Umožnit svým zaměstnancům, aby si sami plánovali směny, je benefit, který firmám pomůže s řešením nedostatku pracovních sil a fluktuace

Při výběru zaměstnání dnes lidé preferují flexibilitu práce, která jim umožní skloubit svůj soukromý život s profesním. Samoplánování je jedním z benefitů společností fungujících ve směnném režimu, jež tuto možnost nabízí. Navíc přináší výhody i zaměstnavatelům, neboť vlastní nastavení směn podle individuálních potřeb má vliv nejen na zdraví a produktivitu zaměstnanců, ale i na jejich sociální život a celkovou atmosféru ve firmě.

Novým trendem na současném trhu práce, kdy firmy hledají nástroje, jak si udržet, nebo získat zaměstnance, se stává koncept tzv. samoplánování. Ten do společností zavádí skupina Déhora, která se zabývá plánováním a řízením pracovních sil ve firmách se směnným režimem. Jde o metodu, kdy zaměstnavatel umožní svým zaměstnancům nastavit si rozpis směn podle jejich osobních potřeb, ať už fyzických, nebo sociálních. Na základě mnohaletých zkušeností Déhory lze díky samoplánování získat spokojenější zaměstnance, výrazně snížit jejich fluktuaci a zajistit si pověst atraktivního zaměstnavatele v regionu.

„Koncept samoplánování se nám osvědčil již v řadě evropských zemí, kde zaměstnavatelé pochopili, že délka a rozložení pracovní doby má významný vliv na produktivitu a spokojenost zaměstnanců a ovlivňuje tak výsledky společnosti i její postavení na trhu. Je to jedna z cest, jako mohou zaměstnavatelé v České republice zlepšit pracovní podmínky svých zaměstnanců, udržet si je a přilákat nové,“ říká Nunzio Totaro, ředitel českého zastoupení společnosti Déhora.

Nedávný průzkum společnosti Randstad prokázal, že mezi přední faktory, které mají vliv na rozhodování o změně nebo volbě zaměstnání, patří mimo jiné i tzv. work-life balance, tedy sladění soukromého života s pracovním, což uvedlo 45 % dotazovaných, a možnost flexibility práce, kterou by uvítalo až 31 %. To jasně ukazuje, že dnešní zaměstnanci vyžadují svobodu při rozhodování o svém pracovním a volném čase a vnímají tuto možnost jako benefit.

V rámci samoplánování si zaměstnanci mohou svůj rozpis směn tvořit sami pomocí speciálního plánovacího programu, do kterého mají přístup přes webové rozhraní. Směny si volí podle předem stanovených pravidel, na která dohlíží samotný software a pověřená osoba. Jakékoli změny se řídí transparentním a fér přístupem, takže se nemůže stát, že by zaměstnanec přišel o již schválenou dovolenou, nebo dostal více přesčasů. Zaměstnavatel do rozpisu zasahuje pouze v případě, že by rozvržení směn a počet zaměstnanců na směně narušovalo běžný provoz podniku.  Zaměstnanci přebírají odpovědnost za plánování a individuálně si určují vlastní časové preference, včetně omezeného počtu směn, kdy vysloveně trvají na svém volnu (tzv. právo VETA). To jim umožňuje zakomponovat do pracovní doby nenadálé události a přizpůsobit tak svůj soukromý život tomu pracovnímu. Navíc díky speciálnímu softwaru je možné uplatnit celou řadu doplňkových funkcí a docílit tak snazšího řízení při plánování, ale i každodenních činnostech.

Správné nastavení směn vede nejen ke zlepšení životního stylu, zdraví a sociálního života zaměstnanců, ale současně se zvyšuje jejich produktivita a loajalita vůči zaměstnavateli. Naopak nevhodně naplánovaná pracovní doba často u lidí pracujících na směny narušuje biologické hodiny a potřeby odpočinku. Výsledným efektem jsou pak vyčerpaní, nemocní nebo i psychicky podráždění zaměstnanci. Z dlouhodobého hlediska může nesprávný model směn způsobit i chronické efekty a následné problémy se srdcem, krevním tlakem, zažíváním, nebo vyvolat nespavost a deprese.

Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Tiskové zprávy

V tendru na PR komunikaci ING Bank uspěl Havas

ING Bank na základě výsledků tendru na PR služby v České republice svěřuje nově podporu PR komunikace agentuře Havas. Spolupráce zahrnuje oblast public relations a propojení na další komunikační disciplíny, zejména sociální média, CSR a pořádání eventů.

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru