Test důvěry investorů? Obligace za 100 milionů pro softwarovou firmu. Ta ale za dluhopisy ručit nebude

Analýza
Na český – už beztak přehřátý – trh firemních dluhopisů vstoupila na konci ledna emise, která má ambici získat od investorů během letošního roku sto milionů korun. Hned první mediální prezentace nových obligací se ale příliš nepovedla.
Obligace nevydává „dravá softwarová společnost Clever monitor“, jak tvrdí tisková zpráva, ale akciová společnost Clever Monitor Financials. Reprofoto: hakos.cz

„Česká technologická firma Clever Monitor globálně roste. Ve spolupráci s finanční skupinou Starteepo začíná vydávat dluhopisy s výnosem až 8,25 % ročně,“ informovala tento týden tisková zpráva, kterou do médií rozeslala agentura Media:list.

První „informační přešlapy“ jsou přitom hned v titulku tiskové zprávy: Výnos nebude „až 8,25 % ročně“, ale dluhopisy budou po celé období úročeny pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 8,25 procenta. To vyplývá z prospektu emitenta, tedy vydavatele těchto firemních dluhopisů.

A obligace nevydává „dravá softwarová společnost Clever monitor“, jak tvrdí tisková zpráva, ale akciová společnost Clever Monitor Financials, která sice sídlí na stejné adrese jako „softwéráři“, ale v tiskové zprávě se o ní vůbec nedočtete.

„Jedná se o standardní postup, kdy se zakládá nová společnost, která zaštiťuje správu dluhopisů a vlastní financování skupiny, aby hospodaření s kapitálovým majetkem bylo účetně i hospodářsky oddělené od vlastního provozu zbytku skupiny. Nicméně díky tomu, že je Clever Monitor Financials a.s. 100% vlastněná britskou mateřskou společností, je v pořádku sdělovat, že emisi dluhopisů vydává společnost Clever Monitor jako taková,“ upřesnil včera Clever Monitor na základě našeho dotazu.

Organizační struktura skupiny Clever Monitor. Zdroj: prospekt emitenta

Účelově založená akciovka

Podle nás to v pořádku není, protože emisi dluhopisů vydává jen a pouze společnost Clever Monitor Financials. Tato loni v srpnu vzniklá firma je v prospektu emitenta popsána jako účelově založená společnost (se základním jměním dva miliony korun, které jí půjčila mateřská britská firma  – pozn. aut.), jejíž hlavní činností je vydávání dluhopisů za účelem financování skupiny Clever Monitor, a která nevykonává žádné další činnosti.

Jinými slovy, pokud si takový firemní dluhopis pořídíte, svěříte své peníze někomu, kdo je půjčí někomu jinému ve skupině. Jistou útěchou pro potenciální investory může být to, že emitent nemůže úvěrovat nikoho mimo „skupinu“. Viz prospekt emitenta.

To, že došlo k oddělení hospodaření s kapitálovým majetkem od vlastního provozu skupiny, je výhodné pro skupinu jako takovou, ale jednoznačně nevýhodné pro investory.

PSALI JSME:
Češi čím dál častěji naletí „finančním šmejdům“. Neznají rizika investování do privátních dluhopisů

Neexistence ručitele

A to především kvůli rizikům, která jsou poměrně detailně popsána v šedesátistránkovém prospektu. V dokumentu je například naprosto jasně uvedeno, že za dluhy akciové společnosti Clever Monitor Financials vyplývající z dluhopisů se nezaručila žádná ze společností ze skupiny Clever Monitor.

„V případě neschopnosti emitenta splnit své dluhy z dluhopisů tak neexistuje žádná jiná společnost ze skupiny, která by byla povinna uspokojit (a to i částečně) pohledávky vlastníků dluhopisů vůči emitentovi,“ citujeme z prospektu.

„Emitent je společnost založená za účelem vydání dluhopisů a následného poskytování vnitroskupinového financování, která nevykonává jinou podnikatelskou činnost, a nemůže proto z jiných vlastních podnikatelských aktivit vytvořit zdroje na splacení dluhů z dluhopisů,“ píše se v dokumentu.

Porovnejte si výše uvedené se zněním tiskové zprávy: „Softwarová společnost chce získat od investorů až 100 milionu českých korun. Výměnou za to jim nabízí roční zhodnocení až 8,25 procenta, které bude vyplácet po dobu splatnosti až 5 let.“ Předně to není softwarová společnost, kdo nabízí zhodnocení, ani nebude investorům nic vyplácet, ale hlavně – tato firma se za dluhy emitenta obligací nezaručila.

Zdroj: Prezentace Clever Monitor Financials

Další rizika. A není jich málo

Ale jsou tu i další rizika, která prospekt zmiňuje: Kreditní riziko (budou dlužit zákazníci), riziko likvidity (vydavatel dluhopisů nebude mít zdroje k pokrytí splatných dluhů), riziko, jak další firmy ve skupině použijí získané finanční prostředky z dluhopisů, riziko ve změně vlastnické struktury, riziko změny právního a daňového prostředí a v neposlední řadě také riziko střetu zájmů.

Clever Monitor Financials totiž nedokáže vyloučit, že v budoucnosti nedojde ke změně strategie, a že jeho vlastníci či některý z členů skupiny Clever Monitor nezačne podnikat kroky, které by mohly být ku prospěchu skupiny Clever Monitor jako takové, a nikoliv ve prospěch emitenta.

Aniž bychom chtěli malovat kru před Titanic, k takové situaci může klidně dojít třeba i se vstupem strategického investora.

Platný prospekt od České národní banky… Opravdu?

Další „kartou“, kterou se vydavatelé obligací obvykle zaštiťují, je Česká národní banka (ČNB). To, že prospekt emise dluhopisů schválila centrální banka, se dočteme i v tiskové zprávě Clever Monitor, a dokonce i to, že jde o „prověřené emise s platným prospektem od České národní banky“.

„Prověření emise = analýza rizik, vypořádání se zaknihovanými emisemi s prospektem ČNB probíhá skrze banky a obchodníky s cennými papíry,“ odvětila agentura Media:list na náš dotaz, v čem spočívalo prověření emise. A odpovědí na otázku „jak takový platný prospekt od České národní banky vypadá?“ byla příloha e-mailu, která obsahovala prospekt emitenta společnosti Clever Monitor Financials, tedy nic „od“ ČNB…

Někomu to může připadat jako slovíčkaření, ale v době, kdy je Česko zahlceno korporátními dluhopisy tzv. finančních šmejdů, by si každá firma měla dávat setsakra pozor na to, jak své obligace prezentuje navenek.

PSALI JSME:
Další firma přestala vyplácet slíbené výnosy z korporátních dluhopisů

Když emitenti klamou

Faktem je, že veřejně nabízené dluhopisy musí mít schválenou dokumentaci, tzv. prospekt. Centrální banka ale neposuzuje kvalitu jednotlivých projektů, ani nehodnotí, jak na tom který emitent je ekonomicky, a ani to, zda bude schopen dostát svým závazkům. Tedy vyplácet úroky a vrátit investovanou částku.

Rolí České národní banky je jen a pouze zkontrolovat, zda projekt obsahuje všechny zákonem požadované informace. Razítko centrální banky tedy rozhodně není žádnou zárukou před ztrátou investovaných finančních prostředků.

„Často velmi vysoké zhodnocení těchto dluhopisů se může jevit atraktivně. Investoři by ale měli být mimořádně obezřetní,“ upozornil tento týden v Hospodářských novinách viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký. Dluhopisy jsou podle něj někdy nabízeny neseriózně. Emitenti například klamou, když tvrdí, že cenný papír má zajištění či garanci výnosu nebo že jeho vydání bylo odsouhlaseno ČNB, napsal deník.

PSALI JSME:
Mzdy v IT už narazily na strop

Mzdami ohodnocený software vs. tržní hodnota

Při pohledu do dokumentů v obchodním rejstříku se také nabízí možné vysvětlení, proč firemní dluhopisy nevydala přímo softwarová firma Clever Monitor, která od svého vzniku poctivě zveřejňuje informace o svém hospodaření. Firma se základním jměním ve výši 200 tisíc korun je totiž už několik let docela dost předlužená.

Její výsledky hospodaření za běžné účetní období sice mají rostoucí hodnotu, ale s mínusovým znaménkem. A stejně tak i vlastní kapitál. V dlouhodobých aktivech, resp. nehmotném majetku, firma podle všeho účetně oceňuje především vytvářený software. To sice vypovídá o vyplacených mzdách, ale zároveň to vůbec nic neříká o reálné tržní hodnotě vyvíjeného softwaru.

Trojnásobný nárůst

V obchodním rejstříku jsou k dispozici poslední údaje za rok 2017, ale kvůli emisi dluhopisů musela „skupina“ zveřejnit i dílčí neauditované a nekonsolidované finanční údaje tzv. provozní společnosti Clever Monitor, která má být z nových obligací financována především.

Cizí zdroje (zejména půjčky a úvěry) rostou od roku 2016 v Clever Monitor každoročně zhruba trojnásobně. V roce 2016 to bylo něco málo přes šest milionů korun, o rok později téměř 23 mil. Kč a k 31. srpnu 2018 už přes 68 milionů.

A souběžně s tím se do mínusu propadá i výsledek hospodaření: Za rok 2017 to bylo něco málo přes sedm milionů korun, ke konci loňského srpna už necelé 23 mil. Kč. A vlastní kapitál se z více než mínus deseti a půl milionu propadl meziročně na mínus 33,5 mil. Kč.

Clever Monitor s.r.o. – výkaz o finanční situaci. Zdroj: prospekt emitenta

Hazard s důvěrou investorů?

„Clever Monitor je další českou technologickou firmou, která kráčí v globálních šlépějích úspěšných společností, jako jsou Avast či Y Soft. Jsme rádi, že jsme jí dokázali zajistit vhodné financování a tuzemským investorům zároveň dali i možnost participovat na jejím kontinuálním růstu, uvedl k emisi dluhopisů František Bostl, ředitel skupiny Starteepo, která za posledních 12 měsíců zprostředkovala firmám skrze emisi akcií či dluhopisů téměř 1 miliardu korun, a patří tak mezi největší a nejzkušenější poskytovatele nebankovního financování v ČR,“ citujeme z tiskové zprávy.

Není jasné, proč skupina Clever Monitor prezentuje v tiskové zprávě určené pro širokou neodbornou veřejnost novou emisi firemních dluhopisů tak, že obligace vydává technologická firma Clever Monitor, když ve veřejně dostupném a dohledatelném prospektu emitenta je vše popsáno podle skutečnosti. A také není zcela jasné, proč na tuto „hru“ přistoupily i další subjekty, které mají svým jménem novou veřejnou nabídku dluhopisů zaštítit.

Přijít dnes na trh s novým firemním dluhopisem a s ambicí získat od investorů sto milionů korun způsobem, jakým to udělal Clever Monitor (viz zveřejněná tisková zpráva), nám přijde poněkud spektakulární.

Ale i když budeme velkorysí vůči všem nepřesným formulacím a zjevným nepravdám v tiskové zprávě, a přistoupíme na to, že ty jediné správné informace o nové emisi dluhopisů jsou uvedeny v prospektu emitenta, nemůžeme se zbavit pocitu, že skupina mediálně vykročila na trh korporátních dluhopisů tou „špatnou nohou“. I to se může projevit na (ne)důvěře potenciálních investorů.

A otázkou také je, co bude pro české firmy vlastněné Čechy prostřednictvím firem, které si založili ve Velké Británii (což je případ skupiny Clever Monitor), znamenat brexit. Velké nadnárodní korporace totiž z ostrova utíkají. V prospektu emitenta ale termín pro odchod Británie z EU nenajdete.

Zavřít reklamu ×
 1. S negativními články na korporátní dluhopisy se poslední dobou nějak roztrhl pytel. Myslím, že tento je navíc dost přehnaný a plný nepřesností, které autor naopak kritizuje u prezentace emise společnosti a navíc bez nějaké skutečně zajímavé přidané hodnoty.

  1) Nemalá část zmíněných rizik prostě souvisí s dluhopisy jakožto finančním instrumentem a je tedy nesmysl je zmiňovat u jedné konkrétní emise. Ba naopak rizika, které v této investici reálně pro investora jsou už zmíněna nejsou. Za mě osobně např. fakt, že investor např. nějak obyčejný člověk co má něco málo našetřeno a chce si jen tak zainvestovat (což u dluhopisů s NH 100t. CZK je celkem reálný scénář), může jen dost obtížně posoudit skutečný potenciál daného SW = takže vlastně neví co kupuje.

  2) Dle vlastnické struktury do společnosti vstoupil VC fond, bylo by možná dobré zjistit a okomentovat kdy (pokud jsou ty informace dostupné). Fondy tohoto typu provádějí většinou dost důkladné právní, finanční apod. DD a do typické „junk“ investice by podle mě jen tak nevstoupili. Pokud tedy nejsou špatný VC fond:)

  3) „se základním jměním dva miliony korun, které jí půjčila mateřská britská firma – pozn. aut.“ – základní kapitál se půjčuje???

  4) Neexistence ručitele – možná by mě nějaký právník opravil, ale pokud v prospektu není uvedena nějaká podřízenost dluhu (nevím nečetl jsem, ale v článku uvedeno není) a zároveň se dluhopisy smí využívat jen ve skupině, tak významné riziko s tím, že emisi udělá subjekt k tomu zřízený není. Ta společnost co má SW v aktivech a asi bude peníze skrze půjčky od emitenta využívat by měla dle mého názoru ručit z titulu dluhu k emitentovi.

  5) Odkazování na schválení ČNB – je opravdu trochu zbytečné a je to trochu marketing, který ale dělají skoro všichni.

  6) Mzdami ohodnocený software vs. tržní hodnota – standardní postup využívaný dle zákona o účetnictví. Reálná tržní hodnota může být o dost nižší, ale i o dost vyšší (v této ranné fázi je však tržní hodnotu stanovit celkem komplikované) a bohužel jak jsem již psal, spousta potencionálních oslovených investorů nebude pravděpodobně nijak schopna správně odhadnout reálnou hodnotu, kvalitu daného SW, což je riziko které u této emise spatřuji.

  7) Trojnásobný nárůst – společnost je ztrátová, avšak toto bude pravděpodobně z velké části způsobeno business modelem. Vývoj je v dnešní době dost drahá záležitost a firma minimálně do jeho ukončení a pravděpodobně ještě nějaký čas potom prostě ztrátová bude. A paradoxně čím víc do toho bude šlapat tím více ztráta poroste nezávisle na dlouhodobějším potenciálu společnosti.

  To z čeho se pak ztráta hradí je věc druhá, ale pokud nejsou majitelé milionáři (a v tomto případě spíš multi), zadlužit se prostě musejí. Navíc dle zveřejněných prognóz se tím ani netají (viz projekce v článku) a v předpokladu roku 2019 je taky CF i zisk v záporných číslech. Což dle mého názoru potvrzuje již zmíněný business model a to, že společnost si je vědoma nutnosti této emise k dokončení SW nebo ke vstupu na globální trh. Dost totiž pochybuju o tom, že by prognózovaných čísel mohli dosáhnout na českém trhu. Navíc dceřiné společnosti ve světě spíš poukazují na tyto ambice.

  Celkově vzato, je to rizikové? Ano (a odpovídá tomu i úroková sazba). Je to junk? Podle mě ne a článek je dost zaujatý a nepřináší žádný zajímavý pohled na tuto konkrétní emisi.

 2. Firma Clever Monitor s.r.o. , je 2 měsíce v prodlení se splácením vypůjčených peněz od mé firmy. Aktuálně mé firmě dluží částku přesahující 2 mil. Kč. Dluhopisy Clever Monitor financials a.s. budou nebo nebudou junk ? Odpovězte si sami.

 3. Naopak si myslím , že článek je až přehnaně korektní. Je to junk ala Madoff. Ale pokud má produkt za cíl odčerpat nějaké ty love lidem co nevědí co s penězma, tak proč ne. Ale opatrně takový lidé mají i na velice dobré právníky. Raněná ješitnost je mrcha. Madoff z vězení nikdy nevyjde.

 4. Jednatel firmy Hakoš „odklonil“ půjčku firmě Clever Monitor na své účty a ostatní společníci ho nechávají dál jednat za firmu, asi to pro ně není žádný problém. Starosti si nedělají ani se splácením, peníze má přece Hakoš ? Ke komu se dokutálejí penízky za dluhopisy, pokud si je nějaký hejl koupí ? Nebo že by se pánové šábli ?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Investice

Padl cenový rekord za dražbu videohry

Lidé se v dospělosti rádi vrací ke svým dětským zálibám. To se projevuje ve sběratelství, kde vznikají nové cenové rekordy za dobře zachovalé předměty z minulosti. Sbírat se přitom dají automobily, známky, mince, …

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB
Rolovat nahoru