Třetina žen odmítá preventivní vyšetření na rakovinu děložního hrdla

Více než třetina českých žen odmítá pravidelné preventivní vyšetření na karcinom děložního hrdla, přestože je v rámci českého zdravotnictví toto snadno dostupné. Jako nejčastější důvody uvádí strach z případné nepříznivé diagnózy anebo to, že nepociťují žádné potíže. Vyplývá to z výzkumu odborníků z Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI), který má redakce FAEI.cz k dispozici.
Preventivní vyšetření pomáhá odhalit včas rakovinu děložního hrdla. Ilustrační foto: Depositphotos.com

Průzkumu se účastnilo více než 900 žen, z nichž na preventivní vyšetření jednoho z nejzávažnějších druhů rakoviny nechodí 36,7 procenta. O screening nemají zájem především ženy s nižším vzděláním. Na vyšetření chodí méně často svobodné či starší ženy.

„Nejčastějšími bariérami v účasti na screeningu byl pocit absence příznaků u 36,3 procenta dotazovaných, strach z diagnózy u 23 procent a strach z vyšetření, který jsme zaznamenaly u pětiny žen,“ uvedla Michala Lustigová ze SYRI, která výzkum prováděla společně s Annou Altovou. Naopak takové důvody, jako je nedostatek času nebo vzdálenost od screeningového centra, se v odpovědích objevovaly jen minimálně.

V hlavní roli vzdělání

Ženy, které na preventivní vyšetření chodí, se od těch, které testy odmítají, liší ve všech základních charakteristikách, jako je věk, vzdělání, rodinný stav, ale i uspořádáním domácnosti. „Screeningu se méně účastní ženy s nižším vzděláním, žijící bez partnera oproti vdaným a žijícím s partnerem a starší oproti mladším,“ vysvětlila Anna Altová ze SYRI.

Podle expertek je nutné pokračovat ve vzdělávání celé ženské části populace „Je potřeba zdůrazňovat, že lidé v časných stadiích nádorového onemocnění často příznaky ani nepociťují.

„Je třeba se zaměřit i na zvyšování důvěry v lékaře a snižování míry strachu z vyšetření, jako je právě stěr z děložního čípku. Pro určité spektrum populace mohou být metody samoodběru vzorku přijatelnější,“ uvedla Michala Lustigová.

Screening novotvarů je dlouhodobě považován za jednu z účinných metod včasného záchytu nádorových onemocněním, což prokázala v minulosti řada vědeckých studií. Ukazuje se, že velké části úmrtí na rakovinu děložního hrdla lze právě díky screeningu předejít. Snížení úmrtnosti se pohybuje od 41 do 92 procent.

Organizovaný screening je v Česku v této oblasti poskytován každoročně ženám ve věku od 15 let, a to už od roku 2008. Přestože jde o relativně zaběhnutou metodu, účast na něm je podle dat zdravotních pojišťoven stále relativně nízká a pohybuje se okolo 50 procent.

Nejčastější rakovina prsu

Karcinom děložního hrdla je jedním z nejčastějších typů zhoubných nádorů u žen. V Česku je ročně diagnostikováno přibližně 800 případů a kolem 300 žen na toto onemocnění každý rok zemře. Pravidelné prohlídky jsou přitom to nejsnazší, co mohou ženy pro své zdraví udělat.

Vůbec nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u českých žen je ale nádor prsu. Každoročně je diagnostikováno na sedm tisíc nových případů. Právě díky rozšířenému preventivnímu screeningu a zlepšení diagnostiky je ale toho onemocnění zachyceno v časnějších stadiích, než v dřívějších letech.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu před časem oznámila, že podle studie Inovace pro život pomohly prevence, inovativní postupy a inovativní léky v porovnání období 2002 až 2006 a 2012 až 2016 prodloužit život pacientek ve všech stadiích onemocnění.

„Je skvělé, že míra pětiletého přežití od roku 1990 postupně vzrůstá také u čtvrtého, metastatického stadia onemocnění,“ konstatovala asociace.

„Každý den, každý měsíc, každý rok, který pacientka díky inovativní léčbě získá, je velký benefit. Díky tomu může být se svými drahými, může pomáhat svým rodičům nebo vidět své děti růst. Čas ´navíc´ je velký dar,“ poznamenala Aliance žen s rakovinou prsu.

Ilustrační foto: Depositphotos.com

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB