Svěřenské fondy budou z části veřejné

Dosud svěřenské fondy v České republice nepodléhaly povinnosti zápisu do žádného veřejného seznamu. To se změní od 1. ledna 2018, kdy začne platit evidence svěřenských fondů. Do té bude muset být povinně zapsán každý svěřenský fond.

Fondy zakládané od ledna vzniknou až dnem zápisu do evidence, starší fondy pak mají půl roku na to, aby se nechaly zapsat. V opačném případě jim hrozí zánik. „Stěžejní novinka přitom spočívá v tom, že se, obdobně jako u obchodních korporací, bude odlišovat zřízení svěřenského fondu od jeho vzniku. Zatímco bude svěřenský fond zřízen okamžikem, kdy svěřenský správce přijme pověření ke správě fondu, k jeho vzniku dojde až zápisem do evidence svěřenských fondů,“ říká Aleš Eppinger z advokátní kanceláře Schaffer & Partner.

Zápis do evidence svěřenských fondů nebude zpoplatněn. „Vzhledem k tomu, že se většinou jedná o rodinné uspořádání a nikoli o podnikatelské subjekty, je toto rozhodnutí logické,“  vysvětluje James Turnbull z Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů (APRSF). Registrace by měla probíhat elektronicky.

VEŘEJNÁ A NEVEŘEJNÁ ČÁST

Další zásadní novinkou jsou pak změny obsahu statutu svěřenského fondu, ve kterém bude muset být nově uveden počet svěřenských správců a způsob, kterým jednají. Zapisovanými skutečnostmi budou zejména označení fondu, identifikace jeho správce, datum vzniku, a co je asi nejpodstatnější, osoba obmyšleného – dokud nebude v evidenci zapsán, nebude mu možno poskytnout žádná plnění.

Část těchto informací ale nebude veřejná, například identifikace osoby zakladatele a obmyšleného se na veřejnost nedostane. K neveřejným údajům budou mít přístup pouze státní orgány či exekutoři, případně osoby, které prokáží právní zájem. „Takovou osobou může být například věřitel svěřenského fondu či finanční instituce při navazování obchodního vztahu s klientem,“ dodává Aleš Eppinger. Do rejstříku se budou přitom zapisovat nejen svěřenské fondy dle českého práva, ale též zahraniční svěřenské fondy působící na území České republiky.

TISÍC SVĚŘENSKÝCH FONDŮ

Podle odhadu APRSF je aktuálně v České republice zhruba tisíc svěřenských fondů. Konkrétní počet bude ale známý až po 30.6.2018, kdy vyprší termín pro zápis existujících nebo nově vznikajících svěřenských fondů do evidence. „Předvídat vliv evidence na počet svěřenských fondů je velmi obtížné, ale myslíme si, že rejstřík bude mít spíše pozitivní dopad. Pomůže vybudovat větší povědomí o tomto institutu a též jeho přijetí jako nástroje, který napomáhá rodinám při řešení problémů týkajících se majetku,“ říká James Turnbull z APRSF.

Kontrola státu nad svěřenskými fondy se od ledna 2018 zpřísní i v jiném ohledu. Účinnosti totiž současně nabývá novela zákona proti praní špinavých peněz. Tou se zřizuje tzv. „evidence skutečných majitelů“, do níž bude svěřenský správce povinen nechat zapsat skutečného majitele fondu – tedy fyzickou osobu mající nad činností fondu rozhodující vliv.

Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tipy na dárky, které pomáhají. Jaké jsou mezi Čechy nejoblíbenější?

Dárky, které pomáhají potřebným, jsou mezi Čechy čím dál tím oblíbenější. Nabízí totiž netradiční způsob, jak obdarovat blízké a zároveň udělat dobrý skutek. Koupí dárkového certifikátu lidé ročně přispějí až statisíce korun na pomoc lidem v nouzi doma i v zahraničí.

Zaměstnanci Sberbank splnili více než 300 vánočních přání

Zaměstnanci Sberbank plní vánoční přání dětem a seniorům. Klientům domovů seniorů či dětem pobývajícím v dětských domech nakoupili přes 300 dárků, o které si napsali Ježíškovi. Na Štědrý večer si tak ti mladší rozbalí vytouženou panenku, auto na ovládání, dřevěné kostky nebo stavebnici, ti starší pak pěknou …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Část domácností se řítí do finanční propasti

Hospodaření některých českých domácností je dlouhodobě jen těžko udržitelné. Ačkoli se majetková a finanční situace za poslední dvě dekády celkově zvedla, je tu i jeden hodně rizikový faktor: v porovnání s výší mezd …

Měli by mít Češi na trhu práce přednost? V Česku už pracuje přes půl milionu cizinců

Analýza
Nadprůměrně pozitivní ekonomický vývoj Česka a vysoká životní úroveň, která je na obdobné té v západoevropských zemích. To jsou lákadla pro kvalifikované pracovní síly ze zemí severní, západní a jižní Evropy. Od našeho vstupu do EU v roce 2004 v Česku značně přibylo zaměstnaných cizinců z ekonomicky vyspělejších evropských zemí – za prací k nám přišlo 25 tisíc nových pracovníků.

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru