Washingtonova ulice v Praze, líheň „neziskovek“ na ochranu klientů finančních služeb

Téma týdne

Na občanské sdružení Pomoc poškozeným, o němž jsme v tématu týdne psali včera, lze pohlížet jako na marketingový projekt a stejně tak i na další oficiálně neziskové organizace. Tentokrát ale nikoliv s přímou vazbou na právníky či advokáty, ale rozšířené o mezičlánek v podobě firmy, která si z peněz klientů také chce ukrojit svou porci.

Pavel Kočalka, předseda představenstva USOS ve zpravodajství TV Nova. Zdroj: Televize Nova

Začněme ve Washingtonově ulici č. 1567/25 v Praze, kde vedle řady dalších subjektů sídlí také Unie subjektů ochrany spotřebitelů a investorů (USOS), založená v říjnu 2013. Jejím předsedou je Pavel Kočalka (dříve KLV Consulting, nyní ZPP Advisory), který kvůli dluhům, přesahujícím podle insolvenčního rejstříku 40 milionů korun, už pár let prochází osobním oddlužením, a místopředsedou Hynek Vlas, v médiích zmiňovaný jako bývalý elitní policejní vyšetřovatel.

Podobně jako zde sídlí Advokátní kancelář Jehne, Vodák a partneři a na ni napojený spolek Pomoc poškozeným (psali jsme včera), také USOS měl a má na stejné adrese své „ekonomicky blízké“. V minulosti to byla firma KLV Consulting, nyní je to ZPP Advisory. O Kočalkovi jsme v tématu týdne už rovněž psali.

PROČ Z WEBU ZMIZELI ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ?

Nenechme se oklamat tvrzením na webu Unie www.usos.cz, že zakládajícími členy občanského sdružení jsou společnosti Cost Control a ZPP Advisory, ta v době jeho založení podle obchodního rejstříku ještě neexistovala. Ve skutečnosti na podzim 2013 zakládajícími členy byly: Vlasova firma Cost Control, KLV Consulting spojená s Kočalkou a SOSConsulting, za níž stáli Filip Marcín a Pavel Matoušek.

„Unie subjektů ochrany spotřebitelů a investorů Vám vypracuje zcela bezplatně prvotní analýzu. Vzniklý nárok na škodu Vám KLV Consulting, jako pověřený člen Unie, mimosoudně narovná,“ píše se například v e-mailu klientovi, který je vyhledatelný na internetu.

„Ministerstvo vnitra České republiky provedlo registraci občanského sdružení „Unie subjektů ochrany spotřebitelů a investorů“. Jedná se o profesní organizaci, které jsme zakládajícím členem, založenou k prosazení práv klientů poškozených mj. v případech prodeje finančních produktů,“ stojí v novince na webu SOSConsulting s datem 17. 9. 2013.

NEPŘINESE TO ŽÁDNÉ DALŠÍ ZISKY

„Působí to sice jako hloupoučká lež, ale být v pozici člověka, který hledá pomoc, našel bych si jiného partnera, než toho, který popírá, kdo u jeho zrodu stál. Nejprve bych se snažil vyřešit svůj problém se společností, která mi finanční službu poskytla. A pokud bych neuspěl, obrátil bych se na právníka, finančního arbitra nebo Českou národní banku. Ale rozhodně bez dalšího prostředníka, který má na mém

TÉMA TÝDNE 03, FOTO Č.2 - SOSConsulting členství
Zdroj: www.sosconsulting.cz

problému postaven svůj byznys,“ říká Přemysl Souček, předseda spolku Finanční a ekonomický institut.

Hodně výmluvná je v tomto ohledu diskuse pod článkem na serveru investujeme.cz, kde jeden z klientů zveřejnil svou e-mailovou výměnu názorů s Kočalkou. Přestože se Kočalka této diskuse aktivně účastnil, na zveřejněnou korespondenci nijak nereagoval. Níže je redakčně neupravený obsah e-mailu Kočalky klientovi:

„Měl by jste si uvědomit, že podmínky Vašich plateb nejsou podmíněny Vašimi požadavky. Vy jste s námi podepsal smlouvu, která nám již přinesla náklady a navíc nepřinese žádné další zisky. Dobrovolně jste je podepsal a my jsme začali konat. To, že nechce dál ve věci jednat je Vaše možnost, ale závazky z ní uhradíte. Jestliže, chcete předejte věc Vašemu právnímu zástupci. Mimo jiné je s podivem, že jste se neinformoval jaké jsou Vaše povinnosti ze smlouvy vyplývající. V případě, že náklady s Vaším projevem vůle nebudou splněny. Zahájíme vymáhání soudní cestou.“

DOCENT BRADA NEBO VŠE?

V minulosti šířil Pavel Kočalka coby předseda USOS a jednatel KLV Consulting v jedné osobě celou řadu „drobných lží“. Například s kým vším firma spolupracuje. Policie ČR – tiskový odbor jakoukoli partnerskou spolupráci v minulosti popřel. „Spolupráce s nimi byla, mírně řečeno, problematická,“ uvedla jako další uvedený „partner“ Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Partnerem KLV Consulting má být také Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), která podle webu firmy „poskytuje znaleckou činnost v oblasti cenných papírů a nehmotného majetku. KLV Consulting zadává vyhotovení znaleckých posudků pro účely mimosoudního narovnání, případně soudů a státních institucí“.

TÉMA TÝDNE 03, FOTO Č.3 - docent Brada
Zdroj: FB profil USOS

I zde je to ve skutečnosti „trochu jinak“: VŠE nebyla partnerem KLV Consulting, ale posudky pro ni jako soudní znalec v oboru ekonomika vypracovával Doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr., který na uvedené vysoké škole působí na Katedře měnové teorie a politiky. Vyplývá to z jeho znaleckého posudku č. 05/2015, který byl zveřejněn na facebookovém profilu USOS.

PŘÍPAD DAVIDA TOMÁŠKA

1
Ze znaleckého posudku od Doc. Brady. Zdroj: FB profil USOS

Zmíněný znalecký posudek je zajímavý i z dalších důvodů. Ten, kdo jej na facebookový profil USOS vkládal, sice začernil fixou jméno a příjmení klienta pojišťovny AEGON, to je ale i tak čitelné a navíc není začerněno úplně všude.

Díky tomu se dozvídáme, že se na pojišťovnách se svými „nároky“ hojí také někteří podřízení pojišťovací zprostředkovatelé, kteří uzavřeli smlouvu sami se sebou. Jako třeba David Tomášek z Prahy, který je navázán na společnost Eurofond Bohemia Capital CZ.

Tomášek měl mít podle zveřejněného znaleckého posudku na FB Unie nárok na necelých 53 tisíc korun od pojišťovny AEGON, přestože údajně nevýhodnou smlouvu na investiční životní pojištění uzavřel sám se sebou. Jako zprostředkovatel inkasoval Tomášek provizi za uzavření smlouvy, pak jako klient z nashromážděné částky něco vybral a nakonec – opět jako „poškozený“ klient – od pojišťovny požadoval vyplatit zbytek toho, co jako klient do pojištění vložil. Pokud takové chování někomu přijde zvrácené, pak asi nebude osamocen.

Docent Brada z VŠE z toho vybruslil šalamounsky, upozorněním znalce: „Znalec upozorňuje, že při kvantifikaci majetkové újmy vzniklé p. Davidovi Tomáškovi se zabývá pouze majetkovým prospěchem či újmou z produktu investičního životního pojištění.“ Podle Brady velikost újmy nesouvisí s tím, zda Tomášek získal jakožto podřízený pojišťovací zprostředkovatel odměnu za zprostředkování smlouvy sám sobě.

Je však otázkou, zda klienti KLV Consulting věděli o tom, že jich dokumenty budou zveřejňovány na facebookovém profilu USOS. Součástí dohod o narovnání klientů s pojišťovnami je totiž mj. ujednání o mlčenlivosti, a podle nich žádná strana nesmí bez souhlasu protějšku zpřístupnit tyto informace nikomu dalšímu. Bohužel z FB profilu USOS je evidentní, že se tak dělo jak na běžícím pásu ve snaze pochlubit se a zviditelnit úspěchy.

VAROVÁNÍ OD ČNB

Unie je podle svého tvrzení „největším sdružením firem v ČR, zabývajících se mimosoudním narovnáním škod klientů pojišťoven“. USOS už podala na investiční společnosti téměř stovku žalob kvůli zjevnému poškození klientů, které tyto společnosti připravily kvůli rychlým ziskům o majetek. „A další dvě stovky žalob připravujeme,“ holedbal se už před dvěma lety předseda Unie Kočalka v článku deníku Insider.

Avšak o pouhých několik týdnů později vydala Česká národní banka toto upozornění: „ČNB upozorňuje na aktivity obchodních společností, které jsou založeny za podnikatelským účelem a které o sobě prohlašují, že chrání spotřebitele a nabízejí spotřebitelům, že se v jejich zájmu budou domáhat náhrady škody a finanční ztráty způsobené možným nesprávným postupem poskytovatele nebo zprostředkovatele finanční služby při uzavírání smlouvy o životním pojištění či jiné finanční službě.“

ČNB dále doporučila spotřebitelům, aby věnovali zvýšenou pozornost podmínkám smluv uzavíraných s předmětnými společnostmi, neboť tyto smlouvy mohou za určitých okolností vést na straně spotřebitele k dalším finančním ztrátám, aniž by bylo dosaženo deklarovaného odškodnění.

„Tyto typy společností nejsou dohlíženy Českou národní bankou a jakékoli následné spory mezi spotřebitelem a takovouto společností by byly řešeny pouze prostřednictvím obecných soudů České republiky podle podmínek uzavřené smlouvy a příslušných soukromoprávních předpisů,“ uzavřela ČNB.

FINANČNÍ ARBITR: VELMI NÍZKÁ ÚROVEŇ

Se svou troškou do mlýna přispěla koncem roku 2015 též Monika Nedelková z pozice Finančního arbitra a to přímo na adresu zakládajícího člena Unie, společnost KLV Consulting: „Pokud jde o jednání společnosti KLV-Consulting s.r.o. musí finanční arbitr bohužel konstatovat, že návrhy na zahájení řízení, včetně úkonů učiněných před podáním návrhu ve vztahu k institucím a dále pak úkony učiněné v průběhu řízení, svědčí o velmi nízké úrovni, a to zejména po právní stránce.

Nedelková dále uvedla, že KLV Consulting v průběhu řízení opakovaně doplňuje a mění právní argumentaci. „Vychází tak najevo zásadní nepochopení základních právních pojmů jako jsou neplatnost smlouvy nebo smluvní ujednání, porušení zákonné nebo smluvní povinnosti, odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení, omyl nebo promlčení,“ konstatovala.

BEZ OPRÁVNĚNÍ?

2
Unie hledá specialistu servisního centra. Zdroj: web USOS.CZ

USOS na svém webu inzeruje, že aktuálně hledá specialistu servisního centra. Jeho pracovní náplní má být „vedení nových obchodních případů, péče o klienty, poskytování následného servisu a servis stávajících klientů“. Jenže Unie nemá záznam v rejstříku o tom, že by měla nějaké živnostenské oprávnění. A pokud hledá zaměstnance, měla by být registrována jako zaměstnavatel u místně příslušného úřadu práce.

A ještě drobnost na závěr: Přestože Pavel Kočalka už nemá se společností KLV Consulting nic společného, na webu www.klvc.cz je i nadále uvedeno jako kontakt číslo jeho mobilního telefonu…

Zavřít reklamu ×

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Spotřebitel

Spotřebitelé dál omezují své nákupy

I v říjnu pokračoval trend snižování reálných tržeb tuzemských obchodů. Tentokrát se meziměsíčně snížily o 1,8 procenta, meziroční pokles už dokonce dosáhl 9,4 procenta. Informoval o tom Český statistický úřad.

Nejčtenější

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB