Světový den Červeného kříže: Červený kříž si připomíná 160. výročí svého založení

Světový den Červeného kříže a červeného půlměsíce, jenž připadá na 8. května, je oslavou statečnosti a práce všech členů, dobrovolníků a zaměstnanců mezinárodního hnutí, jejichž služba zachraňuje lidem ve 192 zemích světa zdraví či životy nebo jejich životy mění k lepšímu.
Ilustrační foto: Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Zároveň je připomenutím našeho závazku vůči lidstvu být současně aktéry lokálními i mezinárodními, nezávislými a neutrálními a být vždy všude a pro všechny. Často víte o Červeném kříži díky někomu v sousedství, ve škole, na pracovišti či jiné komunitě.

Osmý květen byl vybrán jako den narození Henriho Dunanta, zakladatele Červeného kříže. Světový den ČK&ČP byl zaveden po 2. světové válce podle československé tradice Dnů míru Červeného kříže, kterými si Československo připomínalo památku obětí válek.

Letošní Světový den si připomínáme v roce 160. výročí vzniku Červeného kříže, který byl založen Dunantem a jeho spolupracovníky v únoru 1863 a mezinárodně uznán vládami tehdejších 16 významných států na mezinárodní konferenci v Ženevě v říjnu téhož roku. Tehdy se také zrodil symbol červeného kříže na bílém poli ochranné označení zdravotníků v době válek a současně znak organizace Červeného kříže.

Za 160 let se změnil svět, změnilo se prostředí, ve kterém působíme, změnily se prostředky naší činnosti, ale naše poslání je stále stejné předcházet nebo alespoň mírnit lidské utrpení ve všech jeho formách, pomáhat nestranně a neutrálně všem, kteří pomoc potřebují, bez ohledu na jejich názory, činy, příslušnost ke znepřáteleným stranám, národnost, rasu, pohlaví nebo náboženství.

Nestranná, nezávislá a neutrální humanitární pomoc je důležitá nejen v případě katastrof, ale snad ještě více za válek, kdy jsou vztahy mezi lidmi zatíženy aktivním nepřátelstvím bojujících stran. Ozbrojených konfliktů probíhá na Zemi více než jedno sto a trpí v nich desítky milionů lidí.

Geograficky nejbližší je rusko-ukrajinská válka. I zde je poskytována Červeným křížem pomoc všem potřebným bez rozdílu v obou bojujících zemích, zemích sousedních i blízkých zasahuje Mezinárodní výbor ČK, 58 národních společností ČK a Mezinárodní federace společností ČK&ČP.

V terénu pomáhá 130 tisíc našich dobrovolníků a zaměstnanců, za první rok invaze byla poskytnuta pomoc 30,5 milionu válkou ohrožených lidí včetně 245 tisíc případů poskytnuté ochrany (pátrání po nezvěstných, pomoc nedoprovázeným dětem, návštěvy a pomoc osob zbavených svobody váleční zajatci a internovaní civilisté,…). Hodnota pomoci Hnutí ČK&ČP v prvním roce dosáhla v přepočtu 39,6 mld. Kč.

Do pomoci obětem rusko-ukrajinské války se zapojil i Český červený kříž, který navázal na pomoc poskytovanou již do roku 2014, a i nyní se zaměřil především na zdostupnění zdravotní péče raněným a nemocným během pěti desítek misí od počátku invaze bylo ukrajinským kolegům z Červeného kříže předáno 467 tun pomoci (především zdravotnické přístroje, zdravotnický materiál, vybavení zdravotnických týmů) včetně sanitek a zdravotnických vozidel (jejich počet již dosahuje čísla 50). Zapojili jsme se také do pomoci uprchlíkům na území ČR.

Český červený kříž se snaží na celém území republiky prospívat veřejnosti našimi „mírovými“ programy výukou první pomoci dětí i dospělých, propagací bezpříspěvkového dárcovství krve, sociálními a zdravotnickými aktivitami našich čtyř desítek zařízení, léčebnými pobyty pro děti či aktivitami pro seniory, šířením humanitárního práva či pátrací službou.

Děkujeme všem za podporu našich činností, ať již osobní, materiální nebo finanční.

V pondělí 15. května od 11:00 hod. se uskuteční v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR tradiční slavnostní shromáždění spojené s oceněním zasloužilých členů a dobrovolníků ČČK, laických zachránců života i podporovatelů ČČK. Záštitu nad oslavami Světového dne ČK převzal předseda Senátu pan RNDr. Miloš Vystrčil.

Zavřít reklamu
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB