V čele České asociace pojišťoven nadále zůstává Martin Diviš

Shromáždění členů České asociace pojišťoven (ČAP) zvolilo na svém zasedání členy prezidia a kontrolního výboru a schválilo dlouhodobé strategické cíle pojistného trhu. Do svého čela si prezidium opětovně zvolilo Ing. Martina Diviše, MBA, generálního ředitele pojišťovny Kooperativa, který tuto funkci zastává již od roku 2013.

Asociace změnila Kodex etiky v pojišťovnictví a své stanovy tak, aby mohla posílit své aktivity v oblasti kontroly dodržování etických pravidel a maximálně podpořit fungování samoregulačních opatření. Zúčastnění v diskuzi o stavu sektoru konstatovali, že se příznivě začíná projevovat vliv nových technologií, díky nimž se zvyšuje flexibilita produktů a zefektivňuje se proces likvidace ve prospěch klienta.

Shromáždění členů zároveň podpořilo střednědobé sektorové priority, kterými jsou zejména zvyšování kvality externí distribuce a propagace a rozvoj produktů kryjících životní rizika. Další výzvou je pak důraz na krytí odpovědnostních rizik a využití digitalizace, která přináší příležitosti pro rozvoj služeb klientům. Neméně významné aktivity ČAP budou nadále realizovány v oblasti boje s pojistným podvodem i dalšími sdílenými systémy a IT projekty určenými ke zvyšování efektivity služeb i snižování nákladů pojišťoven.

Setkání se zúčastnil i viceguvernér České národní banky Vladimír Tomšík, který ocenil připravenost pojistného trhu na akceptaci regulatorního režimu Solventnost II: „Kapitálová vybavenost, stabilita a ziskovost českého pojistného trhu představuje spolehlivou kotvu v nejistých dobách ekonomiky. Klienti se mohou na pojišťovny plně spolehnout.“

Všechna diskutovaná témata i vytyčené klíčové oblasti plánovaných činností mají společného jmenovatele, jímž je užitek klienta a jeho spokojenost. „V budoucnu chceme nejen v jednotlivých pojišťovnách, ale i v rámci ČAP klást na spokojenost spotřebitele maximální důraz. „Je společným záměrem nás všech, aby pojistné produkty a služby byly pro klienty srozumitelné a přinášely jim vysokou přidanou hodnotu. K těmto cílům směřuje ostatně i celá současná a tolik diskutovaná agenda změn v systému provizí v životním pojištění,“ uzavřel prezident ČAP Martin Diviš.

Složení prezidia ČAP na další volební období:

Ing. Martin Diviš, MBA, generální ředitel a předseda představenstva Kooperativa, pojišťovna, a.s., VIG
Ing. Marek Jankovič, generální ředitel a předseda představenstva, Česká pojišťovna, a.s.
RNDr. Jakub Strnad, Ph.D., předseda představenstva a generální ředitel Allianz pojišťovna, a.s.
Ing. Vladimír Bezděk, M. A., předseda představenstva ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Jiří Čapek, MBA, NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro ČR
Daniel Martínek, generální ředitel Metlife Europe Limited, pobočka pro ČR
Ing. Pavel Mencl, MBA, generální ředitel a předseda představenstva Generali Pojišťovna, a.s..
RNDr. Petr Zapletal, MBA, generální ředitel a předseda představenstva Pojišťovna České spořitelny, a.s., VIG
Ing. Martin Žáček, CSc., generální ředitel a předseda představenstva UNIQA pojišťovna, a.s.
 

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *