotacím a finančním nástrojům prostřednictvím specializovaných bankovních produktů a služeb.

Růst prostřednictvím digitalizace

Země regionu střední a východní Evropy představují ideální prostředí pro prosazování digitalizace v bankovnictví, především díky relativně vysoké míře celkové digitalizace.

Multikanálový klientský přístup, využívající všechny možnosti interakce s klientem, zvyšuje produktivitu, zlepšuje služby zákazníkům a zároveň snižuje náklady. Digitalizace procesů vylepšuje zákaznickou zkušenost, zvyšuje kvalitu poradenských služeb i prodej na dálku. Navíc dochází k rozšíření počtu produktů, které jsou dostupné prostřednictvím digitálních platforem, i zvyšování počtu kontaktů s klienty.

Využití pokročilých analytických nástrojů zabezpečuje plnění potřeb zákazníků a pomáhá předvídat změny pro celý průmysl v současnosti i v budoucnu.

Příležitosti v oblasti správy majetku

Čisté finanční bohatství domácností se v daném regionu od roku 2006 zdvojnásobilo. Privátní bankovnictví tak bude hrát stále důležitější roli díky pokračujícímu ekonomickému růstu i proto, že stále existuje významný rozdíl v bohatství domácností oproti vyspělejším ekonomikám. Vzniknou příležitosti v oblasti poradenství, nabídky diverzifikovaných produktů, zvýší se objem majetku ve správě a vznikne prostor pro nabídku sofistikovanějších produktů.

Další oblasti, které je potřeba vzít v úvahu

Jakýkoli výhled musí zohledňovat nízké úrokové sazby v některých zemích regionu střední a východní Evropy, které mohou ovlivnit ziskovost bank. V úvahu je potřeba vzít i vliv regulace a legislativních opatření, výhled pro Turecko a omezený růst v Rusku.

„Rok 2017 byl už druhým v řadě, kdy byl bankovní sektor ziskový ve všech zemích,“ uvedl Carlo Vivaldi, ředitel Divize pro střední a východní Evropu skupiny UniCredit. „S růstem HDP v letech 2018 a 2019, který by měl přesáhnout 3 % v téměř každé zemi regionu, předpokládáme dobré podmínky pro pokračující růst regionu střední a východní Evropy .“

„Příznivé hospodářské prostředí bude dobrou zprávou pro bankovní sektor v regionu,“ dodal Mauro Giorgio Marrano z Útvaru strategických a korporátních prognóz pro střední a východní Evropu. „Vzhledem k rostoucímu bohatství domácností a rozvoji poptávky po poradenských, investičních a spořicích produktech přináší region střední a východní Evropy jedinečné příležitosti.“

Tisková zpráva

Sdílet:
{{ comments.toggle_text }}

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Škody v zahraničí rostly rychleji než počet českých turistů

Počet škod roste ještě rychleji, než počet zahraničních cest. V loňském roce ERV Evropská pojišťovna evidovala 40% meziroční nárůst škod a jejich výše vzrostla dokonce o 64 %. Průměrná výše škody z cestovního pojištění stoupla o 10 % na 10 997 korun. O třetinu přibylo velkých škod nad 100 tisíc korun. Jejich …

Šéfové tápou v motivaci a hodnotách zaměstnanců

Nové cíle, členové týmu různých typů, změna rolí, struktury a odpovědnosti, které jsou dnes v práci běžnou realitou, vytvářejí stres, konflikty a další problémy v pracovních vztazích na všech úrovních. Vedení firem a manažeři často nerozumí tomu, proč se zaměstnanec chová, jak se chová, co ho k tomu vede.

ESSOX posiluje ve financování „zelených projektů“

Společnost ESSOX významně posílila svou orientaci na financování komplexních projektů v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie. Právě ve schopnosti financovat komplexní projekt – tedy od poradenství a zpracování projektu, přes nákup technologií a jejich instalaci, až po doplňkové služby, jako je pojištění – …

Nejčtenější

Investiční životní pojištění: Selhání státu využívá česká vyčůranost

Téma týdne
Investiční životní pojištění (IŽP) to schytává zleva i zprava, jako špatně trénovaný boxer v ringu. Navíc postupně získalo pověst podrazáka, který ten zápas bez skrupulí prodal. Za svou momentální mizernou formu ani vnímání ze strany veřejnosti ale tento produkt nemůže a nezavinili je ani jeho „trenéři“, tedy pojišťovny působící na českém trhu. Na vině je promotér, tedy stát, jeho chaotický přístup využívá …
Rolovat nahoru