Svěřenské fondy budou z části veřejné

Dosud svěřenské fondy v České republice nepodléhaly povinnosti zápisu do žádného veřejného seznamu. To se změní od 1. ledna 2018, kdy začne platit evidence svěřenských fondů. Do té bude muset být povinně zapsán každý svěřenský fond.

Fondy zakládané od ledna vzniknou až dnem zápisu do evidence, starší fondy pak mají půl roku na to, aby se nechaly zapsat. V opačném případě jim hrozí zánik. „Stěžejní novinka přitom spočívá v tom, že se, obdobně jako u obchodních korporací, bude odlišovat zřízení svěřenského fondu od jeho vzniku. Zatímco bude svěřenský fond zřízen okamžikem, kdy svěřenský správce přijme pověření ke správě fondu, k jeho vzniku dojde až zápisem do evidence svěřenských fondů,“ říká Aleš Eppinger z advokátní kanceláře Schaffer & Partner.

Zápis do evidence svěřenských fondů nebude zpoplatněn. „Vzhledem k tomu, že se většinou jedná o rodinné uspořádání a nikoli o podnikatelské subjekty, je toto rozhodnutí logické,“  vysvětluje James Turnbull z Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů (APRSF). Registrace by měla probíhat elektronicky.

VEŘEJNÁ A NEVEŘEJNÁ ČÁST

Další zásadní novinkou jsou pak změny obsahu statutu svěřenského fondu, ve kterém bude muset být nově uveden počet svěřenských správců a způsob, kterým jednají. Zapisovanými skutečnostmi budou zejména označení fondu, identifikace jeho správce, datum vzniku, a co je asi nejpodstatnější, osoba obmyšleného – dokud nebude v evidenci zapsán, nebude mu možno poskytnout žádná plnění.

Část těchto informací ale nebude veřejná, například identifikace osoby zakladatele a obmyšleného se na veřejnost nedostane. K neveřejným údajům budou mít přístup pouze státní orgány či exekutoři, případně osoby, které prokáží právní zájem. „Takovou osobou může být například věřitel svěřenského fondu či finanční instituce při navazování obchodního vztahu s klientem,“ dodává Aleš Eppinger. Do rejstříku se budou přitom zapisovat nejen svěřenské fondy dle českého práva, ale též zahraniční svěřenské fondy působící na území České republiky.

TISÍC SVĚŘENSKÝCH FONDŮ

Podle odhadu APRSF je aktuálně v České republice zhruba tisíc svěřenských fondů. Konkrétní počet bude ale známý až po 30.6.2018, kdy vyprší termín pro zápis existujících nebo nově vznikajících svěřenských fondů do evidence. „Předvídat vliv evidence na počet svěřenských fondů je velmi obtížné, ale myslíme si, že rejstřík bude mít spíše pozitivní dopad. Pomůže vybudovat větší povědomí o tomto institutu a též jeho přijetí jako nástroje, který napomáhá rodinám při řešení problémů týkajících se majetku,“ říká James Turnbull z APRSF.

Kontrola státu nad svěřenskými fondy se od ledna 2018 zpřísní i v jiném ohledu. Účinnosti totiž současně nabývá novela zákona proti praní špinavých peněz. Tou se zřizuje tzv. „evidence skutečných majitelů“, do níž bude svěřenský správce povinen nechat zapsat skutečného majitele fondu – tedy fyzickou osobu mající nad činností fondu rozhodující vliv.

Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Firmy dokáží generovat nové nápady, ale nedokáží je uvádět do praxe

Studie Cass Business School a společnosti VMware odhaluje problémy, se kterými se podniky potýkají při realizaci inovací. Neschopnost přetavovat nápady v nové produkty, služby a strategie potřebnou rychlostí vystavuje firmy riziku selhání. Vyplývá to z nové studie, kterou zpracovala ekonomická škola Cass Business …

Světové ekonomické fórum ocenilo továrnu Rakona jako výrobní podnik budoucnosti

Na základě roční studie zkoumající více než 1000 provozoven zvolilo Světové ekonomické fórum rakovnický závod Rakona společnosti P&G jako jednu z 9 pokročilých továren – průkopníků 4. průmyslové revoluce. Závod Rakona byl oceněn především díky jeho komplexní synchronizaci: webová analytická simulace s možností …

Nejčtenější

Pronajala si chalupu. A s ní i nevraživého souseda

Pronajmout si chalupu na dovolenou je běžná věc. Člověk čeká, že když zaplatí deset patnáct tisíc za měsíc, a v sezóně na žádaném místě za týden třeba i dvojnásobek, tak vše bude v pohodě. Jenže v takové chaloupce …

Pálenka z garáže je svátost, ale ilegální

Česko doslova přetéká ovocem. Zahrádkáři se radují, že bude hodně pálenky. A někteří si ji dělají doma ve sklepě nebo v garáži. Bývá to svátost a chlouba, ale kromě potenciálních zdravotních rizik jde především o …
Rolovat nahoru