Nenechat si aspoň jednou za rok zkontrolovat odborně komín a pravidelně ho nečistit vyjde pěkně draho.zdroj: www.pixabay.com

Tvrdý trest za „špinavý“ komín. Pokuta až 100 tisíc korun

Nenechat si aspoň jednou za rok zkontrolovat odborně komín a pravidelně ho nečistit vyjde pěkně draho. Občané mohou dostat pokutu až deset tisíc korun, firmy nebo podnikatelé dokonce až 100 tisíc. Přitom vyčištění komína vyjde na stokoruny.

Během loňské topné sezóny od října 2015 do března 2016 se stalo 771 požárů způsobených komíny. Nejvíc požárů přitom vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné zase. Jen vloni se to stalo více než 750krát z celkového počtu 881. Přímá škoda přitom přesáhla 54,5 milionů korun a při těchto požárech se zranilo 27 lidí.

„Jasně vyplývá, že nevyčištěný komín může za převážnou většinu požárů komínových těles a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech v domácnostech,“ řekla Nicole Zaoralová, mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.

Komín by se měl čistit třikrát ročně, je-li v době kotel na pevná paliva, dvakrát ročně u kapalného paliva a jednou ročně v případě plynných paliv. Jak si zjišťoval FAEI.cz v nabídkách různých kominických firem, základní čištění komína vyjde na stokoruny. „Nové nařízení vlády umožňuje občanům, aby si čištění provedli sami,“ připomněla Zaoralová. Vyšší sumu – až několik tisíc – zaplatí majitelé domů za takzvanou revizi spalinových cest, která je nutná třeba pro kolaudaci nebo změně druhu vytápění.

Minimálně jednou do roka ale musí komín prohlédnout odborník, tedy kominík. „Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení konstrukčního provedení včetně připojení spotřebiče paliv, posouzení provozuschopnosti komína, posouzení přístupu ke komínu, posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty a zajištění požární bezpečnosti stavby,“ vysvětlila Zaoralová.

Od loňského roku musí kominík podle zákona vypracovat písemnou zprávu o čištění nebo kontroly spalinové cesty. V případě zjištění závažných nedostatků to musí oznámit na příslušném stavebním úřadě nebo u orgánu státního požárního dozoru – podle typu zjištěného nedostatku.

Oprávněné osobě, tedy kominíkovi hrozí pokuta hasičských záchranným sborem až 50 tisíc korun, pokud nesplní svou povinnost. „Provozovatelům spalinové cesty, která vykazuje hrubé nedostatky, může být uložena pokuta do tisíc korun u fyzických osob a do 100 tisíc u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob,“ dodala Zaoralová.

Petr Starý

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *